Ўзбекистон дунёда пилла етиштирувчи мамлакатлар қаторига кириб, ишлаб чиқариш хажмига нисбатан Хитой ва Хиндистондан кейин  учинчи ўринда туради. Ушбу давлатларда ипак қурти боқиш бир йил даврида 3-6 мартагача такрорланади. Пиллачилик жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган  Тайланд давлатида бир йил даврида 11-12 мартабагача ипак қурти боқилади.

22-05-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 439 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пиллачилик соҳасида олиб борилаётган илмий ишлар натижасида Япониянинг сермаҳсул ипак қуртларини уругларини жонланишини юқорилиги боқиш даврида қуртларнинг ҳаётчанлигининг юқорилиги тирик пиллаларни огирлиги, навдорлиги юқорилиги, уларни биологик кўрсатгичлари батафсил ёритилган.

25-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 335 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тут барги ипак қурти учун ягона озуқа манбаи бўлиб, ипак қуртини ривожланиши учун зарур бўлган моддаларни шундан олади. Озуқани яхши ейилиши ипак қуртини ёшига, баргни пишганлигшига, кимёвий таркибига ва айниқса, ундаги сувни миқдорига боглиқдир. Тажриба асосида ипак қуртини ёшлари бўйича барг ейиш давомийлигини, яъни қанча вақт давомида узлуксиз рвқатланиши ва қанча вақт дам олиши

25-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 314 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ипакчилик соҳасида уруг тайёрлаш жараёнида капалаклар вазни, танасининг катта-кичиклиги каби белгиларнинг ўзгарувчанлиги, ирсияти ва бу белгиларнинг серпуштлик ҳамда маҳсулдорлик белгилари билан корреляцион боғланишларни таъсири ҳақида батафсил ёритилган.

23-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 318 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пиллачилик соҳасида олиб борилаётган илмий ишлар натижасида Хориждан келтирилган сермаҳсул зотларни боқиб, ёзги ипак қуртини уругини тайёрлаш, боқиш ва пиллаларни папильонажга тайёрлаш, капалакларни чатиштириш жараёнлари ва уларнинг пушдорлиги ҳамда мавжуд агротехника қонун -қоидаларига асосан олиб борилган, технологик жараёнлар батафсил ёритилган.

23-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 340 marta 0 Batafsil ko'rish

Пиллачилик Қишлоқ хўжалигининг мухим тармоқларидан бири бўлиб, тўқимачилик саноатини хом-ашё билан таъминлайди. Республикамиз халқ хўжалиги ривожлангани ва ахолининг турмуш даражаси яхшилангани сари унинг табиий ипакдан тўқилган турли кийимларга бўлган эхтиёжи хам ортиб бормоқда. Шу билан бир қаторда Республикамиз пиллачилик саноатида жахонда хам эътиборли ўринлар эгаллаб туриши хам айнан шу

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Ipakchilik Ko'rildi: 328 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда қишлоқ хўжалик экинларидан ҳосил олиниши бирмунча мураккаблашиб бормоқда. Бунга асосий сабаблардан бири баҳор фаслида совуқнинг кутилмаганда содир бўлишидир. Совуқнинг таъсири натижасида бошқа экинлар қаторида ипак қуртининг озиқа базаси тутчиликка ҳам катта зарар келтирмоқда. Бунга мисол қилиб, 1989 йил 17 – 18 апрель ва 1-2 май кунлари қайта-қайта такрорланган ва 1999 йил 21

06-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Ipakchilik Ko'rildi: 333 marta 0 Batafsil ko'rish

Тут ипак қуртлари фақат тут барглари билан озиқланганлиги туфайли унинг озуқага бўлган талабини қондириш анча қийинчиликлар туғдиради. Чунки, Республикамиз ва вилоятлар ҳудудидаги агротехникавий парвариш даражаси ва тутзорлардан фойдаланиш усуллари бўйича фарқланадики, бу ҳол баргларнинг биокимёвий таркибига таъсирини ўтказмай қолмайди. Шу йўналишда муайян ишлар қилинишига қарамасдан сермаҳсул

31-10-2017 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 815 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда пиллачилик соҳаси қадим тарихий ва ўзининг кўп асрлик анъаналарига эга. Мамлакатимиз мустақилликка эришган даврлардан бошлаб пиллачилик соҳасида иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва мавжудларини модернизатсия қилиш, чет эл инвестицияларини жалб қилиш учун қулай шароитлар яратиш, жаҳон бозорида рақобатбардош тайёр маҳсулотлар

31-10-2017 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik / Texnika Ko'rildi: 408 marta 0 Batafsil ko'rish

Научно-технической прогресс человечества, чем далее, тем чаше бывает омрачен невосполнимым уничтожением созданных эволюционным процессом неповторимо совершенных форм. Тем значимей оказывается путь сохранения существующих на земле организмов. В этом смысле собирание и сохранение уникальных или исчезающих видов животных и растений, приобретает глобальный смысл. Мировая коллекция тутового шелкопряда

31-10-2017 Kategoriya:  Genetika / Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 525 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2