Сурхондарё вил. Қумқўрғон тум. Юртимизнинг мустақиликка эришиши натижасида барча соҳаларда бўлганидек, бой маънавий меросимизни ўрганишга ҳам имкон яратилди. Муxтарам Президентимиз И.А.Каримов ташаббуси билан мамлакатимиз xудудида турли даврларда яшаб, ижод этган қатор алломаларимизнинг бебаxо ишларидан халқимиз баxраманд бўла бошлади. Буларга мисол қилиб, Имом Ал Бухорий, Имом ал Мотуридий,

15-04-2018 Kategoriya:  Gumanitar soxa / Tarix Ko'rildi: 466 marta 0 Batafsil ko'rish

Тупроқларнинг энг асосий хусусиятларидан бири— унинг унумдорлиги бўлиб, у тупроқ пайдо бўлиши жараёнида шаклланади. Ҳар кандай тупроқнинг унумдорликдаражаси, уни пайдо килувчи омиллар билан бевосита боглик. Демак, шундай экан бу кўрсаткич тупроқларнинг инсон фаолияти натижасида ўзгариши билан ҳам богликдир. Шундан куриниб турибдики, турли иқлим, рельеф, она жинс, ўсимлик коплами, гидрогеологик

15-04-2018 Kategoriya:  Tuproqshunoslik / Tarix Ko'rildi: 479 marta 0 Batafsil ko'rish

Буюк неъмат – истиқлол, жамиятнинг барча жабаxаларида бўлгани сингари, иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларидан саналган аграр соҳада ҳам туб ўзгаришлар, янгиланишлар жараёнини бошлаб берди. Албатта, бу жараён осон кечмади, чунки мустақиллик арафасида ва мустақилликнинг дастлабки йиллари юртимизда бир мунча оғир аxвол мавжуд эди. Маълумки, собиқ шўролар тузуми исканжасида бўлган даврда Ўзбекистон,

15-04-2018 Kategoriya:  Siyosatshunoslik / Tarix / Huquqshunoslik Ko'rildi: 509 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистоннинг табиий иқлими, ер-сув ва меҳнат ресурслари ҳамда асрлар давомида тўпланган бой деxқончилик маданияти тажрибалари бу соҳани халқ хўжалигининг етакчи тармоқларидан бирига айлантириш имконини беради. Шунинг учун ҳам совет xукумати 1941 – 1945 йиллардаги урушдан кейин етказилган зарарни мустамлакалар орқали тўлдиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Бу мақсадаларни амалга ошириш учун

15-04-2018 Kategoriya:  Ekologiya / Tarix Ko'rildi: 516 marta 0 Batafsil ko'rish

1917 йилдан кейин ўлкада шўролар хукумати тўғридан-тўғри социалистик ижтимоий-иқтисодий муносабатларни зўрлик билан қарор топтириш йўлидан борди. Туркистоннинг иқтисодий ва ижтимоий ҳаётига доир тузилган барча дастурлар маxаллий шароитни ҳисобга олмай амалга оширила бошланди. Қисқа муддат ичида, 1917 йилнинг охирлари ва 1918 йилнинг биринчи ярмида ўлканинг 330 дан ортиқ кичик ва катта саноат

09-04-2018 Kategoriya:  Gumanitar soxa / Tarix Ko'rildi: 468 marta 0 Batafsil ko'rish

Haqiqatdan ham ma’naviyat shunday bir ulug’ so’zki uning zamirida chuqur ma’no bor. Buyuk ajdodlarimiz ma’naviy-ruhiy kamolotga erishishni, doimo ogoh va xushyor yashashni, Vatan el-yurt sha’ni tinchligi uchun xatto jon fido etishni hayotining mazmuni deb bilgan. Avlodlarni ham anashu ezgu amallar ruhida tarbiyalashga intilgan. Bu an’analar dunyo manzaralari kun sayin o’zgarib, tinchlik

26-10-2017 Kategoriya:  Gumanitar soxa / Tarix Ko'rildi: 1 184 marta 0 Batafsil ko'rish

Мозийдан маълумки, аждодларимизнинг  жаҳон маданияти ва маърифати  мулкига қўшган хазиналари беқиёсдир. Алишер Навоий, Ал-Хоразмий, Ибн Сино, Ал-Беруний, Аҳмад Яссавий, Ат-Термизий каби неча-неча олиму-фозиллар, шоиру, шоҳлар номини санаб ўтар эканмиз, Андижон ўғлони Заҳириддин Муҳаммад Бобурни эслаб ўтмасликнинг иложи йўқ. У ўзининг иқтидори, ақл-заковати, инсонийлиги, оғир тақдири, ошкора руҳий

26-10-2017 Kategoriya:  Ekologiya / Tarix Ko'rildi: 454 marta 0 Batafsil ko'rish

Халқимизнинг ажойиб фазилатлари, урф – одат ва маросимлари, расм – русмлари ниҳоятда хилма – хилдир. Одамларнинг бошини қовуштирадиган, уларни бир тан, бир жон бўлиб меҳнат ва роҳатга жалб этадиган пурҳикмат урф – одатларимизни санаб адо этиб бўлмайди. Миллий урф – одатларимизнинг аҳамияти ҳақида мамлакатимизнинг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг қуйидаги фикрлари диққатга сазовор: “Халқимиз

26-10-2017 Kategoriya:  Sotsiologiya / Tarix Ko'rildi: 1 030 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўрта асрларда Шарқ оламида яшаб ижод этган буюк аллома ва мутафаккирларнинг илмий меросини ўрганиб, унинг замонавий цивилизация тарихида тутган ўрни ва ролига алоҳида эътибор берган ҳолда ёшлар онгига чуқур сингдириб бориш ҳозирда устувор вазифалардан бири бўлиб келмоқда. Ана шу бебаҳо илмий меросни янада теран тадқиқ этиш ва оммалаштиришга қаратилган саъй-ҳаракатларга янги туртки бериш, Шарқнинг

24-10-2017 Kategoriya:  Gumanitar soxa / Tarix Ko'rildi: 630 marta 0 Batafsil ko'rish