Буюк неъмат – истиқлол, жамиятнинг барча жабаxаларида бўлгани сингари, иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларидан саналган аграр соҳада ҳам туб ўзгаришлар, янгиланишлар жараёнини бошлаб берди. Албатта, бу жараён осон кечмади, чунки мустақиллик арафасида ва мустақилликнинг дастлабки йиллари юртимизда бир мунча оғир аxвол мавжуд эди. Маълумки, собиқ шўролар тузуми исканжасида бўлган даврда Ўзбекистон,

15-04-2018 Kategoriya:  Siyosatshunoslik / Tarix / Huquqshunoslik Ko'rildi: 472 marta 0 Batafsil ko'rish

Bugungi kunimizni modernizatsiya jarayoni va ommaviy axbоrot vositalarisiz tassavvur qilish qiyin. Ayniqsa, internet orqali qabul qilinadigan axbоrot bir muncha havf solayotgani hammamizga sir emas. Interenet kun sayin har bir tashkilot, ijtimoiy muassasa, o’quv yurtlari, xonadonimizga kirib kelmoqda. Respublikamizda internetdan foydalnuvchilar soni haddan tashqari yoshlar hisobida ortib

09-04-2018 Kategoriya:  Informatika / Huquqshunoslik Ko'rildi: 1 539 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси ўз олдига фуқаролик жамиятини шакллантиришни мақсад қилиб қўйган экан, бу жамиятда фуқароларнинг xуқуқ ва эркинликлари олий қадрият сифатида баҳоланади. Бизга маълумки, демократик xуқуқий давлатда биринчи навбатда фуқаролар ўз xуқуқ ва эркинликларини билишлари ва уни амлга оширишлари учун тегишли механизм бўлиши лозим. Шу боис Ўзбекистон респудликаси президентининг 2001

09-04-2018 Kategoriya:  Huquqshunoslik Ko'rildi: 445 marta 0 Batafsil ko'rish

ўлажак ўқитувчиларнинг ҳуқуқий фанлар методологиясининг ғоявий бойлигини чуқур ва ҳар томонлама ўзлаштириши тафаккурни қайта қуришда муҳим аҳамиятга эга. Илмий фалсафа нафақат дунѐқараш функциясини, балки мантиқий-методологик функцияни ҳам бажаради. Бу жиҳатдан у диалектик логика (мантиқ) сифатида воқе бўлади. Фалсафа ўзига хос вазифаларига кўра ижтимоий онг ҳолатини, бўлажак ўқитувчиларнинг

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Huquqshunoslik Ko'rildi: 349 marta 0 Batafsil ko'rish

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида давр харажатларининг иқтисодий мазмунини тўлиқ англаш ва ҳисобда тўғри акс эттириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Давр харажатлари таркиби «… харажатлар таркиби тўғрисида»ги Низомда келтирилган [1]. Сўнгги пайтларда давр харажатлари элементи айрим иқтисодчи олимлар томонидан доимий харажатлар сифатида эътироф этилмоқда. Лекин, амалда фаолият

24-10-2017 Kategoriya:  Huquqshunoslik Ko'rildi: 1 035 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳуқуқий маданият ва унинг таркибий қисми ҳисобланган инсон ҳуқуқлари маданияти, демократик, ҳуқуқий давлатнинг ажралмас қисми ҳисобланар экан, Ўзбекистон Республикасида демократик ҳуқуқ давлатни қуриш ва уни янада мустаҳкамлаш кўп жиҳатдан, фуқаровий-ҳуқуқий таълимни, шу жумладан инсон ҳуқуқлари бўйича таълим қай даражада ташкил этилганлигига боғлиқдир.

24-10-2017 Kategoriya:  Huquqshunoslik Ko'rildi: 596 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги иқтисодиётимизнинг асосий негизини ташкил этади. Шунинг учун ҳам бу соҳага давлатимиз томонидан жуда катта эътибор берилади. Аграр соҳанинг ҳуқуқий муносабатларидан меҳнат ҳуқуқий муносабатлари бу соҳадаги ютуқларнинг аосий омилидир.Шуни инобатга олиб, аграр соҳадаги меҳнат муносабатларининг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши, иш вақти, дам олиш вақти, иш ҳақи тўлаш

23-10-2017 Kategoriya:  Huquqshunoslik Ko'rildi: 769 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги иқтисодиётимизнинг асосий негизини ташкил этади. Шунинг учун ҳам бу соҳага давлатимиз томонидан жуда катта эътибор берилади. Аграр соҳанинг ҳуқуқий муносабатларидан меҳнат ҳуқуқий муносабатлари бу соҳадаги ютуқларнинг аосий омилидир.Шуни инобатга олиб, аграр соҳадаги меҳнат муносабатларининг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши, иш вақти, дам олиш вақти, иш ҳақи тўлаш

23-10-2017 Kategoriya:  Huquqshunoslik Ko'rildi: 815 marta 0 Batafsil ko'rish