Аннотация. Мақолада фермер хўжаликлари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар таҳлили натижасида корхона ўз фаолиятидаги ҳамда рақобатчиларининг ишидаги кучли ва ожиз томонларини аниқлашдан иборат бўлиб, бу биринчидан рақобатнинг энг кескин шаклларидан қочиш учун, иккинчидан эса ўзининг устунликлари варақобатчисининг ожизликларидан фойдаланиб қолиш учун имкон яратади.

15-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Iqtisodiy tahlil Ko'rildi: 375 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада сотиш бозори таҳлили бўйича хўжаликнинг ички ва ташқи ишкониятларини баҳоланиши, рақобат таҳлили бўйича эса қишлоқ хўжалиги шаҳсулотлари бозори соф рақобатга асосланганлиги ва бундай шароитда бозордаги нархларга ишлаб чиқарувчилар ҳаш, истеъшолчилар ҳаш таъсир кўрсата олмаслиги, шунингдек, хўжаликнинг молиявий-иқтисодий ҳолати хар томонлама комплекс таҳлил қилиниб, бу

14-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Iqtisodiy tahlil Ko'rildi: 541 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сифатини яхшилаш аҳолини озиқ- овқатга бўлган эҳтиёжини тўла - тўкис қондиришга хизмат қилиши, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши самадорлигини ошириш имконини бериши, сифатини ошириш чора -тадбирларининг самараси тўғрисида фикр юритилади

17-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Oziq-ovqat sanoati Ko'rildi: 388 marta 0 Batafsil ko'rish

Бозор муносабатлари шароитида олий таълим тизимида мутахассислар тайёрлашда чуқур ўзгаришлар, яъни жаxон стандартларига жавоб бера оладиган мутахассисларни етказиб бериш муҳим масала ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришиб, иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг ўзига хос йўлини танлаши кадрлар тайёрлаш тузилмаси ва мазмунини қайта ташкил этишни зарур қилиб қўйди. Ҳамда

15-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Iqtisodiyot nazariyasi Ko'rildi: 354 marta 0 Batafsil ko'rish

Корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий мустақил ҳамда молиявий барқарор фаолият кўрсатишларида уларнинг ҳисоб-китоб юритилишини бозор иқтисодиѐти талабларига мослаш, молияий барқарорлик борасида ишларни йўлга қўйиш, бор моддий, молиявий ва меҳнат бойликларидан самарали фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш ѐки хизмат кўрсатишни ташкил этиш энг долзарб вазифалардан саналади. Президентимиз И.А.Каримов

29-03-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Iqtisodiy tahlil Ko'rildi: 485 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз тараққиѐтининг ҳозирги босқичида иқтисодий ўсишга эришиш ва аҳоли турмуш сифатини оширишнинг асосий йўналиши инновация фаолиятини ривожлантириш, инновацион технологиялар, маҳсулотлар ва хизматлар кўламини кенгайтириш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов инқироздан кейинги давр учун узоқ муддатга мўлжалланган дастур ишлаб чиқиш лозим ва у «...

13-03-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Pedagogika Ko'rildi: 486 marta 0 Batafsil ko'rish

Мазкур мақолада такрорий экин сифатида экилган полиз маҳсулотларини етиштириш харажатлари ва маҳсулот таннархи даражасини таҳлил қилиб ўрганганилган. Таҳлил натижалари асосида такрорий экинлардан юқори ҳосил олиш, уларни етиштириш билан боғлиқ ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва маҳсулот таннархи даражасини пасайтириш борасида тегишли хулосалар шакллантирилган ҳамда таклифлар берилган.

12-02-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 311 marta 0 Batafsil ko'rish

Мазкур мақолада такрорий экин сифатида экилган полиз маҳсулотларини етиштириш харажатлари ва маҳсулот таннархи даражасини таҳлил қилиб ўрганганилган. Таҳлил натижалари асосида такрорий экинлардан юқори ҳосил олиш, уларни етиштириш билан боғлиқ ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш ва маҳсулот таннархи даражасини пасайтириш борасида тегишли хулосалар шакллантирилган ҳамда таклифлар берилган.

12-02-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 266 marta 0 Batafsil ko'rish

Махкур мақолада боғдорчилик хўжаликларида мева маҳсулотлари ҳажмини ошириш имкониятлари таҳлили масалаларига бағишланган. Фермер хўжаликларида бошқарув қарорларини қабул қилишда муҳим ҳисобланган маҳсулот ҳажмини ошириш билан боғлиқ кўрсаткичлар таҳлили назарий асосларининг айрим жиҳатлари баён қилинган.

Ушбу мақолада такрорий экин сифатида экилган мош етиштиришдан олинган фойда ва фойдалилик даражаси таҳлил қилиб ўрганганилган. Таҳлил натижалари асосида такрорий экин (мош) етиштиришдан олинган фойда миқдорини кўпайтириш ва фойдалилик даражасини ошириш борасида тегишли хулосалар шакллантирилган.

10-02-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 430 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3