Инновация жараёнини ташкил этиш ва амалга оширишга доир фаолият инновация фаолияти деб аталади. Шунга кўра, инновация фаолияти- бу якунланган илмий-тадқиқот натижалари ва тажриба-конструкторлик ёҳуд бошқа фан-техника ютуқларидан бозорда сотиш учун мўлжалланган янги ёки такомиллашган маҳсулот, амалий фаолиятда фойдаланиладиган янги ёки такомиллашган технологик жараёнлардан фойдаланиш, уларни

21-10-2017 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Makroiqtisodiyot Ko'rildi: 494 marta 0 Batafsil ko'rish

Mamlakatimizda birja faoliyati juda murakkab va serqirralidir, bunda byudjet mablag`larining to`g`ri sarflanishi va o`zbekistonda tadbirkorlik muhitida raqobatni rivojlantirishda muhim omil bo`lmoqda. Hozirgi kunda rivojlanib borayotgan O`zbekiston Respublikasi tovar-xom ashyo birjasining elektron xaridlar tizimi byudjet tashkilotlariga ancha qulayliklar yaratib bermoqda.

19-10-2017 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Makroiqtisodiyot Ko'rildi: 1 059 marta 0 Batafsil ko'rish