Проводимая в Республики Узбекистан политика системных рыночных реформ направлена на достижение более высоких темпов социально-экономического развития. Решение задач макроэкономической стабильности, устойчивого развития экономики и модернизация  страны возможны за счет увеличения инвестиций и проведения инновационной политики. Процессмодернизации,   технического   и технологического обновления

29-05-2018 Kategoriya:  Mikroiqtisodiyot / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 300 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий ривожланишининг энг устувор вазифаларидан бири қишлоқда турмуш даражасини юксалтириш бўлиб, қишлоқларимиз қиёфасини ўзгартиришга қаратилган узоқ муддатли ва бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлган  кенг кўламли чора-тадбирларни амалга ошириш, ижтимоий соҳа ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини  ривожлантиришни жадаллаштириш, мулкдорнинг, тадбиркорлик ва кичик

29-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Mikroiqtisodiyot Ko'rildi: 354 marta 0 Batafsil ko'rish

Иқтисодий барқарорликка эришиш ва аҳолининг турмуш даражасини юксалтириш кўп жиҳатдан ишчи кучи бандлигини таъминлаш ва ундан самарали фойдаланиш билан бевосита боғлиқдир. Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган ижтимои-иқтисодий тараққиѐтнинг асосий йўналишлари иқтисодиѐтни модернизация қилиш ва диверсификациялаш, Давлат дастурини амалга ошириш негизида асосий эътибор миллий иқтисодиѐтимизда мавжуд

30-03-2018 Kategoriya:  Mikroiqtisodiyot / Pedagogika Ko'rildi: 499 marta 0 Batafsil ko'rish

Кичик бизнес ва якка тадбиркорлик ички маҳсулот ишлаб чиқаришда, аҳоли фаровонлигини оширишда, қишлоқ ва шаҳар жойларда аҳоли бандлиги муаммосини ечишда муайян ўрин эгаллайди. Кичик бизнес ва якка тадбиркорлик ўзининг ихчамлиги ва яширин бозор талабини тезда ўрганиш, ҳаракатчанлиги кам маблағ сарфлаб маҳаллий эҳтиёжни қондириш учун турли зарур маҳсулотлар ишлаб чиқариб уни бозорга таклиф қила

21-10-2017 Kategoriya:  Marketing / Mikroiqtisodiyot Ko'rildi: 630 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш кўп укладли аграр иқтисодиётни барпо этиш асосида бозор муносабатларини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ўртасида рақобат муҳитини шакллантириш орқали ишлаб чиқариш омилларидан самарали фойдаланиш йўналишида амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар жараёни фермер хўжаликларини

21-10-2017 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Mikroiqtisodiyot Ko'rildi: 494 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз нуфузини халқаро миқёсда кўтариш, чет эл инвестициясига кенг йўл бериш хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, иқтисодиётни эркинлаштириш, корхоналар ўртасида рақобат муҳитини яратиш, якка хокимликни камайтириш борасида, мулкдорларни синфини яратиш, мулкка эгалик қилиш хиссини ўйғотиш каби кўпгина соҳаларда хукуматимиз томонидан катта ишларни амалга ошириб келмоқдалар. Кейинги

21-10-2017 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Mikroiqtisodiyot Ko'rildi: 551 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги кунда мамлакатимиз ҳукумати томонидан ташқи савдо айланмасини диверсификация қилиш, импорт ўрнини босувчи товарлар ишлаб чиқарувчиларни қўллаб қувватлаш ва ишлаб чиқаришни модернизациялаш борасида борасида бир қатор ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Экспорт диверсификацияси, яъни хорижга сотилаётган товарлар ва хизматлар номенклатурасининг кенгайиши, жами экспортда алоҳида товар ёки хизмат

19-10-2017 Kategoriya:  Investitsiya / Mikroiqtisodiyot Ko'rildi: 642 marta 0 Batafsil ko'rish