Қишлоқ хўжалик корхоналарида маблағларнинг доиравий айланиши ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, маблағларни ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфлаш вақти билан айланишдаги маблағларнинг қайтиш вақти ўзаро мос келмайди.Бундай хусусиятлар анъанавий молиялаштириш манбалари (ўз манбалари, банк кредитлари ва ш.ў.)дан ташқари манбаларни ҳам жалб қилишни тақозо этмоқда. Фермер хўжаликларида ҳам

29-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Moliya va kredit Ko'rildi: 331 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада пахтачилликка ихтисослашган фермер хўжаликларидаги ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, уларни молиявий қўллаб қувватлаш чора-тадбирлар тўгрисида, ҳамда ҳозирги кунда молия ва кредит ташкилотлари томонидан имтиёзли кредитлар билан таъминланиши, шунингдек, лизинг, суғурта ва консалтинг ҳизматларидан фойдаланишни тўгри йўлга қўйиш тўғрисида қисқача ёритиб берилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Moliya va kredit / Paxtachilik Ko'rildi: 342 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. На сегодняшний денъ лизинг - самая молодая отраслъ предпринимателъской деятелъности в Узбекистане. В данной статъе рассматриваются перспективи развития лизинга в Узбекистане, описиваются преимуцества лизингових операций. Лизинг - это финансовий инструмент, которий способствует конкурентоспособности нашей промишленности, росту доходов частного бизнеса и государства, развитию малого и

23-04-2018 Kategoriya:  Moliya va kredit / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 277 marta 0 Batafsil ko'rish

Бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик субъектининг самарали фаолият юритиши уларнинг жорий ва истикболли мақсад ва вазифаларига буйсиндирилган тегишли молиявий базасига асосланади. Шунга боғлик ҳолда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини молиявий таъминлаш жараёни бозор шароитларининг мухим бугини ва кўринишларидан бири хисобланади.

23-04-2018 Kategoriya:  Moliya va kredit / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Agronomiya Ko'rildi: 347 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги уни ривожлантиришнинг замонавий босқичида мураккаб, зиддиятли ва кўпроқ, унинг бозор шароитларига мослашуви жараёни доирасида оғир трансформацион қайта ташкил топишни бошдан кечирмоқда. Бунда мазкур тармоқ субъектларини барқарор молиявий базасини шакллантириш масаласи бирмунча муаммоли ҳисобланади. Бу, муҳим даражада, мамлакат қишлоқ хўжалигида ҳалигача нарх сиёсати,

17-04-2018 Kategoriya:  Moliya va kredit / Agronomiya Ko'rildi: 497 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда иқтисодий соҳада ислоҳатларни чуқурлаштириш ва эркинлаштириш борасида мароиқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Бу эса, иқтисодиѐт тармоқларини иқтисодий ва молиявий фаолияитини ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиш асосида ички хўжалик имкониятларидан унумлироқ фойдаланишни, илғор тажрибаларни жорий этиш ҳамда сифат кўрсаткичларни муттасил

29-03-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Moliya va kredit Ko'rildi: 638 marta 0 Batafsil ko'rish

Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi korxonalarining samaradorligini oshirishda servis xizmatlarning o‘rni, ayniqsa, meva-sabzavotchilik yo‘nalishidagi xo‘jalik yurituvchi korxonalarda yangi ish o‘rinlari yaratish, aholi bandligini ta’minlash va daromadlarini oshirishda xizmat ko‘rsatish va servis sohasi kengayishi muhim ahamiyat kasb etishi haqida ilmiy fikrlar keltirilgan.

07-02-2018 Kategoriya:  Moliya va kredit / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 910 marta 0 Batafsil ko'rish

Корхоналар молиявий ҳолатининг таҳлили корхона молия-хўжалик фаолиятини ҳар томонлама чуқур ўрганишни назарда тутади. Ушбу таҳлил жараёни учун аниқлаб олинган мақсади таҳлилнинг йўналиши, батафсиллик даражаси, таҳлил жараёнида фойдаланилган маълумотлар, таҳлил амалларининг қўлланиши кабиларга таъсир кўрсатади.

27-10-2017 Kategoriya:  Moliya va kredit / Pul va pul muomalasi Ko'rildi: 728 marta 0 Batafsil ko'rish

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигининг асосий таянчи бўлган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга катта эътибор қаратилмоқда. Хусусан, экин майдонлари таркибини оптималлаштириш, маҳсулот ишлаб чиқаришга янги ва илғор технологияларни жорий этиш, юқори унумли ва самарали техникалар паркини кенгайтириш, экин навлари ва чорва моллари зотини яхшилаш,

21-10-2017 Kategoriya:  Moliya va kredit / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 508 marta 0 Batafsil ko'rish

Фермер хўжаликларида маблағларнинг доиравий айланиши ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, маблағларни ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфлаш вақти билан айланишдаги маблағларнинг қайтиш вақти ўзаро мос келмайди.бундай хусусиятлар анъанавий молиялаштириш манбалари (ўз манбалари, банк кредитлари ва ш.ў.)дан ташқари манбаларни ҳам жалб қилишни тақозо этади. Айланма активларни шакллантиришнинг жалб

21-10-2017 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Moliya va kredit Ko'rildi: 425 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3