Muallif(lar):Юсупов Э.Д.  Nashr ma`lumotlari: // Meva  - sabzavotchilik majmuida iqtisodiy munosabatlar tizimini va menejmentning axborot – tahlil ta’minotini takomillashtirish -Тошкент: 2017.  To‘plamni yuklash uchun havola:To’plam Мақолада мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар натижасида шаклланган ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг асосий етиштирувчисига айланган

17-02-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Soliq Ko'rildi: 360 marta 0 Batafsil ko'rish

Фермер хўжаликлари тўлайдиган ягона ер солиғи бўйича айнан солиқ тўлаш тартиби ва муддатлари, солиқ ставкаларидаги ўзгаришлар бўйича солиштирма таҳлил асосида ҳисоб ишларини олиб бориш масалалари ёритилган. Республикамиздаги барча фермер хўжаликларини солиққа тортишда амалга оширилган ўзгаришларни, солиқ юкини, солиқ ставкаларини, тўлаш тартибидаги ўзгаришларни аниқлаб, ушбу масалалар юзасидан

10-02-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Soliq Ko'rildi: 1 617 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда Республикамизда банк-молия тизими, солиқ тизими, бухгалтерия ҳисоби, аудит ва баҳолаш фаолиятлари бозор иқтисодиёти талаблари асосида тубдан ислоҳқилинмоқда. Биргина, микрофирмалар ва кичик корхоналаручун ягона солиқ тўловининг жорий қилиниши қишлоқ хўжалигида фаолият юритаётган тайёрлов корхоналари учун ҳисоб ишларида тежамкорлик тамойилига риоя қилиниши харажатларни камайтириш

20-10-2017 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Soliq Ko'rildi: 482 marta 0 Batafsil ko'rish

Mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlanishi, aholining ish bilan ta’minlanishi, aholi turmush farovonligiga erishilishi, joylarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirilishi va boshqa shu kabi holatlarni amalda bo‘lishini ta’minlovchi dastaklardan biri – bu soliqdir. Soliq tushunchasi – bu tor ma’noda davlat budjetining xarajatlar qismini mablag‘ bilan ta’minlovchi,

19-10-2017 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Soliq Ko'rildi: 1 534 marta 0 Batafsil ko'rish

Soliqlar – mamlakat xazinasini to‘ldirib, xalqimiz farovonligi va xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladigan muhim manbadir. Bugungi kunda ko‘pchilik fuqarolarimiz buning mohiyatini chuqur anglab yetishi, ushbu jarayonning izchilligini ta’minlashda soliq to‘lovchi nima uchun, qachon va qancha miqdorda soliq to‘lashi lozimligini, to‘langan soliqlar nimalarga sarflanishini bilishi muhim o‘rin

19-10-2017 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Soliq Ko'rildi: 2 418 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда солиқ қонунчилиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида мамлакатимизда солиқ тўловчилар учун қулай шарт-шароитлар яратилмоқда. Буни биргина кейинги йилларда аграр соҳада ердан фойдаланиш самарадорлигини ва қишлоқ хўжалик товар ишлаб чиқарувчиларнинг моддий манфаатдорлигини ошириш ҳамда солиққа тортиш механизмини соддалаштириш борасида амалга оширилаётган муҳим

19-10-2017 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Soliq Ko'rildi: 614 marta 0 Batafsil ko'rish