Mamlakatning iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish tabiatdan foydalanishning holati va atrof-muhit muhofazasi bilan chambarchas bog’liqdir. Shu boisdan bozor iqtisodiyoti  sharoitida tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini yaratish katta ahamiyatga ega bo’lib, tabiatda yuz berayotgan ijobiy va salbiy o’zgarishlarni iqtisodiy jihatdan

15-05-2018 Kategoriya:  Kimyo Ko'rildi: 3 marta 0 Batafsil ko'rish

Бир адабиётшунос, олийгоҳ муаллимаси ва оддий бир ўзбек аёли сифатида қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда ҳамда илм-фан тараққиётида олима аёлларнинг ўрни мавзуида гап кетганда айрим фикрларимни айтиб ўтмоқчиман. Чунки хотирлаш муққадас туйғудир. Бизлар кўпинча ёзувчи-шоирлар ва ижодкорларга нисбатан кўп қиррали деган сўзни кўп қўллаймиз. Мен худди шу сўзни зукко олимамиз Зарифа опа Саидносировага

15-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Kimyo Ko'rildi: 0 marta 0 Batafsil ko'rish

Одними из важных компонентов достижения хорошего урожая являются азотные удобрения. Это могут быть химические удобрения, за которые Вы платите, но могут быть и удобрения, за которые платить Вам не придется, например, навоз или компост. Отдельные почвенные бактерии, взаимодействуя с корнями бобовых, берут из воздуха азот и делают его пригодным не только для бобовых, но и для остальных культур,

15-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Kimyo Ko'rildi: 7 marta 0 Batafsil ko'rish

Фан ва техниканинг ривожланиши билан боғлиқ бўлган кимё саноатининг жадал ривожланиши, салмоғи жиxатдан бошқа саноат ишлаб чиқаришига нисбатан ҳам, атроф муxитга, жонли табиатга, жумладан инсоният ва xайвонот оламига кўпроқ зарар етказмоқда. Натижада атмосфера xавоси ифлосланди, ернинг яшил қатлами бузилди, жамийки сув xавзалари деярли ифлосланди, қишлоқ хўжалиги экинлари ва тупроқ таркибидаги

15-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Ekologiya / Kimyo Ko'rildi: 1 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, минерал ўғитлар ер остидан қазиб олинадиган ва унга саноат усулида ишлов бериладиган маxсулотлар бўлиб, улар таркибида тупроқ унумдорлигини оширадиган ва ўсимликларнинг нормал ривожланиши учун зарур бўлган макроэлементлар мавжуд бўлади. Азотли ўғитлар. Шуни айтиш мумкинки, азотли ўғитлар таркибидаги азот – оқсил манбаи, демак, ундан рухсат этилган миқдорида (РЭМ) фойдаланса яхши натижа

15-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Kimyo Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

Нон инсониятнинг асосий озуқаси бўлиб хисобланади. Бу маxсулотни буғдой, арпа ўсимликларни қайта ишлаш натижасида олинади. Шунинг учун бошоқли ўсимликларни хосилдорлигини ва сифатини яхшилаш долзарб масалалардан бири бўлиб хисобланади. Лекин адабиятлардан маълум бўлдики, буғдойга кўпгина зараркунандалар тушар экан ва хосилдорлигини 20-30% пасайтириш мумкин (Хамраев ва бошк., 1998). Буғдойга бир

15-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Kimyo Ko'rildi: 3 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, xозирги кунда саноат ва техниканинг жадал ривожланиши натижасида, атроф-муҳит объектларининг турли моддалар, оғир ва заҳарли металлар билан ифлосланиши салбий оқибатларга олиб келмоқда. Тирик организмларга заҳарли моддалар (элементлар) сув, xаво, озиқ-овқат маxсулотлари ва бошқа объектлар орқали ўтиб рухсат этилган миқдоридан (РЭМ) ортиқча миқдорда йиғилиши турли касаликларнинг келиб

15-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Ekologiya / Kimyo Ko'rildi: 0 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, Ўзбекистон республикасида касб xунар коллежларини ислоx қилиш ҳамда олий ва ўрта махсус таълимни қайта қуришга доир республикамиз xукумати томонидан қабул қилинган “Таълим тўғрисидаги” қонун ва “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” да таълим тарбия соҳасида жиддий ўзгаришлар киритиш, таълим сифатини ва самарадорлигини яхшилаш, яъни иқтидорли талабаларни аниқлаш ҳамда уларни интеллектуал

15-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Pedagogika / Kimyo Ko'rildi: 1 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, кимё, биология, ва география фанларидан ўкувчиларга, талабаларга машғулот ўтказилганда асосан, атроф-муxитни ташкил этадиган моддалар, яъни жонли ва жонсиз унсурларнинг таркиб-тузилмаси, уларнинг ўзига хос хусусиятлари, сифатлари, миқдорларини ифодаловчи қонун- қоидаларини ўқувчилар ўзлаштириб оладилар. Хусусан, маънавий фанларга тегишли маърузалар баёнида табиат ва атроф-муxитнинг

15-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Pedagogika / Kimyo Ko'rildi: 0 marta 0 Batafsil ko'rish

Мухтарам Президентимиз И.Каримов фашизм устидан қозонилган ғалабанинг 70 йиллигига бағишланган тантаналарда оммавий ахборот воситалари вакиллари билан суҳбатда шундай деди ―Олдимизда турган энг устувор вазифалар ҳақида гапирадиган бўлсак, энг муҳими, барчамизнинг бошлаган ишларимизнинг давомчиси бўлган, барча масъулиятимизни ўз зиммасига олишга қодир бўлган фарзандларимиз – ѐшларимиз, янги

27-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Kimyo Ko'rildi: 1 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2