Ушбу тўпламда қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси, уруғчилиги, уруғшунослиги, ва қишлоқ хўжалик экинлари генетикаси, биотехнологияси ҳамда ўрмон дарахт ва бута ўсимликларининг генетик ресурслари ва уларни етиштириш технологиялари оид илмий мақолалар ўз аксини топган. Тўплам илмий-тадқиқот институтлари олимлари, олий ўқув юртлари профессор- ўқитувчилари, тадқиқотчи - изланувчилар, магистратура ва

29-05-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 3 marta 0 Batafsil ko'rish

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари.- Тошкент. ЎзБИИТИ, 2013. - 215 б. Ушбу тўплам иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари ва имкониятларини аниқлаш, бу борада соҳадаги мавжуд муаммолар ва уларнинг илмий-амалий ечимларини ўзида мужассам этган илмий мақолалардан ташкил топган.

16-05-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, жамиятимизда аёлларни улуғлаш, уларнинг ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва маънавий манфаатларини ҳимоя қилиш,уларга бўлган эътибор ниҳоятда кучайган.             Жамиятимизнинг турли соҳаларида аёлларнинг фаол иштирок этишлари учун барча шароитлар яратилмоқда. Давлат ва ҳукумат томонидан қабул қилинган дастурлар мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётида,

15-05-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

"Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион фаолият самарадорлигини ошириш муаммолари" мавзуида ўтказилаётган университетлараро ёш олимлар илмий - амалий конференцияси материаллари тўпламига - Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари рақобатбардошлигини оширишда сифатни назорат қилиш ва бошқариш; агросаноат мажмуаси тармоқларида модернизациялашнинг устувор йўналишлари ва истиқболлари; чорвачилик, ипакчилик,

17-04-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 9 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, истиқлол йилларида республикамизда катта илмий ва интеллектуал салоҳият шаклланди, унинг замонавий шароитларда ривожланиши учун барча имкониятлар яратиб берилмоқда. Натижада қатор устивор йўналишлар бўйича фундаментал ва амалий тадқиоқотлар амалга оширилмоқда, илм-фан ютуқлари ва илғор технологиялар ишлаб чиқаришга жорий этилмоқда.

17-04-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

Мазкур тўплам Президентимизнинг мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги “2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади” номли

12-04-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 3 marta 0 Batafsil ko'rish

Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек, "Ҳозирги кескин рақобат шароитида инновацион технологиялар ва илм-фанни янада ривожлантириш, иқтидорли ёшларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, ўз ижодий ва интелектуал салоҳиятини рўёбга чиқаришлари учун уларга зарур шарт-шароитлар яратиш муҳим аҳамиятга эга"[1]

10-04-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 8 marta 0 Batafsil ko'rish

Мазкур тўпламда қишлоқ ҳўжалик экинларидан экологик тоза ва сифатли мўл ҳосил етиштиришда биологик усулнинг ўрни, қишлоқ ҳўжалиги экинларининг касаллик ва зараркунандаларига қарши курашда ресурс тежамкор биологик усуллардан фойдаланиш ҳамда қишлоқ хўжалик экинларини касаллик ва зараркунандаларга чидамлилигини оширишда селекцион ва агрокимёвий усулларига оид илмий мақолалар ўз аксини топган.

04-04-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 27 marta 0 Batafsil ko'rish

// Mamlakatimiz ta’lim tizimida uzviylik va uzluksizlikni ta’minlashda fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasiningroli va ahamiyati // Тошкент-2015. . 

22-02-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 24 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётида илм-фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантириш, илм аҳли фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ёшларга интеллектуал, маънавий-маърифий ҳамда ахлоқий жиҳатдан таълим-тарбия бериш сифатини ошириш, шунингдек, талабаларда ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан юзага келаётган муаммоларни бартараф этишга ёрдам бериш қобилиятларини ўргатиш ҳамда

30-05-2017 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 433 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4