» » КИТОБ ЎҚИШ ХОСИЯТИ

КИТОБ ЎҚИШ ХОСИЯТИ

[xfgiven_glavniy] [xfvalue_glavniy] [/xfgiven_glavniy]
КИТОБ ЎҚИШ ХОСИЯТИ
                  Сўнгги йилларда кўпчилик одамлар, ҳатто таълим ва бошқарув соҳасидагилар ҳам китоб ўқимай, театр ва музейларга бормай қўйган эди(ихтиёрий-мажбурий тартибда тадбир учун жамоа бўлиб боришдан ташқари).
                  Хўш, нима учун китоб ўқиш зарур? Нима учун китоб ўқишга ва умуман китобга беписандлик ҳолатлари вужудга келган эди? Интернет ва бошқа замонавий ахборот манбаларининг ривожланиб кетганлигими? Йўқ, мутлақо. Бундай манбалар орқали биз гўёки кўп нарсани биламиз(?!), жуда кўп ахборотларни (керакли ва кераксиз) зудлик билан олишимиз мумкин. Лекин, бу билан ўзимизнинг фикрлаш лаёқатимизни, онг-тафаккуримизни, ҳаёт тарзимизни яхши томонга ўзгартира олмаймиз. Аксинча, мураккаблаштирамиз, айрим ҳолларда эса, ҳатто ёмонлаштирамиз. Натижада, кўпчилигимиз фақат ҳаётдан нолиймиз, тафаккуримизни ўзгартира олмасдан, йиллар давомида қандай бўлсак, шундайлигимизча қолиб кетамиз. Дарҳақиқат, «кимки ўзининг дунёқарашини ўзгартира олмаса, у ҳеч нарсани ўзгартира олмайди» (Бернард Шоу). Демак, ҳаммасини, хусусан китоб мутолаа қилишни ҳам, ўзимиздан бошлашимиз керак. Бизнинг атрофимизда содир бўлаётган барча воқеа, ҳодисалар онгимизда акс этади ва тафаккуримиздан ўтади. Қандай акс этиши эса онг-тафаккуримиз даражасига боғлиқ. Халқимизда «башаранг қийшиқ бўлса, кўзгудан ўпкалама» деган мақол бор. Лекин кўзгу қийшиқ бўлса-чи?!...
                     Кимки ўз ҳаётини яхши томонга ўзгартирмоқчи экан, кўпроқ китоб мутолаа қилиши лозим. Чунки китоб одамнинг бутун ҳаёти мазмунига жиддий таъсир кўрсатади. Агар ҳар куни озгина бўлсада, китоб мутолаа қилсак, қимматли маълумотларга эга бўлиш билан бирга фикрлаш лаёқатимизни ҳам  ривожлантирамиз, билмаганларимизни ўрганамиз. Бунга вақт ажратмасак, ўзимизни интизомга ўргата олмаймиз, натижада, ҳар қандай нарсанинг қарама-қарши томони бўлганидек,  ҳосил бўлган бўшлиқни билим ўрнига билимсизлик, беписандлик ва лоқайдлик каби иллатлар эгаллайди. Бу эса қонуният. Билимсизлик эса ривожланмасликка, ўзининг мустақил фикрига эга бўла олмасликка, мол-дунёга ҳирс қўйишга, маънавий қашшоқликка ва бировларга тобе бўлишга олиб келади.

Кимки билимсизлик зиндонида гум,
Гадодир тиллоси бўлса ҳам юз хум.
(Хусрав Деҳлавий)
Жамиятда эътироф этилишни, мазмунли ҳаёт кечиришни истаган одам, аввало шахс сифатида шаклланган бўлиши лозим. Бунинг учун эса ўзимизда мувозанатлашган ҳаёт фалсафасини шакллантиришимиз ва сўнгра унинг қоидаларга мувофиқ яшаш сари тўхтовсиз интилишимиз зарур.
Китоб ўқиш кўникмасини орттириш эса мазкур ҳаёт фалсафасининг асосини мустаҳкам қуриш учун муҳим восита ҳисобланади. Агар биз, энг бўлмаганда, сўнгги 3-4 ойда битта китоб ўқимасак, бу интизомсизлигимиз ва лоқайдлигимиз ҳаётимизга ҳеч қандай таъсир кўрсатмаётгандай туюлади. Гўёки ҳаммаси жойида, пул топишимиз яхши, мансабимиз, ишонган одамимиз бор ва ҳ. Демак, гўёки ҳеч қандай «фожеа» содир бўлаётгани йўқ, ҳамма нарсадан кафолатланганмиз, кейинчалик ҳам мана шундай давом эттиравериш мумкин. Аслида, эса фожеа бошланган ва чуқурлашаётган бўлади. Китоб мутолаа қилмасликдан ҳам энг даҳшатли фожеа, умуман китобга, хусусан бадиий адабиётга қизиқмаслик, лоқайдлик. Бундан қутулишнинг ягона ва тўғри йўли ўзимизда китоб мутолаа қилиш кўникмасини қарор топтириш.
Илмий-педагогик фаолиятда мукаммаллашиб бориш учун ҳам бадиий адабиётларни кўпроқ мутолаа қилиш лозим. Масалан, Абдулла Қодирийнинг «Ўткан кунлар», «Меҳробдан чаён» асарларини ўқиганимизда Отабек билан Кумушнинг, Анвар билан Раънонинг севгиси, садоқати билан бирга халқимизнинг менталитети, одамлар психологияси ва ижтимоий муносабатларнинг бошқа нозик жиҳатлари тўғрисида кенг қамровли чуқур билим оламиз. Саид Аҳмаднинг «Келинлар қўзғолони» асари асосида саҳналаштирилган пьесада Фармонбибининг келини Сотти билан оила даромадлари ва буромадларини ҳисоб-китоб қилиш эпизодига эътибор берайлик. Бунда биз ўқитаётган «Молия» фанидаги «оилавий хўжалик молияси», «оила бюджети» ёки «бюджетлаштириш» муаммоларининг ҳаётдаги ечимларини кўрамиз. Ҳатто, хорижий тиллардан юксак маҳорат билан таржима қилинган асарлар ҳам инсонни завқлантиради, қувонч бахш этади. Жумладан, А.Орипов томонидан таржима қилинган Дантье Алигерининг «Илоҳий комедия» асари ёки Э.Воҳидов таржимасидаги С.Есениннинг «Форс тароналари» туркумини фикримизнинг далили сифатида келтиришимиз мумкин.
Ҳатто махсус билимлар соҳасидаги фанлар ҳам ўз тадрижий тараққиёти йўлида дастлаб ижтимоий-иқтисодий макондаги эҳтиёжни қондирадиган ҳодиса сифатида вужудга келиб, кейинчалик адабий тилнинг бир бўлагига ва ниҳоят профессионал билимлар соҳасига айланади ҳамда шу тарзда такомиллашиб боради. Шу боис, ҳақиқий, ҳаётий, қомусий бадиий асарларни мутолаа ҳамда мушоҳада қилиш тор ихтисослашган билимлар соҳасини ўрганишнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Демак, ёш изланувчилар ва магистрантларда ҳам мумтоз ўзбек бадиий адабиётини ўқиш ва мушоҳада қилиш кўникмасини  ривожлантириш зарур.
Ўзбек адабий тилини мукаммал ўзлаштириш учун А.Қодирий, Ғ.Ас-салом, А.Қаҳҳор, П.Қодиров, Ш.Холмирзаев каби адибларнинг насрий асарларини мунтазам ўқишимиз, «илмий поэзия» тилини эгаллаш учун эса А.Орипов, Э.Воҳидов, О.Матчон, М.Юсуф каби ҳассос шоирлар ижодидан баҳраманд бўлишимиз зарур. Дарҳақиқат, «Фан билан шеърият гўё қарама-қарши икки қутбдир, дея ҳисобланадиган одатий фикр аксари янглиш фикрдир. Ҳаётларини илмий изланишларга бағишлаган кишилар улар ўзлари ўрганаётган нарсанинг поэзиясини бошқа одамлар сингаригина эмас, балки уларга нисбатан анча жонлироқ қабул қила олишларини бизга доимо исботлаб келишяпти» (Г. Спенсер). Бу тафсилотлар ўқувчида биринчидан, тил бойлигини оширса, иккинчидан, фикрни баён қилиш қобилиятини ривожлантиради.
Шундай қилиб, олим бўлишдан олдин фикрларимизни илмий-адабий тилда нафис ва мантиқан изчил баён қилиш лаёқатига эга бўлиш, ёзган  илмий ишимизнинг ҳар бир жумласини ўқувчида муфассал тасаввур шакллантирадиган даражага  етказишнинг муҳим шартларидан энг асосийси китоб мутолаа қилишдир.
                                                                Р.Д.Дусмуратов – ТошДАУ Қишлоқ хўжалигида бухгалтерия ҳисоби ва аудит кафедраси мудири, и.ф.д, профессор, «Ўзбекистон Олий таълим аълочиси»
скачать dle 11.3
Kalit so'zlar:

26-10-2017, 10:08 11 074 112
Viktoriya1995 10 июня 2019 05:05
Если у вас на работе или дома заблокирован доступ к этому или любому другому сайту Используйте тор браузер он обходит все возможные блокировки провайдеров. https://tor-browser-vpn.ru/


Andrewevags 6 апреля 2021 06:52
микрозайм онлайн на карту срочно без отказа круглосуточно --- Если срочно нужен микрозайм обратитесь сюда --- шарики воздушные заказать с доставкой москва --- праздник не праздник без шариков --- купить семена по почте --- купить огурцы можно тут --- gosuslugi.ru вход с помощью снилс --- советы и статиь для госуслуг --- купить шары --- и добавить больше нечего активатор виндовс 7


Гость EmilioBresk 29 мая 2021 17:46
гелевые шарики на день рождения ---- Вот о чем я вам хотел сказать сейчас ---- Slots City ---- Много вариантов займов ---- займ на карту онлайн мгновенно


Гость EmilioBresk 29 мая 2021 18:14
гелевые шарики ---- Вот о чем я вам хотел сказать сейчас ---- казино Slots City регистрация ---- Для всех доступно ---- займы онлайн на карту без процентов


Гость EmilioBresk 29 мая 2021 18:58


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:52
с днем рождения шарики воздушные ---- Я буду краток и понятен ---- бонусы Slots City за регистрацию ---- Для всех доступно ---- все займы


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:52
с днем рождения шарики воздушные ---- Непросто все это, вот почитай ---- кэшбэки казино Slots City в Украине ---- Сколько нужно, все бери ---- взять займ на карту онлайн


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:52
шары с доствкой ---- Вот о чем я вам хотел сказать сейчас ---- бонусы Slots City за регистрацию ---- Много вариантов займов ---- займы на карту


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:52
воздушные шары москва ---- Вот о чем я вам хотел сказать сейчас ---- новые промокоды казино Slots City Украина ---- Для всех доступно ---- быстрый займ


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:52


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:52
купить воздушные шары с доставкой ---- Вот о чем я вам хотел сказать сейчас ---- казино Слотс Сити регистрация ---- Сколько нужно, все бери ---- займ онлайн на карту без отказа


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:53
воздушные шары москва ---- Я буду краток и понятен ---- бонусы Slots City ---- Сколько нужно, все бери ---- займ мгновенно круглосуточно без отказа на карту


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:53
заказать шары с доставкой ---- Непросто все это, вот почитай ---- бездепозитный бонус Слотс Сити ---- Сколько нужно, все бери ---- займ онлайн на карту срочно


Гость EmilioBresk 30 мая 2021 02:53
шарики с шелием ---- Тут можно купить шарики ---- акции казино Слотс Сити ---- Много вариантов займов ---- займ на карту онлайн срочно


Гость PatrickHep 10 июня 2021 23:29


Гость PatrickHep 11 июня 2021 00:23
отзывы о Mostbet Узбекистан ---- Как сделать ставку вы знаете ---- все займы --- Вот так делается --- семена томатов онлайн


Гость PatrickHep 11 июня 2021 00:56
Mostbet рабочее зеркало на сегодня ---- Как сделать ставку вы знаете ---- займ онлайн срочно на карту --- Смотрите далее --- семена томатов почтой


Гость PatrickHep 11 июня 2021 18:48
отзывы о Mostbet Узбекистан ---- Интересное решение для всех! ---- микрозайм --- вл дела! --- семена томатов почтой


Гость PatrickHep 11 июня 2021 18:48


Гость PatrickHep 11 июня 2021 18:48


Emoryunorp 4 июля 2021 01:16
в интернете это слоты от казино Вулкан. В них играет каждый второй игрок, которые зашел на сайт, чтобы испытать удачу. Это очень простой сайт, который не имеет никаких скрытых функций, здесь Вы можете играть игровые автоматы бесплатно играть демо 5000 кредитов бесплатно в игровые автоматы Вулкан без регистрации. У него есть некоторые правила, но с ними Вы легко справитесь, потому что весь дизайн и Игровой автомат Fairy Land 2 играть онлайн бесплатно без регистрации в казино Вулкан


Josephmem 1 августа 2021 20:45
http://pokerdunia.com/2019/12/14/halo-dunia/?unapproved=257&moderation-hash
=7abb4c9b9cd4651c6a91845f380e3ac6#comment-257 https://free-pc-help.ru/news/mysqldump-got-error-1044-access-denied/comment-pag
e-1/?unapproved=142096&moderation-hash=42a696951ca4d95c6c17a7695f8ba2f1#com
ment-142096 http://kevinbuss.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=120175&moderatio
n-hash=e32285818da52c02f10834d505b6af83#comment-120175 https://www.wakki.io/2019/07/30/bonjour-tout-le-monde/#comment-9813 http://www.genevagallery.net/ontario/viewtopic.php?f=2&t=145180

http://www.migaohui.com/thread-2720-1-1.html https://davoodfaramarzi.com/nirvana-smells-like-teen-spirit-julia-westlin-cover
-version-remix-by-davood-faramarzi/#comment-25353 https://www.septenairwaysinc.com/2019/04/01/new-warehouse-now-operational/?unap
proved=2165&moderation-hash=19cb75667e08e13a87d7607f1666bf56#comment-2165 https://spaces.pcc.edu/display/pavtec/Math-in-CTE+Lesson+Plans+by+Vernonia+High
+School?focusedCommentId=171903402comment-171903402 https://zintrebari.com/./251016/black-cat?show=5689554#a5689554

http://edskitchen.nl/blog/item/gerechten-en-wijn-smaakworkshop-italie#comment-2
24958 https://dunyahaber.xyz/ruyada-civciv-gormek-ne-anlama-gelir-ruyada-civcivin-yum
urtadan-ciktigini-gormek-neye-yorumlanir/#comment-8017 http://medulyanovsk.ru/company/id_3594.html http://broddling.com/?unapproved=55577&moderation-hash=3ba929620ad1579f6567
0b91302a6862#comment-55577 http://instedalen.no/articles/2013/10/24/kjoep-aarets-julegaave-av-dttl.html

http://likeylinky.62stockton.com/2011/10/07/they-are-out-there-man/#comment-106
05 http://tonylam.org/escargot/#comment-105734 http://dwmbeancounter.com/QA/index.php?qa=57&qa_1=customized-cardboard-mail
er-box&show=10257#a10257 http://www.montereybaytours.com/hello-world/?unapproved=73212&moderation-ha
sh=bc840dbfbce8c4ccfb9f0999f147b8c5#comment-73212 https://sin0.xyz/conts_story_detail/index/311

https://wiolonczela.bojarska.net/2014/11/15/lekcja-pierwsza/#comment-20053 http://ocxmasalbum.com/hello-world/?unapproved=77708&moderation-hash=d8870f
f4ab9dd09f6cd2e758488492e4#comment-77708 http://www.tnareporter.com/the-girl-said-hi-the-bjp-leaders-sons-4-round-firing
/?unapproved=365370&moderation-hash=986e8dea51a30104a9718df4c8f8f089#commen
t-365370 http://edskitchen.nl/blog/item/gerechten-en-wijn-smaakworkshop-italie#comment-2
25726 https://space.people.lv/news/mes-ejam-gaisa/

https://www.starlightcruiseshalong.com/rooms/deluxe-cabin/#comment-8591 https://www.elalmanaque.com/wp/libros/libros-de-jorge-bucay/#comment-897972 https://shop.thebestmedia.com/product/website-wp-starter/ https://www.google.com.py/url?q=https://fruityloopsstudio.ru https://paragraph.kr/hello-world/?unapproved=3041&moderation-hash=4449a11ab
71ed2aaf4e36e66306d5ed4#comment-3041


Richardkep 2 августа 2021 00:28
http://www.lifefisio.com.br/1-9/#comment-39236 https://skinlab.cl/tienda/los-10-pasos-de-la-rutina-coreana/paso-9-crema/blue-m
arine-cloud-cream/?unapproved=160911&moderation-hash=d7a5f1ba1e9312b058fbce
a602e04ee2#comment-160911 http://mississaugatotalrehab.com/2019/01/09/uncommon-article-gives-you-the-fact
s-on-write-my-20/?unapproved=29452&moderation-hash=a3eb260333adcb396671d665
b1922d3b#comment-29452 https://litpublishingltd.com/product/breaking-free/#comment-12089 https://maps.google.co.za/url?q=https://fruityloopsstudio.ru


VernonNut 2 августа 2021 21:25
http://www.genevagallery.net/ontario/viewtopic.php?f=2&t=145180 https://millonemprendedores.com/dropshipping-que-es-y-como-empezar-a-hacer-drop
shipping/comment-page-227/#comment-130558 http://www.ma-mia.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=77236&moderatio
n-hash=db78842e00b719b3de2f1b71d895f044#comment-77236 https://www.apostledarrenthomas.com/product/insane-love/?unapproved=25801&m
oderation-hash=513061dd50f76aa3ddb75744bb77ba95#comment-25801 https://www.allmercy.org/home/details_news/2


Izohlar


Kommentariya qo'shish

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
1 2 3 4