» » БОШЛАНҒИЧ МАНБАЛАР ВА Ғ^ ДУРАГАЙ АВЛОДИДА БЕЛГИ ВА ХУСУСИЯТЛАРНИНГ СЕЛЕКЦИЯДАГИ АҲАМИЯТИ

БОШЛАНҒИЧ МАНБАЛАР ВА Ғ^ ДУРАГАЙ АВЛОДИДА БЕЛГИ ВА ХУСУСИЯТЛАРНИНГ СЕЛЕКЦИЯДАГИ АҲАМИЯТИ

[xfgiven_glavniy] [xfvalue_glavniy] [/xfgiven_glavniy]
Nashr ma`lumotlari: // Ишлаб чиқариш интеграцияси ва инновацион ривожланиш  истиқболлари //Тошкент-2011 .
To‘plamni yuklash uchun havola:
 To"plam


БОШЛАНҒИЧ МАНБАЛАР ВА Ғ^ ДУРАГАЙ АВЛОДИДА БЕЛГИ
ВА ХУСУСИЯТЛАРНИНГ СЕЛЕКЦИЯДАГИ АҲАМИЯТИ


Н.Юсупов
Сугориладиган ерларда
ғалла ва дуккакли ўсимликлар
илмий тадқиқот институти
Ғаллаорол филиалиСелекционер учун ҳар бир ҳудудга мос навларни танлаш, яратиш ва жорий этиш асосий вазифалардан биридир. Интенсив типдаги буғдой навларини яратишда асосан юқори маҳсулдорликка эга бўлган ота-она шаклларни тўғри танлаш муҳим аҳамият касб этади.
Юқори маҳсулдорликка эга бўлган навларни яратишда географик узоқ шакллардан фойдаланиш катта аҳамиятга эга.
Географик жиҳатдан турли жойларга мансуб бўлган буғдой нав намуналарини дурагайлаш натижасида ўсимлик ирсиятида турли жойларда шаклланган генлар маҳсулдор дурагайлар пайдо бўлишига замин яратади ва улар ўзида ота-она шаклларида турли экологик шароитларда пайдо бўлган белги хусусиятларни намоён қилади.
Дурагайлашда оналик сифатида қурғоқчиликка ва кишга чидамли районлашган ва истиқболли кузги буғдой навлар, оталик сифатида эса юқори ҳосилга эга бўлган келиб чиқиши бошқа географик минтақадан бўлган навларни қўллаш юқори самара беради [3]. Оталик шакллари бир вақтнинг ўзида комплекс йирик, сифатли донга ва эртапишар хусусиятларга эга бўлиши билан бир қаторда, ташқи муҳитнинг ноқулай шарт-шароитларга чидамли бўлган оналик шакллардан кам бўлмаслиги керак.
генетик назарияни тўғри қўллаш учун комплекс мураккаб бирламчи шаклларни ҳар томонлама ўрганиш зарурлигини таъкидлаган [1].
Озарбайжонлик селекционер [5] буғдой навларини яратиш учун селекцияда дурагайлашни асосий усул ҳисоблаган. Бунда у эътиборни ота-она шаклларни тўғри танлашга, олинган дурагайларни тўғри парвариш қилишга қаратган. Дурагайлаш обьектлари сифатида Ўзбекистон ва Туркманистондан келтирилган навларни танлаган.
Бошлангич манбанинг комбинация имконияти дурагайлаш учун қимматли белги-хусусиятларни наслдан-наслга берадиган шаклларга эга бўлган намуналарни танлаш керак [6].
А.С.Инякина (1947), А.П.Шехурдин (1961), П.П.Лукьяненко (1965)лар географик узоқ шаклларни чатиштириб янги юқори ҳосилли, касалликларга чидамли бўлган юмшок буғдой навларини яратган.
Суғориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол филиалида 2009-2011 йилларда жаҳон коллекция нав намуналари ва ИКАРДА халқаро ташкилотдан келтирилган юмшоқ буғдойнинг 300 та нав намуналари ўрганилди.
Илмий тадқиқот тажрибаларида фенологик кузатувлар ва баҳолаш Қишлоқ хўжалик экинлари Давлат нав синаш комиссияси (1971) ва собиқ Ўсимликшунослик институти (1986) томонидан ишлаб чиқилган услубда, тажрибаларни жойлаштириш, олинган маълумотларни статистик жиҳатдан жамлаш ва математик ишлаш Доспехов Б.А.(1986) услуби асосида олиб борилди.
Тадқиқот натижаларига кўра, биотик ва абиотик омилларга чидамлилиги ва қимматаҳо белги ҳамда хусусиятлари юқори бўлган юмшоқ буғдой нав намуналари танлаб олинди.

123/2004
Паразупи
K-7128
K-7127
K-9063
K-9127
Половчанка
Дўстлик
Ёнбош
Ҳосилдор
Делянка раками
6/05
6/05
4/05
4/05
3/05
2/05
11/05
6/05
5/05
4/05
Бошоқлаш куни
77,8
81,8
76,7
69,8
83,6
67,2
87,8
92,8
98,2
94,3
Усимлик буйи, см
UJ
UJ
V
UJ 1>J
UJ
UJ Ъо
UJ
UJ 1o
uj
V


Маҳсулдор тупланиш, дона
ЧО
o u
9,55
9,25
9,45
ЧО
ЧО
o u
oo
JO
Узунлиги, см
Бошоқ таҳлили
14,4
17,6
15,5
16,2
14,8
14,6
14,4
17,6
13,4
15,8
Бошоқчалар сони, дона
34,8
53,5
38,2
46,9
42,8
43,2
34,8
53,5
ю
43,9
Дон сони, дона
1,28
2,19
1,43
1,77
1,75
2,18
1,89
Ъо
Ъ-N
Асосий бошоқ огирлиги, г
o
o
o
o
o
o
UJ o
к> o
o
o
Сариқ зангга касалланиши, %
43,1
44,1
40,4
42,6
44,1
42,6
42,1
40,4
40,1
39,2
1000 дона дон вазни, г
J3-N
Ъо
1o
C-N
1o
C-N
Ъо
1o
Ъо

Ҳосилдорлик, т/га
-8 S

к>

В .Я*
м » р р
О
о g
s!
vits    д
ю о
ОО О ТЗ
О  р
О !-)
кч> кч> 00
3
>й X
£
чо
к> я
L»J р
СГ|
3
w -§
O g
  1.  p
o\

I
o\
н


Аннотация. Мақолада юмшоқ бугдойнинг сариқ занг касаллигига чидамли нав намуналарнинг дурагай авлодларида наслдан-наслга ўтиш қонуниятлари ва уларнинг селекция жараёнида қўлланилишига боғлиқ бўлган илмий тадқиқот натижалари батафсил ёритилган.
Адабиётлар
  1. Вавилов Н.И. «Избраннме сочинение». Генетика и селекция Изд-во «Колос» М. 1966 стр.211.
  2. Инякина А.С., «Межсортовме скрешивания при свободном опмшении, «Селекция и семеноводства». 1947 №6 стр. 33-34.
  3. Кириченко Ф.Г., «Методм создания зимостойких вмгсокоурожайнмгс и вмгсококачественнмх сортов озимой мягкой пшеницм и озимой твердой пшеницм. Сб. статей. Изд-во с/х литературм, журналов и плакатов, М., 1962 стр. 108-113.
  4. Лукьяненко П.П. «О методах селекции пшеницм». Агробиология 1965, №2 стр. 58-62.
  5. Мустафаев И.О. «Селекция пшеницм в Азербайджане». Изд-во Акад. наук. Аз. ССР, Баку. 1956.
Нурпеисов И.А. «Комбинационная способность сортов озимой пшеницм в системе диаллелнмгс
скрешиваний» Повмшение эффективности селекции полевмх культур. Алматм. 1997 стр. 56-60.
скачать dle 11.3

25-04-2018, 16:39 324 0

Izohlar


Kommentariya qo'shish

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив