Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳотларни чуқурлаштириш, фермерлик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш, моддий ва молиявий базасини мустаҳкамлаш, уларга янада кенг йўл очиб бериш, бу борада янги имтиёз ва имкониятларни туғдириш, қисқача айтганда, қишлоқда пайдо бўлаётган мулкий муносабатларни, янги ўрта синф вакиллари-мулкдорлар, тадбиркор ва ишбилармонларнинг манфаатларини ҳимоялаш бугунги кунда энг катта

29-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 448 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 11- чақриқ XII сессиясида Аграр масала -қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга, ҳар бир маданий экин туридан олинадиган ҳосилдорликни оширишга катта эътибор берилди. Ҳар бир экиндан олинадиган  ҳосилни кўпайтириш учун тупроқ унумдорлигини ошириш керак. Тупроқ унумдорлигини, экинлардан олинадиган ҳосилдорликни камайиб боришида бегона ўтлар ҳам катта рол ўйнайди.

15-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 343 marta 0 Batafsil ko'rish

Илдиздан ташқари озиқлантириш кузга буғдойда физиологик жараёнларни кечишига ижобий таъсир этади.Илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши, моддалар алмашинуви, фотосинтез ва транспирация жараёнлари жадаллашади. Тажрибада кузги буғдойнинг Крошка нави илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда  даладаги умумий барг сатхи 6.5-13.8 м2/га ортишини  таъминлайди.Натижада

15-05-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 410 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Помидор серпалак ўсимлик бўлгани учун уни биологияси талаби даражасидаги озиқланиш майдонига экиш асослаб берилган. Қаторлар орасидаги масофа (70 см) ўзгармаган холда қатордаги ўсимликлар оралиғидаги масофани ўзгариши таъсирида помидор ўсимлиги архитектоникасида бўладиган ўзгаришлар баён этилган. Озиқланиш майдонини катталашиб боргани сари мева элементлари сонини ҳам ўзгариши илмий

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 412 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида бошоқли дон экинларини октябр ойида экиб ўрганилганда донли экинлар орасида энг юқори донли экин тритикале гектаридан - 94.2 центнер дон ҳосили берганлиги қайд этилди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 365 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида бошоқли дон экинларини октябр ойида экиб ўрганилганда донли экинлар орасида энг юқори донли экин тритикале гектаридан - 94.2 центнер дон ҳосили берганлиги қайд этилди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада картошка ўсимлигидаги зарпечакларни йўқотишда Трефлурекс гербицидининг самарадорлиги ҳақида маълумотлар келтирилган. Трефлурекс гербициди 3 л/га меъёрда экишдан олдин сепилиб тупроққа аралаштирилганда зарпечакни 83,5-89,5% камайтириб, назорат вариантига нисбатан картошка ҳосилини 54,8 ц/га кўп бўлишини таъминлайди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash / Sabzavotchilik Ko'rildi: 330 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 361 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ток тупларини жадал шакл бериш технологияси баён қилинган. Бунда асосий новдани учи чилпиб ташланиб, қўлтиқ новда шакллантирилади ва кераксиз новдалари олиб ташланади. Кўчат ўтқазилган ҳар тупда 4 дан 6 гача бақувват новда қолдирилиб, ҳар бирида 8-12 куртак қолдирилади. Кучсиз новдада 2-3 куртак қлодирилиб кесилади. Келгуси йили бу куртаклардан чиққан новда қўшимча занг

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 431 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. В статье приводятся резулътати исследований по изучению роли питателъних элементов на качество ризогенеза корневой и надземной части одревесневших черенков винограда при вирацивании саженцев. Доказана важностъ применения растителъной диагностики при определении оптималъних норм питания саженцев винограда.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Uzumchilik Ko'rildi: 289 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5 6 7