Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида бошоқли дон экинларини октябр ойида экиб ўрганилганда донли экинлар орасида энг юқори донли экин тритикале гектаридан - 94.2 центнер дон ҳосили берганлиги қайд этилди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 344 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида бошоқли дон экинларини октябр ойида экиб ўрганилганда донли экинлар орасида энг юқори донли экин тритикале гектаридан - 94.2 центнер дон ҳосили берганлиги қайд этилди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 295 marta 0 Batafsil ko'rish

Ясмик дон-дуккакли ўсимликларнинг орасида тўйимли ёрма берадиган дуккакли экиндир. Донининг таркибида 23-32 % оксил, 0,6-2,1 % мой, 47-70 % азотсиз экстрактив моддалар, 2,3-4,4 % кул, 2,4-4,9 % клетчатка ва В гурух, витаминлар мавжуд. Ясмик, дони овкатга бутунлигича, ёрма ёки ун килиб ишлатилади. Поянинг таркибида 6-14 % оксил бўлади. Ясмик дуккакли экин бўлгани туфайли тупрок унумдорлигини

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 387 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги бугдойни сугориш техникаси элементларини ўрганиш жараёнида тажрибада олинган дон ҳосилдорлиги таҳлил қилиб чиқилди. Тажриба бўйича энг юқори дон ҳосилдорлиги типик бўз тупроқлар шароитида эгат узунлигини 90 м ва ҳар бир эгатга 0,30 л/сек сув берилган вариантда олинди.Бунда ҳосилдорлик 51 ц/га ни, ва назорат вариантда бу курсатгич 40,4 ц/га ни ташкил қилди.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 313 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ясмиқ ўсимлигининг афзаллиги, донининг тўйимлилиги ва сугориладиган типик бўз тупроқлар шароитида ясмиқ навларининг ўсиши ва ривожланишига экиш меъёри ва муддатини таъсири баён этилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 427 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда фан ва техника ютуқларини қўллаш, барча хўжалик экинлари ҳосилини олдиндан дастурлаш имконини беради. Ҳосилдорликни дастурлаш бўйича дастлабки илмий ишлар А.Г.Лорх, М.С.Савиский, И.С.Шатилов, М.Қаюмов сингари олимлар томонидан олиб борилган. Шунга ўхшаш илмий тадқиқотлар республикамиз шароитида О.Ф.Мирзаев (1996), Н.Атаханов (2002), М.Массино (2006) ва бошқа олимларнинг илмий

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 336 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. В статье приводятся результати исследований по изучению сортообразцов ячменя для пивоваренной промишленности. Доказана важность применения сортов пивоваренних ячменя различних происхождения.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 225 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Бу мақолада соя навларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига экиш муддатининг, меъёрининг ва усулини таъсири тўғрисида маълумот берилган. Такрорий экишда июнь ойининг ўрталарида, ёппасига қаторлаб экилганда экиш меъёри 500 минг/га бўлиши маъқулланган.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 404 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада, силлиқ ширинмия ўсимлигининг 2 йиллик уруг кўчатларидан сўнг кузги буғдой экиш иқтисодий жиҳатдан самарадор эканлиги аниқланди. Кузги буғдойдан олдин ҳеч қандай экин экилмай кейинги 2- йилда сугориш тартибларини иқтисодий самарадорлиги аниқланган назорат вариантларида нисбатан юқори шартли соф фойда суғориш тартиблари ЧДНС дан 75-75-70 % бўлганда олиниб, 144000 сўм га ни,

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 275 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мойли кунгабоқарнинг тезпишар навларини сугориладиган ерларда кузги ғалла экинларидан кейин экиб, юқори ва сифатли уруг ҳосили олиш мумкин бўлган уруғ экиш муддати ва схемаси ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 898 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10