Сабина арчаси (Juniperus Sabina L) сарвидошлар (Cupressaceae) оиласига мансуб манзарали арча тури ҳисобланади. Бу тур Марказий ва Жанубий-шарқий Европада, Кавказда, Жанубий Уралда, Сибир ва Қозоғистоннинг дашт қисмида, Ғарбий Соянда тоғли Мўғулистонда ва Марказий Осиёнинг тоғли қисмида кенг тарқалган. Сабина арчаси ер бағирлаб ўсувчи бута шаклига эга бўлиб, турли-туман тоғ тупроқларида, қумли,

15-04-2018 Kategoriya:  Mikrobiologiya / O'simlikshunoslik / Biologiya / Botanika Ko'rildi: 488 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда жаxон иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини бартараф этиш бўйича 2009 –йилда қабул қилинган дастур муваффақиятли амалга оширилмоқда. Бу дастурни Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов ўзининг “Жаxон молиявий – иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” асарида аниқ белгилаб берди. Бу дастурда модернизациялаш, техник янгиланиш,

15-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 324 marta 0 Batafsil ko'rish

Саноат ва қишлоқ хўжалигининг ривожланиши, шаҳарларнинг кенгайиши, суғориладиган ерларнинг кўпайиши ва бошқа омиллар таъсирида сув билан таъминлаш муаммоси кескинлашмоқда. Шу сабабли сув ресурсларини муxофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш жуда муҳим масаладир. Ўзбекистонда табиатни муxофаза қилиш, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича турли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Сув

15-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik / Suv xo'jaligi / Ekologiya Ko'rildi: 477 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз шароитида ғаллачиликнинг асосини ташкил қилувчи суғориладиган кузги буғдой етиштиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Буғдойзор тупроқларида рўй берадиган биофизик, биокимёвий, биологик, агрокимёвий жараёнларнинг амалга ошиши алмашлаб экишда фойдаланадиган экинлар турига боғлиқдир. Келгуси йилдаги экинларнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, маҳсулот сифати ва уларнинг турли

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 367 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирги даврда республикамизда цитрус ўсимликларидан лимони ва апельсин етиштиришга хамда ушбу ўсимликни ўстириш ва кўпайтириш агротехникасига муҳим эътибор қаратмоқдалар. Кейинги 15 йил ичида мамлакатимизда цитрус ўсимликлшари майдони икки ҳиссага, мева етиштириш 10 баробардан ортиқ, ҳосилдорлик эса 300-350 центинерга оширилди. Маълумки, цитрус ўсимликларини кўпайтириш, сифатли кўчатлар

07-04-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Mineralogiya Ko'rildi: 483 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон республикасининг тараққиёт давридаги ривожланиш босқичида, илмий соҳада жуда кўплаб кузатув ишлари олиб борилмоқда, бу келажакда аҳолини озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини қондириш масаласини ечимини топиш учун йўналтирилган асосий тадбирлардан ҳисобланади. Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги ходимлари зиммасига ҳам жуда катта маъсулият юкланган бўлиб, сувсизлик, шўр ва касалликларга чидамли

07-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 398 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдой инсоният томонидан биринчилардан маданийлаштирилган дон экини бўлиб 10000 йилдан ортиқ йиллар мобайнида дунё ахолисининг асосий озиқ овқат хом ашёси сифатида фойдаланиб келинмоқда. Ушбу экин ғалла экинлари ичида энг катта майдонларда экилмоқда ва дунё озиқ-овқат хавфсизлиги таъминловчи энг асосий экин турларидан бири хисобланади. Хозирги кунда бутун дунёда 217 млн гектар майдонда буғдой

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 391 marta 0 Batafsil ko'rish

Академик Д.Н.Прянишников агрокимё фанининг келажаги тўғрисидаги маърузасида дехқончиликни кимёлаштиришнинг биринчи босқичида донли экинлар хосилдорлигини ошириш, иккинчи босқичида эса оқсил миқдорини ошириш хаётий зарурат бўлиб қолади деб таъкидлаган эди. Республикамиз ғалла мустақиллигига эришган хозирги даврда, таниқли агрокимёгар олимнинг юқоридаги фикрлари тўла-тўкис ўз тасдиғини топмоқда.

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 367 marta 0 Batafsil ko'rish

Академик Д.Н.Прянишников агрокимё фанининг келажаги тўғрисидаги маърузасида дехқончиликни кимёлаштиришнинг биринчи босқичида донли экинлар хосилдорлигини ошириш, иккинчи босқичида эса оқсил миқдорини ошириш хаётий зарурат бўлиб қолади деб таъкидлаган эди. Республикамиз ғалла мустақиллигига эришган хозирги даврда, таниқли агрокимёгар олимнинг юқоридаги фикрлари тўла-тўкис ўз тасдиғини топмоқда.

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 284 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўсимликлар ҳосилдорлигини оширишга жуда кўп омиллар таъсир кўрсатади. Айниқса экинларнинг ўсиши ва ривожланиши, унинг ҳосилдорлигига таъсир этувчи муҳим физиологик жараѐн бўлиб ҳисобланади. Ўсимлик ҳаѐти давомида унинг хўжалик жиҳатдан фойдали ва ҳосил беришга йўналтирилган қисмларини шакллантиришга айнан ўз вақтида ўсиши ва жадал ривожланиши туфайли юқори ва сифатли ҳосил етиштирилиши мумкин. Бу

30-03-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Mexanizatsiya / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 371 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10