Известно, что регуляторы роста растений (РРР) и гербициды находят всё большее применение в современных технологиях производства продукции растениеводства. К ним относятся природные и синтетические органические соединения, которые в малых дозах активно влияют на обмен веществ растений, вызывая стимуляцию или подавление  роста и морфогенеза.   РРР применяют с целью влияния на процессы роста,

31-10-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 335 marta 0 Batafsil ko'rish

Соя донидан мой, маргарин, пишлоқ, сут, ун, қандолат маҳсулоти, консервалар ишлаб чиқилади. Мойи лак бўёғ саноатида, совун ишлаб чиқаришда қўлланилади, ер юзида ишлаб чиқарилаётган ўсимлик мойининг 40 % ни соя мойи ташкил қилади. Умуман соя қуйидаги мақсадларда экилади: инсонни овқатланишини яхшилаш учун. Кўпчилик давлатларда соя оқсилнинг ягона манбаси бўлиб қолмоқда;чорванинг мақсулдорлигини

27-10-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Agronomiya / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 490 marta 0 Batafsil ko'rish

Тукли эрва (Aerva Lanata..L.Juss) пол –пола Amarantaceae оиласига мансуб ўт ўсимлик. Ватани  Жанубий Осиё, Африка, Ҳиндустон ва Цейлон. Табиий ҳолда  икки йиллик,Ўзбекистонда бир йиллик доривор ўсимлик сифатида ўстирилади. Тукли Эрва  буйи 55-70 см га етадиган ут ўсимлик.Барглари лонцетцимон,овалсимон ёки элипсимон,текис қиррали бўлиб, қисқа бандли ёрдамчи поя ва шохларда қарама-қарши жойлашган.

27-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Dorivor o'simliklar Ko'rildi: 618 marta 0 Batafsil ko'rish

Давлатимиз томонидан амалга оширилаётган ижтимоий, иқтисодий ислоҳатларнинг барчаси халқимизнинг шони-шухрати, мавқеи, турмуш тарзи, саломатлигини янада яхшилашга қаратилган. Соғлиқни сақлаш бўйича олиб борилаётган тадбирлар эса алоҳида аҳамиятга эга.  Айниқса инсонларни саломатлиги ҳамда эртанги кун давомчилари бўлган ёш авлоднинг соғлом турмуш тарзига катта эътибор каратилмоқда. Бу мақсадни

27-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Dorivor o'simliklar Ko'rildi: 941 marta 0 Batafsil ko'rish

Дуккакли дон экинларидан мош агрономик нуқтаи назардан юқори аҳамият касб этиб, барча экинлар учун энг яхши ўтмишдош ҳисобланади, тупроқда туганак бактерияларни тўплаб, органик моддага бойитади. Бу эса атроф муҳитни, айниқса тупроқни муҳофаза этиш борасида муҳим аҳамият касб этади. Мош апрель ойининг охирида ёки май ойида ва такрорий экин сифатида июн ойининг охирида кенг қаторлаб экилади. Қатор

27-10-2017 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 541 marta 0 Batafsil ko'rish

Ер куррасида 500 мингдан ортиқ ўсимлик турлари мавжуд бўлиб, инсонлар кундалик ҳаётий фаолиятларида уларнинг 6000 туридан фойдаланадилар. Шулардан 10-12 минг тури доривор ўсимликлар бўлиб, 1000 дан ортиқ ўсимлик турларининг кимёвий таркиби, фармокологик ва дориворлик хусусиятлари текширилган.

27-10-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 431 marta 0 Batafsil ko'rish

  . Мойли зиғир энг муҳим техника экинларидан бири бўлиб, поясидан тола, уруғидан қимматбаҳо мой олинади. Уруғи таркибида 30 – 47,8 % мой бор. Зиғир мойининг бир қисми техникада, лак бўёқ саноатида, линолеум, клёнка, ёмғир ўтмайдиган материаллар, шарлар ишлаб чиқаришда ишлатилади. Бундан ташқари зиғир мойи совун ишлаб чиқаришда ҳам ишлатилади. Мойи сиқиб олингандан кейин қолган кунжараси чорва

27-10-2017 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 497 marta 0 Batafsil ko'rish

Дунёда буғдой ўсимликларида микроорганизмлар қўзғатадиган 150 тадан кўпроқ касалликлар қайд этилган бўлиб, мамлакатимизда улардан энг хавфлилари қоракуялар, фузариоз илдиз ва поя чириши ҳамда занг касалликларидир. Экинларни тўла нобуд қилиш хусусияти билан занг касалликлари булар орасида ҳам ажралиб туради. Занг замбуруғлари микроскопик организмлар бўлиб, уларнинг буғдойни зарарловчи уч тури

27-10-2017 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 438 marta 0 Batafsil ko'rish

Жавдар- Secale L.  авлоди етита турни ўз ичига оладиган  шу турлардан  деҳқончиликдафақат  битта тури – S. Cereal L. маълум. Экиладиган яъни маданий жавдар бир йиллик, баъзан икки йиллик  ўсимликдир. Бу авлод вакилларининг  тўпгулизич бошоқ типда  бўлади. Ёввойи турларида бошоқ ўзаги  етилгандан сўнг  бўғимларга ажраб синади. Экиладиган турларида эса  ўзаги қаттиқ бўлиб,  пишганда синмайди.

27-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 795 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ҳўжалигининг мухим вазифаларидан бири аҳолини озиқ-овқат махсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондиришдан иборатдир. Бу мақсадга эришишда дуккакли-дон экинлариниетиштириш, уларнинг хилма-хиллиги ва ҳосилдорлигини ошириш, сифатини яхшилаш катта аҳамият касб этади.

27-10-2017 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 480 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10