» » » Страница 3

Ғўза ва дон экинлари, жумладан буғдой дунё деҳқончилигида экин майдони ва аҳамияти жиҳатидан биринчи ўринда туради. Ўзбекистонда ҳам кейинги йилларда дон мустақиллигига эришиш баробарида суғориладиган майдонлар ҳисобидан ғўза-ғалла экинлари  майдонлари кенгайтирилди.

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 268 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада пахтачилликка ихтисослашган фермер хўжаликларидаги ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, уларни молиявий қўллаб қувватлаш чора-тадбирлар тўгрисида, ҳамда ҳозирги кунда молия ва кредит ташкилотлари томонидан имтиёзли кредитлар билан таъминланиши, шунингдек, лизинг, суғурта ва консалтинг ҳизматларидан фойдаланишни тўгри йўлга қўйиш тўғрисида қисқача ёритиб берилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Moliya va kredit / Paxtachilik Ko'rildi: 331 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маълумки, кейинги йилларда пахта тайёрлаш пунктларига топширилаётган пахталар ифлослиги белгиланган стандарт меъёридан бирмунча юқори бўлиши кузатилмоқда. Бу эса пахтани сақлаш даврида намлигининг ошишига ва натижада кўплаб миқдорда сифатли маҳсулотнинг ёмонлашувига сабаб бўлмоқда. Бундай ғарамларда сақланган пахта ва ундаги толанинг сифати, чигитдан ёғ чиқиши ва уругликларнинг

14-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 335 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Тупроқ ишланганда ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг донадорлиги ўзгаради, зичлиги сув, ҳаво, иссиқлик режимлари яхшиланади. Унинг физик ҳусусиятларига таъсир этадиган омилларидан бири бу чигитни пушта ва плёнка остига экиш ҳисобланади. Чигитни пушта ва плёнка оситга экишда қатқалоққа барҳам берилади, зичлиги яхшиланади, гўзани вегитацияси 7-8 кунга тезлашиб, пахта эрта очилади.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 243 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахтани ёпиц омборда ва гарамда, сақланганда қишнинг совуқ ва ҳаво намлиги юқори бўлган даврларда ҳам ғарам ва ёпиқ омборларда ҳарорат, намлик стандарт талабларидан ошиб кетмаслиги, ёпиқ омборларда сакланаётган пахта хом-ашёсини сифати, уругнинг униш қуввати, унувчанлигини ва пахта толасининг сифати ғарамда сақланганга нисбатан юқори бўлиши кузатилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 392 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғўзани вегетация даврида сугоришдан олдинги намлик кўп бўлиши минерал ўгитларни ижобий таъсирини оширади ва яҳшилайди. Ўғитларни самарали бўлишини таъминлаш учун суғоришдан олдин ердаги тупроқ намлигини (ЧДНС) га нисбатан 70-75-60 % даушлаб туриш лозим. Тадқиқотларимизга кўра Тошкент виоляти шароитида энг юқори пахта ҳосилдорлигига гектарига 200 кг азот,140 кг фосфор ва 100 кг калий

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 247 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахта қабул қилиш мавсумида пахтани қабул қилиш муддатини давомийлиги кўра кечиктириб терилган пахта хом-ашёсининг таркибидаги ифлосликларнинг ортиб бориши эвазига пахтадаги намлик ва толадаги нуқсонларни ортиб бориши, терим муддатини кечикиши эвазига эса пахта хом-ашёсининг саноат навини пасайиши, натижаларга қараганда пахта хом-ашёсидаги намлик ва ифлосликлар миқдорини ошиши

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 349 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Сув заҳираларини камайиб боришини ҳисобга олиб, гўза ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда қўшимча сув манбаларини-зовур сувларини димлаш ёки субирригация усулида сугориш оқар сувларни тежаш имкониятини яратади. Гектаридан 1050-1670 м3/га сув тежалиб, ҳосилдорлик 2,3 ц/га ошади.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 411 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ўтлоқи соз тупроқлар шароитида гўзанинг «Андижон-35» навини юқори ҳосил олиш учун уни шўрланган сувлар билан суғоришда ЧДНСга нисбатан тупроқ намлиги 60-70-60 % сақланган ҳолда, гектарига N-200; Р-140; К-100 кг/га маъдан ўгитлар билан 0-2-1 тартибда, мавсумий сув меъёри 3125 м3/га суғорилганда юқори ва сифатли ҳосил олишга эришиш мумкинлиги аниқланди.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 386 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пахтачиликнинг интенсив технологияларини тугри қўллаш ва жорий этиш, пахта ҳосилдорлигини ошириш имкониятлари ёзилган. Бунда ғўзани илдиздан ташқари озиқлантириш яъни, баргдан озиқлантиришда суюқ азотли ўғитнинг карбомид-амидли аралашмалари (КАС) дан фойдаланилиб, КАС суюқўгитини ғўзани 2-3 чин барг чиқариш, шоналаш ва гуллаш фазаларида 40 л/га қўлланилганда ҳосил органларини

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 345 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9