» » » Страница 11

Бизга маълумки, бозор иқтисодиёти бу иқтисодий тизим бўлиб, унинг асосини товар-пул муносабатлари ва иқтисодий қонунлар ташкил этади. Бу жараёнларни бошқаришда талаб, таклиф ва баҳо бевосита иштирок этади. Бозор бу мураккаб тузилма эга бўлиб унинг таркиби турлича белгиларга эга бўлади. Жумладан, ҳудудлар бўйича маҳаллий, минтақавий ва жаҳон бозорларига бўлинади. Бу эса шу бозорлар миқёсида қишлоқ

11-11-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 339 marta 0 Batafsil ko'rish

Ушбу мақолада бизнес режанинг мазмуни, фермер хўжаликларида бизнес режа тузишнинг мақсади, вазифалари ва аҳамияти ёритилган. Бизнес режа тузишнинг бозор муносабатлари шароитида долзарблиги ва уни асословчи омиллар баён қилинган. Фермер хўжаликлари учун бизнес режанинг намунавий таркибий бўлимлари тавсия этилган.

11-11-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 632 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақола мева-сабзавотчиликда харажатларни ҳисобга олиш ва таннарх ҳисоблашнинг хусусиятларини ўрганиш масалаларига багишланган. Монографик тадқиқот олиб борилган фермер хўжалиги мисолида харажатлар ҳисоби ва маҳсулот таннархини ҳисоблашнинг омилли таҳлили келтирилган. Харажатларни камайтириш ва таннархни пасайтириш йўллари кўрсатиб берилган.

11-11-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 369 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақола фермер хўжаликлари ер майдонларини оптималлаштиришнинг аҳамияти ҳамда мева- сабзавотчилик тармогини ривожлантириш масалаларига багишланган. Фермер хўжаликлари ер майдонларини янада оптималлаштириш тенденцияси ва кўрсаткичлари ёритилган. Мақолада мева- сабзавотчилик тармогини ривожлантириш истиқболлари баён қилинган.

11-11-2017 Kategoriya:  Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 607 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақола мева-сабзавотчиликда харажатларни ҳисобга олиш ва таннарх ҳисоблашни такомиллаштириш масалаларига багишланган. Харажат моддалари ва объектларига харажатларни тўгри тақсимлаш, ҳисоб регистрларини такомиллаштириш, тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобда аниқ акс эттириш ҳамда мева-сабзавот маҳсулотлари таннархини тўгри ҳисоблаш масалалари ёритилган. Мева-сабзавотчиликка

10-11-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 319 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда мева-сабзавотчилик, узумчиликни ривожланиш кўрсаткичлари тахлил қилинган. Ушбу сохаларни янада ривожлантиришда халқаро кооперация муносабатларини ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

10-11-2017 Kategoriya:  Mevachilik / Sabzavotchilik / Uzumchilik / Oziq-ovqat sanoati Ko'rildi: 615 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада кейинги йилларда республикада озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш дастурлари бўйича мева-сабзавотчилик ва узумчиликни ривожлантириш йўналишида қатор лойиҳалар амалга оширилганлиги очиб берилган, ҳукумат томонидан тасдиқланган дастурлар доирасида лойиҳаларни ўз муддатида бажарилишини таъминлаш йўналишлари бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

10-11-2017 Kategoriya:  Mevachilik / Sabzavotchilik / Uzumchilik Ko'rildi: 770 marta 0 Batafsil ko'rish

Мевали ўсимликларнинг турлар ичидаги хилма-хиллик юқори бўлиб, маҳаллий аҳоли улардан озиқ- овқат сифатида фойдаланиб келмоқда. Экспедициялар ташкил этилиб, Ўзбекистоннинг барча худудларида мевали экинларнинг маҳаллий навлари ўрганиб чиқилди. Натижада 8 хил мевали ўсимликнинг 264 та маҳаллий навлари аниқланди. Уларнинг сифат кўрсаткичлари тадқиқ қилиниб, 150 таси ишлаб чиқаришга тавсия қилинди.

10-11-2017 Kategoriya:  Biotexnologiya / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 430 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот нститути Мақолада мевачилик ва сабзавотчиликка доир илмий тадқиқотлар самарасини оширишнинг илмий, амалий, мантиқий ва ташкилий омиллари келтирилган.

10-11-2017 Kategoriya:  Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 519 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот нститути Мақолада мевачилик ва сабзавотчиликка доир илмий тадқиқотлар самарасини оширишнинг илмий, амалий, мантиқий ва ташкилий омиллари келтирилган.

10-11-2017 Kategoriya:  Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 536 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14