» » » Страница 5

Сувдан оқилона фойдаланиш учун суғориш ишларини бошлашдан олдин худуднинг тупроқ-иқлим шароити, сув билан таъминланганлик даражаси, тупроқнинг хусусиятлари, сизоб сувларининг чуқурлиги ва албатта ғўза навларининг биологик хусусиятини ҳисобга олиб, суғориш муддатлари, меъёрлари ва усулларини белгилаш муҳим аҳамиятга эга. Ғўзанинг ривожланишига қараб, суғориш меъёрини ва тартибини тўғри белгилаш

27-10-2017 Kategoriya:  Paxtachilik / Seleksiya Ko'rildi: 387 marta 0 Batafsil ko'rish

Картошка озиқ-овқат сифатида халқ хўжалигида катта ахамиятга эга. Шу билан бирга у шифобахшлик хусусиятига эга бўлган техник ўсимликдир. Республикамизда картошка ишлаб чиқариш йил сайин кўпайиб бормоқда. 2014 йилда – 2,45, 2015 йилда – 2,7 ва 2016 йилда – 2,958 минг тонна ялпи ҳосил олинган. Картошкадан олинадиган ялпи ҳосилни кўпайтиришда у етиштириладиган иқлим шароитдан келиб чиқган

27-10-2017 Kategoriya:  Sabzavotchilik / Seleksiya Ko'rildi: 354 marta 0 Batafsil ko'rish

  Дўлана туркумининг (Crataegus) 1000 дан ортиқ вакиллари шимолий ярим шарда кенг тарқалгандир. Уларнинг кўпчилиги Шимолий Америкада тарқалган. МДҲ мамлакатларида 50 тури учрайди. Улар дарахт ва бута ўсимликларидир. Дўлана турлари табиатда кўплаб турлараро дурагайларни юзага келтирган, шу сабабли ҳам дўлана турларининг аниқ сони тўғрисида асосли маълумотлар йўқ. Дарахтларнинг баландлиги 10-15 м

27-10-2017 Kategoriya:  Seleksiya / Dendrologiya Ko'rildi: 509 marta 0 Batafsil ko'rish

Жавдар- Secale L.  авлоди етита турни ўз ичига оладиган  шу турлардан  деҳқончиликдафақат  битта тури – S. Cereal L. маълум. Экиладиган яъни маданий жавдар бир йиллик, баъзан икки йиллик  ўсимликдир. Бу авлод вакилларининг  тўпгулизич бошоқ типда  бўлади. Ёввойи турларида бошоқ ўзаги  етилгандан сўнг  бўғимларга ажраб синади. Экиладиган турларида эса  ўзаги қаттиқ бўлиб,  пишганда синмайди.

27-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 795 marta 0 Batafsil ko'rish

Бошпангич манба танлаш ва янги навларни яратишда ирсийланиш даражасини ўрганиш муҳим услубдир. Мақолада ўрганилаётган дурагай комбинацияларида бошоқдаги дон сони даслабки авлодларда юқори бўлганлиги кузатилган.

21-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 363 marta 0 Batafsil ko'rish

Основное направление селекции подсолнечника –это создание высокоурожайных, высокомасличных, скороспелых, с коротким вегетационным периодом. Сорта с укороченной продолжительностью вегетационного периода имеют большие перспективы. После уборки подсолнечника, можно высадить картофель, кукурузу на силос. Большой теоретический и практический интерес представляют результаты исследования связанные с

21-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 351 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизнинг наслчилик ва уруғчилик корхоналарида ипак қуртини жинсларга ажратиш муаммоси бугинги кунда ҳам долзарб эканлиги маълум. Эркак ва урғочи ипак қуртларини ҳамма даврларида рангли нишонга эга бўлиши катта аҳамиятлидир. Бугунги кунгача ипак қуртининг жинсларга ажратиш муаммосини бартараф этиш буйича технологиялар ишлаб чиқилган ва тавсиялар берилган. Ипак қуртини жинсларга ажратиш

21-10-2017 Kategoriya:  Seleksiya / Ipakchilik Ko'rildi: 536 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада кунгабоқар коллекцияси нав ва намуналарининг септориоз, альтерниоз ва вертилёз касаликларига чидамлилиги ўрганилган. Адабиётларда кўрсатилишича жаҳонда кунгабоқар ҳосилининг 30 - 40 % касалликлар туфайли нобуд бўлади. Шунинг учун касаликларга чидамли навларни яратиш селекционер олимлар олдида турган муҳим вазифалардан биридир. Кунгабоқарнинг келгусида юқори ҳосилдор, кассалик ва

20-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 448 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада чиганоц қўзиқорининг оналик културасини етиштириш, озуқа мухитларини танлаш ва уни ўстириш. П. остреатус ни оналик културасини ўстиришда пиво суслоси, картошкадан тайёрланган озиқа муҳитларига етиштириш ҳамда арзон субстратларни танлаш ва уларга экишни Н 35, РР77 ва 12 штаммларнинг колониясининг диаметрлари устида тажрибаларни олиб борилганлиги вақти ва меъёрлари илмий асосланган

20-10-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Seleksiya Ko'rildi: 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Кунгабоқарнинг янги, тезпишар, серҳосил "Наврўз" навининг ўзига хос морфобиологик хусусиятлари ва қисқача агротехникаси хусусида маълумотлар берилади.

19-10-2017 Kategoriya:  Agronomiya / O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 519 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6