By researches it is established, that on eroded typical grey soils at alternate cotton irrigation through a row-spacing the quantity of waste water decreases at the expense of creation of more favorable conditions for irrigation, and also at the expense of carrying out row-spacing cultivations the first 17-18 sm on depth, the others – according to the accepted recommendations. The nutritious mode

22-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 277 marta 0 Batafsil ko'rish

For processing of soil and studying of influence of irrigation on soil erosion and its fertility the field experiences in conditions of typical grey soils in central experimental economy of UzRICG have been spent. From literature sources it became known, that researches in this area were spent in many cases separately. In one cases efficiency of processing of soil, in others only technology of

22-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 260 marta 0 Batafsil ko'rish

Табиий бойликлар ичида ер ресурслари ниҳоятда катта бойлик ҳисобланади. Халқимиз “Ерга эътибор – элга эътибор” деб бекорга айтишмаган, чунки ер инсонни боқади, кийинтиради, уларнинг барча эхтиёжларини қондиради, ер халқ хўжалигининг барча тармоқлари тизимида асосий восита ва манба ҳисобланади.

15-05-2018 Kategoriya:  Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 356 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдойзорлардаги бегона ўтлар тупроқдаги сув ва унда эриган минерал моддаларни ўзлаштирибгина қолмасдан, унинг меъёрида ривожланишига салбий таъсир кўрсатишига сабаб, бегона ўтлар юқори ярусларни эгаллаб, буғдойнинг ривожланишини тўсиб, ҳосил сифати ва миқдорини камайишига сабаб бўлмоқда. Энг муҳими, бегона ўтлар буғдойзорларда учрайдиган ҳашаротлар ҳамда касалликларни тарқалиш ва инфекцияларни

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 350 marta 0 Batafsil ko'rish

Заравшон водийсининг юқори қисмида жойлашган Ургут тумани далаларидан тамаки ҳосили сентябр ойининг охири ва октябр ойининг бошларида йиғиштириб олинади. Ердан тўғри фойдаланиш мақсадида ушбу майдонларда тамакидан кейин кузги буғдой экилиб парвариш қилинмоқда. Бу туман аҳолисининг дон ва дон маҳсулотларига бўлган талабини қондириш ҳамда суғориладиган ерлардан тўғри фойдаланишда маълум бир асос

15-05-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 282 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикада сув хўжалиги халқ хўжалигининг энг муҳим йўналишларидан бири хисобланади ва ахоли ҳамда халқ хўжалигининг сувга бўлган эхтиёжини қондиришга хизмат килади. Сув хаёт манбаи бўлгани сабабли уни нихоятда асрашимиз керак. Аммо  кейинги йилларда минтақамиз, шу жумладан республикамизда сув танқислиги кучайиб бормоқда. Бу жараён эса республикамизда сув ресурсларидан самарали фойдаланишни

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 486 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Узумнинг Ризамат навидан юқори ва бир меъёрда ҳосил олиш учун кузда ток туплари кесилганда гектарига 50 минг новда ва 32 минг тагача ҳосилли новда қолдириш керак. Фазанинг бошланишини жадаллаштириш учун эрта муддатда вегетатив сугориш ўтказиш зарур. Бунда агротехник тадбирларни ўтказилиши ҳосилдорликни 31 % га ошишини таъминлайди.

10-05-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 526 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғарбий Зарафшон тог ва тоғ олди ҳудудининг табиий шароитлари - тупроқ - иқлим кўрсаткичлари ҳар хил бўлганлиги сабабли бу ерда асосан тупроқлар паст текисликлардан, чўл зонасига туташ тог ости ва тоғ олди минтақа тупроқлари оч тусли бўз тупроқ - типик ва тўқ тусли бўз тупроқлар ва тоғдаги тог жигарранг тупроқларга қараб кўтарилиши - жойлашиши буюк тупроқшунос олим В.В. Докучаев

10-05-2018 Kategoriya:  Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 403 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Қиялик ерларни суғорганда эгатларга таралган сув тезлиги ошиши натижасида тупроқнинг устки унумдор майда заррачали қисмини оқизиб, емириб кетади. Тупроқ билан бирга унинг таркибидаги барча макро ва микро озиқа моддалар ҳам ювилиб кетади. Натижада қиялик ерларда унумдорлиги ва бошка ҳусусиятлари хар хил бўлган тупроқлар пайдо бўлади. Мақолада ирригация эрозиясининг сугориладиган бўз

04-05-2018 Kategoriya:  Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 363 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Сув заҳираларини камайиб боришини ҳисобга олиб, гўза ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда қўшимча сув манбаларини-зовур сувларини димлаш ёки субирригация усулида сугориш оқар сувларни тежаш имкониятини яратади. Гектаридан 1050-1670 м3/га сув тежалиб, ҳосилдорлик 2,3 ц/га ошади.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 427 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2