Ўзбекистон дунёда пилла етиштирувчи мамлакатлар қаторига кириб, ишлаб чиқариш хажмига нисбатан Хитой ва Хиндистондан кейин  учинчи ўринда туради. Ушбу давлатларда ипак қурти боқиш бир йил даврида 3-6 мартагача такрорланади. Пиллачилик жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган  Тайланд давлатида бир йил даврида 11-12 мартабагача ипак қурти боқилади.

22-05-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 432 marta 0 Batafsil ko'rish

Ипак қуртини бактериоз касаллигини кўпчилик бактериялар келтириб чиқариши мумкин. Ҳар қандай сапрафит бактериялар ҳам тўғри, агротехник қоидаларига риоя қилинмаслиги натижасида паразитлик ҳолатига ўтиб ҳам чириш касаллигини қўзғатиши мумкин. Бизга маълумки тут ипак қуртини боқиш жараёнида турли хил эколо­гик омилларнинг жумладан, боқиш жараёнида қуртхона­ларнинг ўта ифлослиги, бактерияларнинг

22-05-2018 Kategoriya:  Mikrobiologiya / Tutchilik Ko'rildi: 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пиллачилик соҳасида олиб борилаётган илмий ишлар натижасида Япониянинг сермаҳсул ипак қуртларини уругларини жонланишини юқорилиги боқиш даврида қуртларнинг ҳаётчанлигининг юқорилиги тирик пиллаларни огирлиги, навдорлиги юқорилиги, уларни биологик кўрсатгичлари батафсил ёритилган.

25-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 331 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тут барги ипак қурти учун ягона озуқа манбаи бўлиб, ипак қуртини ривожланиши учун зарур бўлган моддаларни шундан олади. Озуқани яхши ейилиши ипак қуртини ёшига, баргни пишганлигшига, кимёвий таркибига ва айниқса, ундаги сувни миқдорига боглиқдир. Тажриба асосида ипак қуртини ёшлари бўйича барг ейиш давомийлигини, яъни қанча вақт давомида узлуксиз рвқатланиши ва қанча вақт дам олиши

25-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 311 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ипакчилик соҳасида уруг тайёрлаш жараёнида капалаклар вазни, танасининг катта-кичиклиги каби белгиларнинг ўзгарувчанлиги, ирсияти ва бу белгиларнинг серпуштлик ҳамда маҳсулдорлик белгилари билан корреляцион боғланишларни таъсири ҳақида батафсил ёритилган.

23-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 316 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пиллачилик соҳасида олиб борилаётган илмий ишлар натижасида Хориждан келтирилган сермаҳсул зотларни боқиб, ёзги ипак қуртини уругини тайёрлаш, боқиш ва пиллаларни папильонажга тайёрлаш, капалакларни чатиштириш жараёнлари ва уларнинг пушдорлиги ҳамда мавжуд агротехника қонун -қоидаларига асосан олиб борилган, технологик жараёнлар батафсил ёритилган.

23-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 336 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тут кўчатлари етиштиришда асосан уларнинг уруғдан униб чиқиш жараёнида касаллик қўзгатувчи "Fuzarium " авлодига мансуб замбуруглар келтириб чиқариши аниқланган. Бу касалликларга қарши курашда, экиладиган тут уруғини фунгицидлар билан ишлов берилганда касалликнинг камайиши ва сарфланиши керак бўлган фунгицидларнинг миқдори аниқланди.

23-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Tutchilik Ko'rildi: 330 marta 0 Batafsil ko'rish

Тут парвонасининг одатда учрайдиган зичлиги, тут дарахтларига қанчалик зарар келтириши мумкинлиги ўрганилди. Бунда тут парвонасининг зарари тутнинг қуйидаги морфологик кўрсаткичларига таъсир этиши мумкинлиги назарда тутилди: новданинг сони ва узунлигига ҳамда баргларнинг сони ва огирлигига. 2014 ва 2015 йилда ўтказган дала кузатувларида, Зараркунанда ривожовланишига қараб йил бошидан бошлаб тут

21-11-2017 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Tutchilik Ko'rildi: 866 marta 0 Batafsil ko'rish

Тут ипак қуртлари фақат тут барглари билан озиқланганлиги туфайли унинг озуқага бўлган талабини қондириш анча қийинчиликлар туғдиради. Чунки, Республикамиз ва вилоятлар ҳудудидаги агротехникавий парвариш даражаси ва тутзорлардан фойдаланиш усуллари бўйича фарқланадики, бу ҳол баргларнинг биокимёвий таркибига таъсирини ўтказмай қолмайди. Шу йўналишда муайян ишлар қилинишига қарамасдан сермаҳсул

31-10-2017 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 809 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда пиллачилик соҳаси қадим тарихий ва ўзининг кўп асрлик анъаналарига эга. Мамлакатимиз мустақилликка эришган даврлардан бошлаб пиллачилик соҳасида иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва мавжудларини модернизатсия қилиш, чет эл инвестицияларини жалб қилиш учун қулай шароитлар яратиш, жаҳон бозорида рақобатбардош тайёр маҳсулотлар

31-10-2017 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik / Texnika Ko'rildi: 405 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2