20-02-2018 Kategoriya:  Qo'llanma Ko'rildi: 3 493 marta 0 Batafsil ko'rish

20-02-2018 Kategoriya:  Qo'llanma Ko'rildi: 3 313 marta 0 Batafsil ko'rish

ПЛАН СЧЕТОВ бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-ной деятельности хозяйствующих субъектов Вредакцииприказа МФ РУз от 28.04.2017. № 47 (рег. № 1181-3 от 30.05.2017 г.)New! Yangi! XO‘JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLAR  MOLIYAVIY-XO‘JALIK FAOLIYATINING  BUXGALTERIYA HISOBI  SCHYOTLAR REJASI 2017 YIL 28 APRELDA21-son BHMSga kiritilgan o`zgartirishlar va qo`shimchalari bilan yangilangani.

16-02-2018 Kategoriya:  Qo'llanma Ko'rildi: 1 046 marta 0 Batafsil ko'rish

New! Yangi! XO‘JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLAR  MOLIYAVIY-XO‘JALIK FAOLIYATINING  BUXGALTERIYA HISOBI  SCHYOTLAR REJASI 2017 YIL 28 APRELDA21-son BHMSga kiritilgan o`zgartirishlar va qo`shimchalari bilan yangilangani. ПЛАН СЧЕТОВ бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-ной деятельности хозяйствующих субъектов Вредакцииприказа МФ РУз от 28.04.2017. № 47 (рег. № 1181-3 от 30.05.2017 г.)

07-11-2017 Kategoriya:  Qo'llanma Ko'rildi: 22 609 marta 0 Batafsil ko'rish