Ишлаб чиқарилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг деярли 100 фоизи нодавлат секторига тўғри келмоқда. Соҳада ерга бўлган давлат муклчилигини сақлаб қолган ҳолда бошқа ишлаб чиқариш воситаларига хусусий мулкчилик жорий этилган. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида фермер хўжаликлари асосий хўжалик юритиш шаклларидан бири сифатида фаолият юритмоқда. Фермер хўжаликларига ер майдонлари узоқ муддатли

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалик маҳсулотлари рақобатбардошлигини оширишда унинг сифати ва нархини таъсири масалалари келтириб ўтилган. Бугунги куннинг талаби қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сифатини истеъмолчи талабига тўлиқ жавоб бериши лозимлигини кўрсатмода. Бундай шароитда маҳсулот баҳоси ва сифатини бошқариш тизимидаги муҳим восита сифатида стандартлаштириш, метрология ва

17-04-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Oziq-ovqat sanoati Ko'rildi: 374 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини таъминлаш ва бошқариш масалалари келтириб ўтилган. Хозирги замон талаби қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сифатини истеъмолчи талабига тўлиг жавоб дериш лозим. Бундай шароитда техник даража ва маҳсулат сифатини бошқариш тизимидаги мухим восита сифатида стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштиришнинг вазифаси катта аҳамиятга эгадир.

17-04-2018 Kategoriya:  Oziq-ovqat sanoati / Standartlashtirish Ko'rildi: 353 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада стандартлаштириш соҳасини ислоҳотлари ва бугунги кун тартибида турган муъаммо ва йечимлари ўрганилиши натижаларида ёзилди.

17-04-2018 Kategoriya:  Sanoat / Standartlashtirish Ko'rildi: 596 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мазкур мақола стандартлаштириш соҳасини янада мукаммаллаштиришга қаратилган тадбирлардан бири экологик менежмент тизимини жорий қилишга багишланган бўлиб, ISO 14000 серияли стандартлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

17-04-2018 Kategoriya:  Ekologiya / Standartlashtirish Ko'rildi: 501 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сифатини яхшилаш аҳолини озиқ- овқатга бўлган эҳтиёжини тўла - тўкис қондиришга хизмат қилиши, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши самадорлигини ошириш имконини бериши, сифатини ошириш чора -тадбирларининг самараси тўғрисида фикр юритилади

17-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Oziq-ovqat sanoati Ko'rildi: 391 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақола стандартлаштириш соҳасида ривожланиб келаётган хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотларни ишлаб чиқаришга қаратилган халқаро стандартларга багишланган бўлиб, ISO 22000 серияли стандартлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

17-04-2018 Kategoriya:  Oziq-ovqat sanoati / Standartlashtirish Ko'rildi: 420 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақола стандартлаштириш соҳасида ривожланиб келаётган хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотларни ишлаб чиқаришга қаратилган халқаро стандартларга багишланган бўлиб, ISO 22000 серияли стандартлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

17-04-2018 Kategoriya:  Oziq-ovqat sanoati / Standartlashtirish Ko'rildi: 428 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақола стандартлаштириш соҳасидаги энг нуфузли стандарлардан ҳисобланадиган ИСО 9000 туркумли стандартларни жорий этишнинг истиқболларига багишланган бўлиб, уни мамлакатимиза қўлланилиш даражаси ҳақида маълумотлар келтирилган.

17-04-2018 Kategoriya:  Sanoat / Standartlashtirish Ko'rildi: 561 marta 0 Batafsil ko'rish

Иқтисодий тараққиётнинг жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, аграр тармоқининг ўсиши, қишлоқ хўжалиги ривожланишининг асосий омилларидан бири бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ва узлуксиз ривожлантириш учун макроиқтисодий кўрсаткичлар мувозанатида қишлоқ хўжалигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари, хусусан янги ва

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Oziq-ovqat sanoati Ko'rildi: 361 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4