Полиз экинлари қурғоқчиликка жуда чидамли бўлишига қарамай Ўзбекистон шароитида улар суғориб парвариш қилиниши керак. Бироқ ҳаддан ташқари сернам тупроқ полиз экинларига салбий таъсир этади. Сернам тупроқда меванинг қанд моддаси камаяди, пўсти қалинлашади, ҳар ҳил замбуруғ касалликларига, жумладан фузариоз-сўлиш касалига чалинади. Материал ва тадқиқотлар услуби. Тадқиқотлар мақсади мавжуд экин

29-05-2018 Kategoriya:  Polizchilik / Seleksiya / Tuproqshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 291 marta 0 Batafsil ko'rish

 Мамлакатимиз иқтисодиётини мутаносиб ривожлантириш, унинг самарали таркибий тузилмасига эга бўлиш ва шу орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларига эришиш Ватанимиз тараққиёти ва халқ фаровонлигини таъминлашнинг муҳим шартлаидан ҳисобланади.             Ҳозир дунёда иқтисодий инқироз туфайли бозорларда маҳсулотларга бўлган талаб сезиларли даражада камайиб, кундан кунга маҳсулот баҳоси арзонлашиб

29-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 270 marta 0 Batafsil ko'rish

   Меҳнат инсоннинг  ҳаётида муҳим ўринни эгаллайди. Шунинг учун ҳам инсон ҳаётини, турмушини меҳнатсиз, яратувчиликсиз тасаввур этиб бўлмайди. Инсон меҳнат билан улуғ. Кишилик жамиятининг асл тарихи ҳам меҳнатдан бошланган. Меҳнат – тирикчилик манбаи, қўйингки, ҳаёт ва турмушнинг қайси жабҳасига борманг, инсон қадами унинг меҳнати билан қутлуғ. Зеро, халқимиз меҳнатни бош тарбиячи деб атайди.

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 366 marta 0 Batafsil ko'rish

Сигирлардан самарали фойдаланишда уларни озуқани сут билан қоплаш даражасини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга, чунки бу хусусиятлари юқори даражада бўлган сигирлар одатда соҳа самарадорлигини оширишда мухим ўрин эгаллади. Биз ушбу масалани ўрганиш мақсадида Тошкент вилояти Қибрай тумани “Шалола” насллни мол тайёрлаш тажриба участкасида турли тана тузилишидаги III ва ундан юқори лактациялардаги

22-05-2018 Kategoriya:  Chorvachilik / Qoramolchilik Ko'rildi: 242 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, сигирларнинг сут махсулдорлиги  кўплаб олимларга, шу жумладан уларнинг тана тузилиши хилига ҳам боғлиқ. Биз ушбу боғлиқликни ўрганиш мақсадида Тошкент вилояти Қибрай туманидаги “Шалола - наслли мол тайёрлаш” тажриба участкасида турли тана тузилиши хилларига эга III  ва ундан юқори лактациялардаги қора-ола зотли I бўғиндаги голштинлаштирилган сигирларнинг сут махсулдорлигини ўргандик.

22-05-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Qoramolchilik Ko'rildi: 246 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз аҳолисининг мева сабзавот маҳсулотларига бўлган ва  ошиб бораётган эҳтиёжларини  биргина мавсум даврида эмас, балки йил давомида мунтазам равишда қондириш вазифасини муваффақиятли ҳал қилишда, етиштирилган ҳосилни далалардан мўл ҳосил, нобудгарчиликларсиз йиғиштириб олишга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқиш билан боғлиқдир (Новобранова, 1985; Дорожкин, Алясеева, 1991; Исмоилова,

18-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Sabzavotchilik Ko'rildi: 490 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда хўраки-майизбоп ва кишмишбоп узумларнинг сортименти кўп ва турли-тумандир. Бу алоҳида хўжалик аҳамиятига эга навлар бўлиб, кишилар уларни узоқ вақт селекция қилиш ва сунъий танлаш йўли билан яратганлар. Ўзбекистон узумларининг дастлабки хўраки ва кишмиш-майизбоп сортиментлари асосан халқ селекцияси натижасида вужудга келган. Уларнинг энг яхши намуналари ҳозирги кунгача сақланган ва

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Uzumchilik Ko'rildi: 382 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги бугдойни сугориш техникаси элементларини ўрганиш жараёнида тажрибада олинган дон ҳосилдорлиги таҳлил қилиб чиқилди. Тажриба бўйича энг юқори дон ҳосилдорлиги типик бўз тупроқлар шароитида эгат узунлигини 90 м ва ҳар бир эгатга 0,30 л/сек сув берилган вариантда олинди.Бунда ҳосилдорлик 51 ц/га ни, ва назорат вариантда бу курсатгич 40,4 ц/га ни ташкил қилди.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 283 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада ўзак ва қобиқ туйнуги олдига галвирли мослама ўрнатиш йўли билан такомиллаштирилган сўтаянчгич қурилма ғалвири тебранишлар сонининг иш сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш натижалари келтирилган.

01-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mexanizatsiya Ko'rildi: 207 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5