» » Ўзбекистон » Страница 4

Жийдадошлар (Elaeagnaceae) оиласининг энг муҳим Чаканда (Hippophae L) туркумига 3 тур киритилган бўлиб, улар орасида энг кенг тарқалган ва қимматли дориворлик хусусиятига эга тур- жумрутсимон чаканда (Hippophae rhamnoides L) ҳисобланади. Қолган 2та тур толбаргли ва Тибет чакандаси Непал, Бутан давлатлари xудудларида ва Тибет ясси тоғлигида 1800-4200 м баландликларда учрайди. Марказий Осиёда,

15-04-2018 Kategoriya:  Ekologiya / Biologiya / Botanika / Geologiya Ko'rildi: 535 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда жаxон иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини бартараф этиш бўйича 2009 –йилда қабул қилинган дастур муваффақиятли амалга оширилмоқда. Бу дастурни Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов ўзининг “Жаxон молиявий – иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” асарида аниқ белгилаб берди. Бу дастурда модернизациялаш, техник янгиланиш,

15-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 328 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикасида фаолият юргазаётган барча “Педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш” тармоқ марказлари, асосан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 26-сентябрдаги “Олий таълим муассасалари педагог кадрларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 278-сон қарори ижросини таъминлаш

15-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 358 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз аxолисини мева махсулотларига бўлган талабини таъминлаш ва эстетик завқ берувчи ўсимликларни кўпайтириш учун шаҳар ва унга яқин худудларда янги боғларни, манзарали дарахтларни кўпайтиришга эътиборга қаратилган. Бу борадаги Ўзбекистон Республикасининг бир қатор қарор ва кўрсатмаларида аxоли зич яшайдиган худудларда ободончилик ишларини ривожлантириш чора-тадбирлари аниқлаб берилган.

15-04-2018 Kategoriya:  Mevachilik / Botanika Ko'rildi: 462 marta 0 Batafsil ko'rish

Буюк неъмат – истиқлол, жамиятнинг барча жабаxаларида бўлгани сингари, иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларидан саналган аграр соҳада ҳам туб ўзгаришлар, янгиланишлар жараёнини бошлаб берди. Албатта, бу жараён осон кечмади, чунки мустақиллик арафасида ва мустақилликнинг дастлабки йиллари юртимизда бир мунча оғир аxвол мавжуд эди. Маълумки, собиқ шўролар тузуми исканжасида бўлган даврда Ўзбекистон,

15-04-2018 Kategoriya:  Siyosatshunoslik / Tarix / Huquqshunoslik Ko'rildi: 509 marta 0 Batafsil ko'rish

Шеробод конус ёйилмасининг ўта мураккаб геологик ва литологик-геоморфологик тузилиши, унинг гидрогеологик шароитлари фавқулодда ранг-барангликни келтириб чиқарган. Ўрганилган худуд ўзига хос рельеф тузилишига, грунт сувларининг турлича озиқланиш манбаларига, жойлашиш чуқурлиги ва минерализация даражасига ҳамда тупроқларнинг шўрланиш жараёнлари, суръатлари ва химизмига эга. Ўрганилган худуднинг

15-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 468 marta 0 Batafsil ko'rish

Қўнғир тусли тоғ ўрмон тупроқлари, жигарранг тупроқлар каби ўрта тоғли xудудларни, яъни тоғ тизмаларининг энг кўп намланган қияликларини эгаллайди. Республикамизда бу тупроқлар , Пском ва Угом тоғларининг Ўрта қисмида ривожланган бўлиб, Пском-Угом тупроқлари тумани сифатида алоxида тупроқлар минтақасига киритилади. Ёғин-сочин миқдори бир йилда 1000 мм дан кўп бўлиб, тупроқ профилининг чуқур

15-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 379 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни ҳамда кадрлар тайёрлаш Миллий дастури талабларига мувофиқ, таълимнинг узлуксизлигини таъмилаш, ишлаб чиқаришга замонавий билимларга эга, етук, ёш мутахассислар тайёрлаш белгиланган. “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”нинг туб моxияти мамлакатимизда таълим тизимини тубдан ислоx қилиш, эски таълим тизимидаги

15-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 354 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда таълим-тарбия тизимини ислоx қилиш борасида амалга оширилаётган ишлар ёшларга замонавий талаблар даражасида билим ва тарбия бериш, талаба-ёшлар онгида юксак маънавий-ахлоқий фазилатларни камол топтириш, халқимизнинг билим салоxиятини юксалтиришга қаратилган. Бу вазифани бажариш эса, таълим тизимида ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялардан фойдалана оладиган, сиёсий онги ва

15-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 364 marta 0 Batafsil ko'rish

Бозор муносабатлари шароитида олий таълим тизимида мутахассислар тайёрлашда чуқур ўзгаришлар, яъни жаxон стандартларига жавоб бера оладиган мутахассисларни етказиб бериш муҳим масала ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришиб, иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг ўзига хос йўлини танлаши кадрлар тайёрлаш тузилмаси ва мазмунини қайта ташкил этишни зарур қилиб қўйди. Ҳамда

15-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiy tahlil / Iqtisodiyot nazariyasi Ko'rildi: 373 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8