» » АГРОТЕХНИКА

Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 414 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ўсимликларнинг ривожланишини биоэнергетик баҳолаш, иқтисодий баҳолаш сингари, Тошкент вилоятида қанд лавлагининг Rablo Fb Action Fh Рамонская 407 ва Белоцерковская односемянная каби нав намуналарини етиштиришнинг самарали эканлигини тасдиқлади, уларда ҳосил билан бирга ялпи энергиянинг чиқиши, шунингдек ялпи энергия орттирмаси максимал бўлди ва ўртача 5987 ва 5864МДж/га ни

14-05-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 366 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пиллачилик соҳасида олиб борилаётган илмий ишлар натижасида Хориждан келтирилган сермаҳсул зотларни боқиб, ёзги ипак қуртини уругини тайёрлаш, боқиш ва пиллаларни папильонажга тайёрлаш, капалакларни чатиштириш жараёнлари ва уларнинг пушдорлиги ҳамда мавжуд агротехника қонун -қоидаларига асосан олиб борилган, технологик жараёнлар батафсил ёритилган.

23-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 320 marta 0 Batafsil ko'rish

Тупроқларнинг энг асосий хусусиятларидан бири— унинг унумдорлиги бўлиб, у тупроқ пайдо бўлиши жараёнида шаклланади. Ҳар кандай тупроқнинг унумдорликдаражаси, уни пайдо килувчи омиллар билан бевосита боглик. Демак, шундай экан бу кўрсаткич тупроқларнинг инсон фаолияти натижасида ўзгариши билан ҳам богликдир. Шундан куриниб турибдики, турли иқлим, рельеф, она жинс, ўсимлик коплами, гидрогеологик

15-04-2018 Kategoriya:  Tuproqshunoslik / Tarix Ko'rildi: 430 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола чиқими юқори, унинг технологик сифати яхши, чигити сермой, оқсил моддаларга бой, ташқи муҳитларга (тупроқнинг шўрланиши, паст ҳарорат, гармсел, қурғоқчилик ва бошқалар) касаллик ва зараркунандаларга чидамли, агротехника муҳитида самарали фойдаланиладиган, қатор ораларини ишлашни механизациялашга, машина теримига мослашган, ҳамда бошқа қимматли хўжалик

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 322 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада Сирдарё вилоятида анорчиликни ривожланиш тарихи ва истиқболлари хусусида муҳокома кўрсатиб ўтилган. Шўрланган тупроқ-иқлим шароитида анор етиштириш технологиясининг ўзига хос жиҳатлари юритилган. Жумладан қаламчалардан кўчат етиштириш, анорзор боглар яратиш, парваришлаш, хосилни йигиштириш ва сақлаш тартиблари баён этилган. Сирдарё вилояти шароити учун энг истиқболли анор навлар

20-11-2017 Kategoriya:  Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 1 790 marta 0 Batafsil ko'rish

Ушбу мақолада ДориворThermopsis alterniflora - Афсонак Ғарбий Тянь-Шаньнинг эндем ўсимлиги ҳисобланади. Шу сабабли бу ўсимликни кўпайтириш, биоэкологиясини ва агротехникасини ишлаб чиқиш долзарб муаммо ҳисобланади. Афсонак Ғарбий Тянь-Шаньнинг эндем ўсимлиги ҳисобланади.Ушбу ўсимликнинг биоэкологияси ва етиштириш агротехникаси баён қилинган.

23-10-2017 Kategoriya:  Biotexnologiya / Dorivor o'simliklar / Ekologiya Ko'rildi: 364 marta 0 Batafsil ko'rish

Ушбу мақолада доривор иссоп - Lamiaceae оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, доривор восита сифатида ер устки (ўт) қисми ишлатилади. Халқ табобатида ўсимликнинг барглари ва учки қисмларидан юрак ва қон томирлари касалликларини даволашда муваффақиятли фойдаланилади. Шу сабабли бу ўсимликни кўпайтириш, биоэкологиясини ва агротехникасини ишлаб чиқиш долзарб муаммо ҳисобланади. Доривор иссоп

21-10-2017 Kategoriya:  Ekologiya Ko'rildi: 442 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада кунгабоқар коллекцияси нав ва намуналарининг септориоз, альтерниоз ва вертилёз касаликларига чидамлилиги ўрганилган. Адабиётларда кўрсатилишича жаҳонда кунгабоқар ҳосилининг 30 - 40 % касалликлар туфайли нобуд бўлади. Шунинг учун касаликларга чидамли навларни яратиш селекционер олимлар олдида турган муҳим вазифалардан биридир. Кунгабоқарнинг келгусида юқори ҳосилдор, кассалик ва

20-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 444 marta 0 Batafsil ko'rish

Кунгабоқарнинг янги, тезпишар, серҳосил "Наврўз" навининг ўзига хос морфобиологик хусусиятлари ва қисқача агротехникаси хусусида маълумотлар берилади.

19-10-2017 Kategoriya:  Agronomiya / O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 514 marta 0 Batafsil ko'rish