Республикада сув хўжалиги халқ хўжалигининг энг муҳим йўналишларидан бири хисобланади ва ахоли ҳамда халқ хўжалигининг сувга бўлган эхтиёжини қондиришга хизмат килади. Сув хаёт манбаи бўлгани сабабли уни нихоятда асрашимиз керак. Аммо  кейинги йилларда минтақамиз, шу жумладан республикамизда сув танқислиги кучайиб бормоқда. Бу жараён эса республикамизда сув ресурсларидан самарали фойдаланишни

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 564 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатлар дончиликни ривожлантириш ва экин майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорликни ошириш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда янги буғдой навларини қисқа муддатда уларнинг агротехникасини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва аҳолининг донга бўлган эҳтиёжини ўзимизда етиштирилган ҳосил ҳисобига қондириш амалга оширилган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси қаттиқ буғдой

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 365 marta 0 Batafsil ko'rish

Улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий ижодини ўрганиш жуда узоқ тарихга эга булиб, унинг илдизлари буюк аллома ҳаёт бўлган ХV асрга бориб тақалади. Ўша даврда Абдурахмон Жомий, Хондамир, Хусайн Войиз Кошифий кабилар Алишер Навоий асарлари хақида ўз қарашларини баён қилган эдилар. Кейинчалик ўтган асрда навоийшунослик илми узининг юксак чўққисига кўтарилди. Бу даврда улкан сўз

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 455 marta 0 Batafsil ko'rish

“Баркамол авлодга билим бериб уларнинг камолини кўриш энг катта орзуларимдан биридир” - дейди ҳурматли  устозимиз  Рустамова Ирода Бахромовна. Ўз ҳаёт фаолиятини илмга бағишлаб кўплаб шогирдларининг камол топишига ўз ҳиссаларини қўшган ҳурматли узтозимиз бугунги кунда “Фермер хўжалигини бошқариш” кафедрасида доцент лавозимида фаолият юритиб келмоқдалар. Ёшлигидан илмга чанқоқ, ташаббускор бўлган

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 351 marta 0 Batafsil ko'rish

Давлатимизнинг оила сиёсати оиланинг муаммоси – жамиятнинг муаммоси эканлиги, оила мустаҳкамлиги – жамият барқарорлигининг кафолатларидан эканлигини исботлайди. Шу боис ҳам бирор бир халқ, миллат ёки жамият йўқки, у ўзининг ривожланиш тарихида ва тараққиёт истиқболини белгилашда оила ва унинг атрофидаги муаммоларни, қадриятларини инобатга олмаган бўлса. Ҳар қандай истиқбол оиланинг манфаатларидан

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 352 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини илший шуассасалар, шаҳаллий хокишиятлар, таршоқ вазирликлари, қишлоқ хўжалиги шаҳсулотларини харид қилишдан шанфаатдор бўлган ташкилот ва корхоналар тошонидан қишлоқ хўжалиги илший шуассасаларининг фаолиятини жонлаштириш, салоҳиятли ёш кадрлар билан таъшинлашни кучайтириш, ҳудудий қишлоқ хўжалигида долзарб шуашшоларни ҳал қилиш бўйича илший ишланшаларни

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 394 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигини интенсив ривожланиш йўллари, мавжуд моддий ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда олиб борилаётган инновацион гояларҳацида қисқача маълумот бериб ўтилган.

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 397 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 421 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда экологик муаммолар яъни чиқиндиларнинг атроф муҳитга бўлган салбий таъсири ҳамда уни камайтириш, экологик муҳитни янада яхшилашга узининг ижобий таъсирини кўрсатувчи "Кишлоқ хўжалик чиқиндиларни кайта ишлаш" мини технология ёрдамида қайта ишланган бир йиллик ўсимлик пояси, дарахт барглари ва шох шаббаларни тупроққа органик ўгит сифитида солиниши ва натижада

14-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 552 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тажрибада тариқдан ёз мавсумида битта майдондан икки маротаба юқори дон ҳосилини олиш мумкин бўлган мақбул меъёри ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 495 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11