Республикада об-ҳаво иқлим-шароитининг ўзгариб бориши, сув танқислиги сезила бошлаган даврда илмий асосланган, тажрибада синалган, қурғоқчиликка, ҳар хил зараркунанда ва касалликларга чидамли, ҳар бир ҳудудга районлашган, юқори ҳосилли навларни кўпайтиришни тақозо этмоқда. Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти республика ҳудудларининг

29-05-2018 Kategoriya:   / / / Ko'rildi: 576 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида чорвачилик соҳасида олиб борилган иқтисодий ислоҳотлар жараёнида тармоқда сезиларли даражада натижаларга эришилди. Жумладан, соҳада туб ислоҳотлар амалга оширилдики, давлат тассаруфида бўлган чорвачилик  хўжаликлари, чорвачилик мажмуаларини хусусийлаштириш ва акциядорлик жамиятларига айлантириш ҳамда чорвачиликка ихтисослашган фермер хўжаликларини ташкил этиш

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 548 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунга келиб, нафақат кишилар ҳаётининг маиший жиҳатлари, балки саноат тармоқларининг ривожланиши, миллий иқтисодиётнинг самарадорлиги олдиндан мавжуд бўлган ҳамда янгидан пайдо бўлаётган ўнлаб турдаги хизматларга боғлиқ бўлиб бормоқда. Президентимизнинг 2006 йил 17 апрелда "Ўзбекистон Республикасида 2006-2010 йилларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ривожлантиришни жадаллаштириш

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 576 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада шева-узуш шаҳсулотлари бозорининг сашарадорлигини ошириш ҳашда унга таъсир қилувчи ошилларни баҳолаш юзасидан олиб борилган ислоҳотларнинг ҳусусиятлари таҳлил этилган.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 366 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада дон тозалаш машинаси жўваларининг айланишлар сонини назарий ва тажрибавий аниқлаш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари ёритилган.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 376 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада сугориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг биологик фаоллиги, ферментлари, уларни тупроқ шўрланиши таъсирида ўзгариши оид маълумотлар, олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари келтирилган.Тупроқ унумдорлигини ошириш ва шўрланган тупроқларнинг биологик фаоллигини тиклаш мақсадида бактериал ўғитларни қўллаш яхши самара берганлиги ёритилган.

26-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 424 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Қашқадарё вилояти бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида кузги бугдойнинг Половчанка навида 6 та вариант бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Натижаларга кўра 30 т/га чиритилган аралаш гўнг маъдан ўғитларнинг тавсия этилган (N180P90K60) ва оширилган (N21OP110K7o) меъёрлари қўлланилганда тупроқдаги гумус миқдорига ижобий таъсири кузатилган.

26-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 355 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада лабораторияда олиб борилган тажрибаларда турли ўғитлар таъсирида тупроқда юз бераётган ферментлар фаоллигини ўгитлар турига ёки уларниг таркибига чамбарас боглиқ эканлиги ёритилган. Тупроқ ферментлар фаоллиги ўғитлар таркибига, ҳамда микроорганизмларнинг кўпайиш тезлигига боглиқлиги келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 374 marta 0 Batafsil ko'rish

Суғориладиган типик бўз тупроқлар эрозияга хавфли категорияларини ўрганишни Чиноз туманидаги С. Рахимов номли фермер хўжалиги ерларида олиб борилган.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 348 marta 0 Batafsil ko'rish

Фосфор ўсимликлар озиқланишида энг муҳим элементлардан бири бўлиб ҳисобланади. Олиб борилган кўп йиллик тажрибаларнинг кўрсатишича, сувда эрийдиган, ўсимликлар томонидан енгил ўзлаштириладиган фосфорли ўғитлар тупроққа солинганда, улар тезда тупроқ таркибидаги кальций бирикмалари билан реакцияга киришиб, ўсимлик томонидан қийин ўзлаштириладиган, икки ва уч кальций тутган бирикмаларга айланади.

23-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 371 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2