Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ў^имлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланыаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади, натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан таьминлаш керагидан

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғўзани вегетация даврида сугоришдан олдинги намлик кўп бўлиши минерал ўгитларни ижобий таъсирини оширади ва яҳшилайди. Ўғитларни самарали бўлишини таъминлаш учун суғоришдан олдин ердаги тупроқ намлигини (ЧДНС) га нисбатан 70-75-60 % даушлаб туриш лозим. Тадқиқотларимизга кўра Тошкент виоляти шароитида энг юқори пахта ҳосилдорлигига гектарига 200 кг азот,140 кг фосфор ва 100 кг калий

10-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 541 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахта қабул қилиш мавсумида пахтани қабул қилиш муддатини давомийлиги кўра кечиктириб терилган пахта хом-ашёсининг таркибидаги ифлосликларнинг ортиб бориши эвазига пахтадаги намлик ва толадаги нуқсонларни ортиб бориши, терим муддатини кечикиши эвазига эса пахта хом-ашёсининг саноат навини пасайиши, натижаларга қараганда пахта хом-ашёсидаги намлик ва ифлосликлар миқдорини ошиши

10-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 702 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада галлаянчгич роторли сепараторида донларни ажратиб олиш жараёнининг ажраткич бармоқлар сонига боглицлигини тадқиқ этиш бўйича тажриба натижалари баён этилган.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 516 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза мураккаб морфобиологик ва қимматли хўжалик белгиларига эга бўлган ўсимлик ҳисобланади. Генетика фанида белгиларнинг бир-бирига боғлиқлиги тўғрисида кўплаб илмий изланишлар олиб борилган бўлса ҳам ҳали ечимини топмаган масалалар мавжуддир.

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 535 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳатлар халқ хўжалигининг барча соҳалари қатори қишлоқ хўжалигига ҳам катта эътибор бериб, унинг барча тармоқлари ва соҳаларида янги сифат ҳолатига ўтишни талаб қилади. Қишлоқ хўжалигида бундай сифат ўзгаришларидан бири аҳоли истеъмол қиладиган озиқ-овқат маҳсулотларида оқсилнинг етарли бўлишини таъминлашдир. Аҳолининг оқсилга бўлган талабини

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 614 marta 0 Batafsil ko'rish

Тирик организмда липидлар ҳужайра мембранасининг тузилиш компоненти бўлиб, организмда муҳим биологик ва метаболитик  жараёнларни бошқаради, маълум шароитда эса энергия манбаси, иссиқлиги заҳираси ва ҳимоя вазифасини бажаради. Оддий липидлар (триацилглицеридлар, стеринлар, мумлар) ва мураккаб эфирлари (фосфо-, глико- ва сфинголипидлар) тирик организмда тегишли кўплаб муҳим ҳаётий жараёнларда

07-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 574 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз дунёдаги пахта етиштирувчи мамлакатлар орасида энг шимолий нуқтада жойлашганлиги билан ўзига хос табиат ноқулайликлари шароитида ғўза етиштиришни талаб этади. Бунда тезпишар ғўза навларини парваришлаш ҳамда интенсив агротехник тадбирларни қўллаб пахта ҳосилини эртаги етиштириш ғоят муҳим аҳамиятга эгадир. Шу боисдан чигитга ва ғўзани ривожланиш даврларида стимуляторлар билан ишлов

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 577 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, соя ўсимлигида бўғин сони ҳамда бўғин узунлиги бошқа белгиларига ўзаро боғлиқлиги сабабли муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади. Изланишлар  соянинг Ген-1 тизмаси уруғларига гамма ва бетта нурлар билан ишлов берилиб, уларнинг ўсимлик бўғин сони ва бўғин узунлигига таъсирини ўрганишга қаратилди. Гамма ҳамда бетта нурларнинг фарқли миқдорида кўрсатгичларга турлича таъсири кузатилди.

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 491 marta 0 Batafsil ko'rish