2009 йилни “Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили” деб номланиб, унинг асосий йуналишларидан бирини “Қишлоқда замонавий техника ва технология билан жиҳозланган саноат ишлаб чиқаришни, сабзавот ва чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлайдиган ихчам корхоналарни қуриш ва яратишни жадал ривожлантириш, сервис ва хизмат кўрсатиш соҳасини янги сифат даражасига кўтариш асосида қишлоқ аҳолисини, аввало

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 380 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда мамлакатимиз ғалачилигида навларнинг тўғри танланиши, мукаммаллашган уруғчилик тизимининг жорий этилиши, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида, бенуқсон бажарилиши 2009 йилда республика бўйича ўртача ҳосилдорлик суғориладиган ерларда гектарига 50,0 центнерга етишига асосий омил бўлиб хизмат қилди [9].

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 384 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги кунда экологик сиёсат – умумий экотизимнинг муҳофазасини таъминлашга, инсон ҳаётий муҳитининг барча қирраларини кафолатига қаратилган. Бу борада Президент Ислом Каримов экологик ҳавфсизликнинг кучайтиришнинг асосий йўналишларини белгилаб бериб, булар: ҳаво ва сув муҳитининг зарарли таъсирини камайтириш, янги технологияларни кенг жорий этиш, саноат корхоналарида замонавий тозалаш

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 510 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини илший шуассасалар, шаҳаллий хокишиятлар, таршоқ вазирликлари, қишлоқ хўжалиги шаҳсулотларини харид қилишдан шанфаатдор бўлган ташкилот ва корхоналар тошонидан қишлоқ хўжалиги илший шуассасаларининг фаолиятини жонлаштириш, салоҳиятли ёш кадрлар билан таъшинлашни кучайтириш, ҳудудий қишлоқ хўжалигида долзарб шуашшоларни ҳал қилиш бўйича илший ишланшаларни

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 373 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 405 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Юмшоқ буғдой навлари муҳим хўжалик белгиларига навларнинг биологик ҳусусиятларидан келиб чиққан ҳолда экиш муддатлари сезиларли даражада таъсир этиши кузатилди. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида юқори сифатли дон ҳосили берадиган янги буғдой навларини танлаш ва илгор замонавий технологиялардан самарали фойдаланиб фермер хўжаликларида жорий этиш ишларини давом этказишни

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 660 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пахтачиликнинг интенсив технологияларини тугри қўллаш ва жорий этиш, пахта ҳосилдорлигини ошириш имкониятлари ёзилган. Бунда ғўзани илдиздан ташқари озиқлантириш яъни, баргдан озиқлантиришда суюқ азотли ўғитнинг карбомид-амидли аралашмалари (КАС) дан фойдаланилиб, КАС суюқўгитини ғўзани 2-3 чин барг чиқариш, шоналаш ва гуллаш фазаларида 40 л/га қўлланилганда ҳосил органларини

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 409 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, республикамизда қишлоқ хўжалигини ислох қилиш мақсадида бир қатор меъёрий хужжатлар қабул қилиниши қишлоқ хўжалигининг янги ташкилий-хуқуқий асосларини вужудга келтириш билан бирга соҳани янги замонавий талаблар, яъни бозор муносабатлари асосида шакллантиришга тўла замин яратди.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 370 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги техникаларини таъмирлаш корхоналарида (Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани машина трактор парки мисолида) техник ва электр ускуналарига хизмат кўрсатиш жараёнини такомиллаштириш ва техник диагностика тизимини жорий қилиш масалалари ёритиб берилган.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 473 marta 0 Batafsil ko'rish

Селекционер учун ҳар бир ҳудудга мос навларни танлаш, яратиш ва жорий этиш асосий вазифалардан биридир. Интенсив типдаги буғдой навларини яратишда асосан юқори маҳсулдорликка эга бўлган ота-она шаклларни тўғри танлаш муҳим аҳамият касб этади.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 316 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5