Ўзбекистонда жамият қурилиши жараёнлари, стратегик мақсад - фуқаролик жамиятини барпо этишда маънавий қадриятларимизни ривожлантириш ўз аҳамиятига эга.  Эркин шахс маънавияти, замонавий демократик ғоялар ва миллий-маънавий қадриятлар уйғунлигига эришиш фозил жамият ҳақидаги Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, Шайх Саъдий, Жомий, Навоий адабий–илмий меросидан ҳам қувват олади. Шундай экан, Ўзбекистонинг

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 594 marta 0 Batafsil ko'rish

Улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий ижодини ўрганиш жуда узоқ тарихга эга булиб, унинг илдизлари буюк аллома ҳаёт бўлган ХV асрга бориб тақалади. Ўша даврда Абдурахмон Жомий, Хондамир, Хусайн Войиз Кошифий кабилар Алишер Навоий асарлари хақида ўз қарашларини баён қилган эдилар. Кейинчалик ўтган асрда навоийшунослик илми узининг юксак чўққисига кўтарилди. Бу даврда улкан сўз

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 509 marta 0 Batafsil ko'rish