Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Seleksiya Ko'rildi: 347 marta 5 Batafsil ko'rish

Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 276 marta 1 Batafsil ko'rish

Хоразм вилоятининг  Тошсоқа платосида тарқалган сур-қўнғир тусли тупроқларнинг йиллар мобайнида ўзгариш динамикаси, механик таркиби, тош аралашганлик ва шўрланиш даражаси, гумус, азот ва  гипс миқдори ўрганилди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар Хоразм вилояти ҳудудининг жанубий-шарқий томонидаги Тошсоқа платосида ва унга туташ +изилқумга яқин худудда учрайди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар учламчи давр

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 154 marta 0 Batafsil ko'rish

Хоразм вилоятининг  Тошсоқа платосида тарқалган сур-қўнғир тусли тупроқларнинг йиллар мобайнида ўзгариш динамикаси, механик таркиби, тош аралашганлик ва шўрланиш даражаси, гумус, азот ва  гипс миқдори ўрганилди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар Хоразм вилояти ҳудудининг жанубий-шарқий томонидаги Тошсоқа платосида ва унга туташ +изилқумга яқин худудда учрайди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар учламчи давр

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 152 marta 0 Batafsil ko'rish

Хоразм вилоятининг  Тошсоқа платосида тарқалган сур-қўнғир тусли тупроқларнинг йиллар мобайнида ўзгариш динамикаси, механик таркиби, тош аралашганлик ва шўрланиш даражаси, гумус, азот ва  гипс миқдори ўрганилди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар Хоразм вилояти ҳудудининг жанубий-шарқий томонидаги Тошсоқа платосида ва унга туташ +изилқумга яқин худудда учрайди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар учламчи давр

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 153 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда дончилик деҳкончиликнинг энг сердаромад тармоқларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам дон маҳсулотларини кўпайтиришда ҳосилдорликни ошириш биринчи муаммо бўлиб туради. Бунинг учун эса дончиликни фан ва техника ютуклари асосида интенсив технологиялар бўйича ривожлантириш керак бўлади. Дон ҳосилдорлигини оширишда тупроқни агрофизик, агрокимёвий ва микробиологик хоссалари муҳим

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 185 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги махсулотларини, жумладан дон, мева-сабзавот, пахта хом ашёси ва бошқа махсулотларни узоқ муддат сақланишини таъминлашда конвектив, радиацион (инфрақизил, лазер нурлар) усуллар билан қиздириш, музлатиш, вакуум хосил қилиш усуллардан фойдаланилади, лекин бу усулда қуритилганда, қуритиш агентининг энергетик потенциали маҳсулот томонидан ютилиши даражаси 50 % дан ошмаслиги сабабли,

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 220 marta 0 Batafsil ko'rish

Топинамбур ковлаш машинасини яратиш қишлоқ хўжалиги машинасозлари учун бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Топинамбур йиғиб олишни механизациялаштириш муаммоларини ечишда олимлар ва конструкторлар бир қатор техник қийинчиликларга дуч келишлари мумкин. Аммо шунга қарамасдан топинамбур ковлаш машинасини яратиш эхтиёжи мавжуд. Топинамбур ковлашни механизациялашнинг специфик

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 207 marta 0 Batafsil ko'rish

Деxқонларимиз xозирги кун талабидан келиб чиқиб, экилаётган ғўза навларининг эрта пишар бўлиши билан бир қаторда кўсаги йирик ва тош босишига (1000 дона чигит вазни юқорилигига) эътибор қаратса, лекин яратиладиган янги навларнинг тола чиқимини юқори бўлиши орқали мамалакатимизда тайёрланаётган пахта xосилдорлигини сақлаган xолда, тола xосилдорлигини 30-35 минг тоннага ошириш имкони бор. Бунинг

15-04-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Siyosatshunoslik Ko'rildi: 231 marta 0 Batafsil ko'rish

Сабина арчаси (Juniperus Sabina L) сарвидошлар (Cupressaceae) оиласига мансуб манзарали арча тури ҳисобланади. Бу тур Марказий ва Жанубий-шарқий Европада, Кавказда, Жанубий Уралда, Сибир ва Қозоғистоннинг дашт қисмида, Ғарбий Соянда тоғли Мўғулистонда ва Марказий Осиёнинг тоғли қисмида кенг тарқалган. Сабина арчаси ер бағирлаб ўсувчи бута шаклига эга бўлиб, турли-туман тоғ тупроқларида, қумли,

15-04-2018 Kategoriya:  Mikrobiologiya / O'simlikshunoslik / Biologiya / Botanika Ko'rildi: 302 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3