Фан ва техниканинг ривожланиши билан боғлиқ бўлган кимё саноатининг жадал ривожланиши, салмоғи жиxатдан бошқа саноат ишлаб чиқаришига нисбатан ҳам, атроф муxитга, жонли табиатга, жумладан инсоният ва xайвонот оламига кўпроқ зарар етказмоқда. Натижада атмосфера xавоси ифлосланди, ернинг яшил қатлами бузилди, жамийки сув xавзалари деярли ифлосланди, қишлоқ хўжалиги экинлари ва тупроқ таркибидаги

15-04-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 1 marta 0 Batafsil ko'rish