Республикада об-ҳаво иқлим-шароитининг ўзгариб бориши, сув танқислиги сезила бошлаган даврда илмий асосланган, тажрибада синалган, қурғоқчиликка, ҳар хил зараркунанда ва касалликларга чидамли, ҳар бир ҳудудга районлашган, юқори ҳосилли навларни кўпайтиришни тақозо этмоқда. Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти республика ҳудудларининг

29-05-2018 Kategoriya:   / / / Ko'rildi: 669 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида чорвачилик соҳасида олиб борилган иқтисодий ислоҳотлар жараёнида тармоқда сезиларли даражада натижаларга эришилди. Жумладан, соҳада туб ислоҳотлар амалга оширилдики, давлат тассаруфида бўлган чорвачилик  хўжаликлари, чорвачилик мажмуаларини хусусийлаштириш ва акциядорлик жамиятларига айлантириш ҳамда чорвачиликка ихтисослашган фермер хўжаликларини ташкил этиш

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 645 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мустақиллик йилларида республикамиз чорвачилик тармоғида эришилган асосий натижалар таҳлил, илмий таклифлар ишлаб чиқариш масалалари ёритилди.

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 582 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалигига, хусусан чорвачилик соҳасига инновацион технологияларни жорий этилиш натижалари атрофлича таҳлил қилинган.

20-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 545 marta 0 Batafsil ko'rish

Буюк неъмат – истиқлол, жамиятнинг барча жабаxаларида бўлгани сингари, иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларидан саналган аграр соҳада ҳам туб ўзгаришлар, янгиланишлар жараёнини бошлаб берди. Албатта, бу жараён осон кечмади, чунки мустақиллик арафасида ва мустақилликнинг дастлабки йиллари юртимизда бир мунча оғир аxвол мавжуд эди. Маълумки, собиқ шўролар тузуми исканжасида бўлган даврда Ўзбекистон,

15-04-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 630 marta 0 Batafsil ko'rish

Мустақиллик йилларида юртимизда соғлом, баркамол авлодни тарбиялаш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг ўз ижодий ва интеллектуал салоxиятини рўёбга чиқариши, уларни xозирги замон талабларига тўлиқ жавоб бера оладиган, xеч кимдан кам бўлмаган, ҳар томонлама етук шахслар этиб тарбиялаш ва вояга етказиш учун зарур шарт-шароит ҳамда имконият яратиш бўйича миқёси жиҳатидан улкан самарали ишлар амалга

09-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 515 marta 0 Batafsil ko'rish

Кўп миллатли ва кўпконфессияли мамлакатимизда динлар ўртасида ҳамжиҳатлик, дин ва давлат муносабатларининг одилона йўлга қўйилгани, таълим муассасаларида дунёвий билимлар ва диний қадриятларнинг уйғунликда ўргатилаётгани боис барқарор маънавий муҳит xукм сурмоқда. Мустақиллик йилларида юртимизда дин соҳасидаги фаолиятни такомиллаштириш бўйича Президентимизнинг 16 та фармони, Вазирлар

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 754 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда етакчи экинлардан ҳисобланган ғўза нафақат толаси, балки чигитидан олинадиган оқсил ва мойидан озиқ-овқат саноати ва чорвачиликда фойдаланиш борасида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Маълумки тола экспорти бўйича Республикамиз жаҳонда етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Айниқса, мустақиллик йилларида тезпишар, серҳосил, касалликларга, ҳашаротларга ва ташқи шароитнинг стресс омилларига

05-04-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 410 marta 0 Batafsil ko'rish

Меҳнат бозори ва кадрлар тайѐрлаш тизими орасидаги ўзаро мувофиқликни бошқариш кадрлар тайѐрлашни бошқаришнинг энг муҳим қирраларидан биридир. Шунинг учун мустақиллик йилларидан то хозиргача республикамиз илмий ва амалйѐт сохасида кадрлар тайѐрлаш ҳамда мехнат бозорининг касбий таркибини методологик жихатдан мослаштириш масаласи очиқлигича қолмоқда. Тадқиқот натижалари бизга шу мувофикликни

30-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 586 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда мустақиллик йилларида инсон шахсига нисбатан бўлган муносабат кескин ўзгарди. Жамиятнинг аъзоси бўлган ҳар бир шахс тақдирига алоҳида эътибор қаратила бошланди. Айниқса, инсон ҳаѐтининг келажагига тамал тоши қўйиладиган мактабгача ѐшдаги болаларга таълим-тарбия бериш, педагогика ва психология, ижтимоий психология ва мактабгача ѐшдаги болалар психологияси фанларининг долзарб

29-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 545 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2