» » Маълумки » Страница 3

Маълумки, қишлоқ хўжалигининг ривожланишини янада жадаллаштириш учун амалга оширилаётган иқтисодий ислоxотлар юқори малакали мутахассислар тайёрлаш, аграр фан ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий қилишни талаб қилади. Тошкент давлат аграр университетида амалга оширилаётган фундаментал, илмий-амалий, инновацион лойиҳалар ҳамда маблағ билан таъминланган барча илмий тадқтиқот ишлари Ўзбекистон

14-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Statistika Ko'rildi: 298 marta 0 Batafsil ko'rish

Минг йиллар давомида тилдан-тилга ўтиб келган ва халқ заковати билан сайқал топган достонлар, эртаклар, афсоналар, термалар, латифалар, мақоллар таълим-тарбияда алоxида ўрин тутиши қадимдан тажрибада кенг синалган. Зеро, ёшларимиз қадриятлар булоғидан қанча кўпроқ баxра олсалар, она-Ватанни, халқни шунча кўпроқ севадилар, тарихимиз сабоқ-ларини янада чуқурроқ ўзлаштирадилар. Маълумки,

09-04-2018 Kategoriya:  Tibbiyot / Sog'liqni saqlash Ko'rildi: 273 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси ўз олдига фуқаролик жамиятини шакллантиришни мақсад қилиб қўйган экан, бу жамиятда фуқароларнинг xуқуқ ва эркинликлари олий қадрият сифатида баҳоланади. Бизга маълумки, демократик xуқуқий давлатда биринчи навбатда фуқаролар ўз xуқуқ ва эркинликларини билишлари ва уни амлга оширишлари учун тегишли механизм бўлиши лозим. Шу боис Ўзбекистон респудликаси президентининг 2001

09-04-2018 Kategoriya:  Huquqshunoslik Ko'rildi: 375 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, ҳозирги пайтда Республикамизнинг қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш, аҳолини экологик тоза озиқ-овқат ва саноат маҳсулотлари билан таъминлаш ўз ечимини кутаётган муаммолардан ҳисобланади. Бунинг учун илмий тадқиқот ишлари натижаларини амалда кенгроқ жорий этиш, ўсимликларни тез ва мунтазам ривожланиши учун қулай шарт-шароитлар яратиш, тупроқ тизимини яхшилаш каби муаммолар кўндаланг

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Ekologiya Ko'rildi: 261 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирги даврда республикамизда цитрус ўсимликларидан лимони ва апельсин етиштиришга хамда ушбу ўсимликни ўстириш ва кўпайтириш агротехникасига муҳим эътибор қаратмоқдалар. Кейинги 15 йил ичида мамлакатимизда цитрус ўсимликлшари майдони икки ҳиссага, мева етиштириш 10 баробардан ортиқ, ҳосилдорлик эса 300-350 центинерга оширилди. Маълумки, цитрус ўсимликларини кўпайтириш, сифатли кўчатлар

07-04-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Mineralogiya Ko'rildi: 390 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, соя ўсимлигида бўғин сони ҳамда бўғин узунлиги бошқа белгиларига ўзаро боғлиқлиги сабабли муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади. Изланишлар  соянинг Ген-1 тизмаси уруғларига гамма ва бетта нурлар билан ишлов берилиб, уларнинг ўсимлик бўғин сони ва бўғин узунлигига таъсирини ўрганишга қаратилди. Гамма ҳамда бетта нурларнинг фарқли миқдорида кўрсатгичларга турлича таъсири кузатилди.

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 234 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда етакчи экинлардан ҳисобланган ғўза нафақат толаси, балки чигитидан олинадиган оқсил ва мойидан озиқ-овқат саноати ва чорвачиликда фойдаланиш борасида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Маълумки тола экспорти бўйича Республикамиз жаҳонда етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Айниқса, мустақиллик йилларида тезпишар, серҳосил, касалликларга, ҳашаротларга ва ташқи шароитнинг стресс омилларига

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik / Ekologiya Ko'rildi: 236 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза қимматбахо техник ўсимлик хисобланади, у асосан толаси учун экиб ўстирилади. Мамлакатимизда толадан ташқари чигит мойига бўлган талаб алохида ахамиятга эга. Чигит таркибида 22%-29% атрофида ўсимлик мойи бўлиб мамлакатимизда озиқ-овқат саноатида фойдаланилади. Чигит мойи таркибида госсипол захарли модда бўлиб инсон соғлигига салбий таъсир кўрсатиши хаммага маълум. Хозиргача госсиполнинг бир

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 253 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, экологик тоза, инсон ва ҳайвонлар учун зарар келтирмайдиган ва энг муҳими иқтисодий жиҳатдан арзон биологик препаратлардан фойдаланиш истиқболли усуллардан бири бўлиб ҳисобланади. Дунѐ амалиѐтида қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги, тупроқ унумдорлигини ошириш, ўсимликларни касалликлардан асрашда микробли препаратлардан кенг фойдаланилади. Ўсимликларни касалликка қарши эмлаш, уларни

28-03-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 311 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирги бозор иқтисодиѐти шароитида мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги сохасида олиб борилаѐтган ислоҳотларнинг амалий самараси кўп жихатдан агросервис тизимидан фойдаланиш билан боғликдир. Кўп меҳнат талаб қиладиган жараѐнларни механизациялаштирмай туриб қишлоқ хўжалигида юқори самарадорликка эришиб бўлмайди. Республикамиз қишлоқ хўжалигини замонавий, юқори самарали қишлоқ хўжалик техникаси билан

27-03-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Texnika Ko'rildi: 427 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4