» » Мақолада » Страница 10

Аннотация. Ушбу мақолада инновацияни йўналтириш тизими элементлари,инновация жараёнининг ривожланишига тўсиқ бўладиган ўзига хос шарт - шароитлар, қишлоқ хўжалигига инновацияни муваффақиятли йўналтириш йўллари, инновация фаолиятининг назарий асосини илмий - техник таъминотни ташкил этиш тамойиллари ҳақида сўз юритилади.

19-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Texnika Ko'rildi: 283 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада агросаноат мажмуаси ривожланишининг интенсив йўллари, ҳамда бу борада олиб борилган ислоҳотлар ва уларнинг натижалари ҳақида қисқача ёритиб берилган. Шунингдек, фан-теҳника тараққиётини жадаллаштириш ва натижада интенсив ривожланишга эришиш ҳақида сўз юритилган.

19-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 323 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада инновацион янгиликларни қишлоқ хўжалигига жорий этиш самара дорлиги, инновацион фаоллик , унинг даражасини аниқлаш, инновацион жараёнлар индикаторлари, қишлоқ хўжалиги ходимларини инновацион фаолликка рагбатлантириш, давлат томонидан инновацион илмий тадқиқотларни кучайтириш, муаллифлик ҳуқуқини ҳимоялаш, рақобат муҳитини яратиш, инновациялар сармояланишини рағбатлантириш ва

19-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Agronomiya Ko'rildi: 327 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ҳудудларида сугурта хизматларини ривожлантиришни услубий норматив-қонуний базаси қабул қилинганлик тўғрисида кўрсатилган, ва аграр секторда иқтисодий ислохатларнинг роли кўрсатилган ва тафсиялар келтирилган

19-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Sug'urta Ko'rildi: 314 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мамлакатимизда иқтисодиётни янгилаш ва модернизация қилиш борасида амалга оширилиб келинаётган иқтисодий ислохатларни, иқтисодий ривожланиши,самарадорлигини ҳамда макроиқтисодий мувозанатни таъмитнлаш кўрсатилган.

19-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 214 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Ўзбекистон шароитида асаларичилик тармогини истиқболли ривожлантириш йўналишлари, асалари маҳсулотларининг саноат учун иккиламчи хом-ашё сифатида қўлланилиши ва аҳамияти, бу тармоқ ривожланиши натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошиши ва натижада аҳоли бандлиги ҳамда даромадининг ошиши масалаларига эътибор қаратилган.

19-04-2018 Kategoriya:  Chorvachilik / Asalarichilik Ko'rildi: 348 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалигида инфра тузулмаларни ривожлантириш борасидаги муаммола ва уларнинг ечимлари,вазифалари батафсил ёритилган.

19-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 306 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мазкур мақолада корхоналарнинг рақобатбардошлигига оид тизим ва тузилмалар ҳақида сўз боради. Ҳозирги куннинг асосий талабларидан бири бўлиб рақобатбардошик ҳисобланади. Шундай экан, корхоналарни рақобатбардошлигини ошириш ва самарадорликка эришиш долзарб вазифадир. Мақолада ана шу тизим кўриб чиқилди.

19-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 325 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришга сарфланаётган моддий қийматлар ва меҳнат воситаларини тежамкорлик билан сарфлаш ва бунинг натижасида маҳсулот таннархни арзонлаштириш фермер хўжаликлари фаолиятининг иктисодий самарадорлигини таъминловчи асосий омиллардан бири эканлиги ва таннархни маьлум даражада аник омилларга- озиқлантириш ва наслчилик ишлари даражасига ҳамда боқиш

19-04-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Qoramolchilik Ko'rildi: 418 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалигида кичик бизнесни ривожлантиришда шартномавий муносабатларини яьни франшизингни шакиллантириш кўзда тутилган.

19-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 222 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12