» » Мақолада » Страница 2

Аннотация. Мақолада узумнинг кишмишбоп ва майизбоп навларини штабел усулда қуритиш ўрганилди. Кишмишбоп навларнинг қанди, юқори майизбоп навлардан Ҳусайнида энг юқори бўлиши аниқланди. Штабел усулида қуритилган узумда В, С витаминнинг миқдори Бенди навида 8,8 мг%, Аскарида 7,2 ва Оқ кишмишда 6,9 мг% бўлиши аниқланди.

14-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Uzumchilik Ko'rildi: 595 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада картошка ўсимлигидаги зарпечакларни йўқотишда Трефлурекс гербицидининг самарадорлиги ҳақида маълумотлар келтирилган. Трефлурекс гербициди 3 л/га меъёрда экишдан олдин сепилиб тупроққа аралаштирилганда зарпечакни 83,5-89,5% камайтириб, назорат вариантига нисбатан картошка ҳосилини 54,8 ц/га кўп бўлишини таъминлайди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash / Sabzavotchilik Ko'rildi: 264 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ток тупларини жадал шакл бериш технологияси баён қилинган. Бунда асосий новдани учи чилпиб ташланиб, қўлтиқ новда шакллантирилади ва кераксиз новдалари олиб ташланади. Кўчат ўтқазилган ҳар тупда 4 дан 6 гача бақувват новда қолдирилиб, ҳар бирида 8-12 куртак қолдирилади. Кучсиз новдада 2-3 куртак қлодирилиб кесилади. Келгуси йили бу куртаклардан чиққан новда қўшимча занг

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 364 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада консерва корхоналари чиқиндларини қайта ишлаб уларда янги турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш ўрганилган. Изланишлар натижасида помидор консерва маҳсулотлар чиқиндилардан сифатли помидор ёги ишлаб чиқилиб шу ёгни кимёвий кўрсаткичлари аниқланди. Томат ёги витаминга бой бўлганлиги учун парфюмерия саноати ҳамда пархез таомлар тайёрлашда ишлатиш ҳам тавсия этилади.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 236 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада она кўчатзор шароитида олманинг кучсиз ўсувчи пайвандтагларини ўрганилиб, энг истиқболли М 2, М 9, ММ 102, ММ 105 , ММ 106, ММ 6; танлаб олинганлиги тўгрисида маълумотлар келтирилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 256 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада лимон қаламчаларири туман ҳосил қилувчи қурилмаларда илдиз оттирилганда, отувчанлиги 98%ни ташкил этиши ва ўсув даври якунида илдиз тизими ва ер устки қисми яхши ривожланган кўчатлар олиш мумкинлиги баён қилинган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 892 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада олма ва нокни кучсиз ўсувчи пайвандтакларнинг ватани, уларни тарқалиши, пайвандтакларни мевали боглар ҳосилини оширишга таъсири интенсив боғ барпо этишда фойдаланиш ҳамда уларнинг ривожланиш тарихи қисқача баён қилинган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 223 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мураккабгулдошлар оиласига кирувчи эрмон ўсимлигининг тавсифи ва тарқалиши, халқ табобатида ишлатилиши,илмий тиббиётда доривор препаратларидан фойдаланиш ёритиб берилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Dehqonchilik Ko'rildi: 340 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада шўраланган ерларга ҳар хил композицияли компостлар қўллаш орқали тупроқ унумдорлигини ошириш, мелиоратив ҳолатини, агрофизик ва агрокимёвий хоссалари яхшиланиши ва органик ўгитларнинг тупроқ таркибидаги тузлар камайишига ижобий таъсири ёритилган

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 197 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада типик бўз тупроқларнинг механик таркиби ва умумий физик хоссаларинингэрозия жараёнлари таъсирида ўзгариши ёритилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 331 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12