» » Мақолада » Страница 3

Аннотация. Мақолада ясмиқ ўсимлигининг афзаллиги, донининг тўйимлилиги ва сугориладиган типик бўз тупроқлар шароитида ясмиқ навларининг ўсиши ва ривожланишига экиш меъёри ва муддатини таъсири баён этилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 368 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ясмиқ навларини республикамизнинг марказий минтақасини сугориладиган типик бўз тупроқлари шароитида экиб, уларни ўсиши, ривожланиши ва ҳосил шаклланиши шароитини аниқлаб, юқори дон ва кўкат ҳосилини таъминлайдиган муқобил ясмиқ нави ҳамда маъдан ўғит меъёри ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 275 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Бу мақолада соя навларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига экиш муддатининг, меъёрининг ва усулини таъсири тўғрисида маълумот берилган. Такрорий экишда июнь ойининг ўрталарида, ёппасига қаторлаб экилганда экиш меъёри 500 минг/га бўлиши маъқулланган.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 355 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахтани ёпиц омборда ва гарамда, сақланганда қишнинг совуқ ва ҳаво намлиги юқори бўлган даврларда ҳам ғарам ва ёпиқ омборларда ҳарорат, намлик стандарт талабларидан ошиб кетмаслиги, ёпиқ омборларда сакланаётган пахта хом-ашёсини сифати, уругнинг униш қуввати, унувчанлигини ва пахта толасининг сифати ғарамда сақланганга нисбатан юқори бўлиши кузатилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 346 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахта қабул қилиш мавсумида пахтани қабул қилиш муддатини давомийлиги кўра кечиктириб терилган пахта хом-ашёсининг таркибидаги ифлосликларнинг ортиб бориши эвазига пахтадаги намлик ва толадаги нуқсонларни ортиб бориши, терим муддатини кечикиши эвазига эса пахта хом-ашёсининг саноат навини пасайиши, натижаларга қараганда пахта хом-ашёсидаги намлик ва ифлосликлар миқдорини ошиши

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 306 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мойли кунгабоқарнинг тезпишар навларини сугориладиган ерларда кузги ғалла экинларидан кейин экиб, юқори ва сифатли уруг ҳосили олиш мумкин бўлган уруғ экиш муддати ва схемаси ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 764 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада ялпиздошлар оиласига кирувчи, мармарак туркумига мансуб кенг тарқалган доривор турларининг тавсифи ва халқ табобатида қўлланилиши, замонавий тиббиётда бу ўсимлик турларидан тайёрланган препаратлардан фойдаланиш мумкинлиги ёритилган.

04-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 581 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Қиялик ерларни суғорганда эгатларга таралган сув тезлиги ошиши натижасида тупроқнинг устки унумдор майда заррачали қисмини оқизиб, емириб кетади. Тупроқ билан бирга унинг таркибидаги барча макро ва микро озиқа моддалар ҳам ювилиб кетади. Натижада қиялик ерларда унумдорлиги ва бошка ҳусусиятлари хар хил бўлган тупроқлар пайдо бўлади. Мақолада ирригация эрозиясининг сугориладиган бўз

04-05-2018 Kategoriya:  Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 307 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада Тошкент вилоятининг сугориладиган туманларида арпа ўсимлигидан юқори сифатли дон ҳосили олиш учун ҳар гектарига ўсимликнинг навига ва нав тозалигига қараб гектарига 4,0 млн дона уруғ экиш тавсия қилинади

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 370 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пахтачиликнинг интенсив технологияларини тугри қўллаш ва жорий этиш, пахта ҳосилдорлигини ошириш имкониятлари ёзилган. Бунда ғўзани илдиздан ташқари озиқлантириш яъни, баргдан озиқлантиришда суюқ азотли ўғитнинг карбомид-амидли аралашмалари (КАС) дан фойдаланилиб, КАС суюқўгитини ғўзани 2-3 чин барг чиқариш, шоналаш ва гуллаш фазаларида 40 л/га қўлланилганда ҳосил органларини

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 291 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12