» » Мақолада » Страница 6

Аннотация.Ушбу мақолада лёсс ва неоген ёткизиҳларида шаклланган типик бўз тупроқларнинг биокимёвий хусусиятларига эрозиянинг таъсири ўрганилган. Тупроқдаги эркин аминокислоталар тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда, азотли озуқа манбаи бўлиб, биологик фаол моддадир.Эркин аминокислоталарнинг ҳосил бўлиши асосан тупроқ микроорганизмларига ва ўсимлик қолдиқларига боглиқ.

26-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Biotexnologiya / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 349 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада табиий шароитда ўсадиган ўсимликларда учрайдиган эндофит замбуругларнинг ўсимлик аъзоларида тарқалиши ва бу замбуругларнинг ўсимликларни шароитга мосланишидаги роли тўғрисида батафсил маълумотлар берилган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 274 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада сугориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг биологик фаоллиги, ферментлари, уларни тупроқ шўрланиши таъсирида ўзгариши оид маълумотлар, олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари келтирилган.Тупроқ унумдорлигини ошириш ва шўрланган тупроқларнинг биологик фаоллигини тиклаш мақсадида бактериал ўғитларни қўллаш яхши самара берганлиги ёритилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Biotexnologiya / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 304 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ўтлоқи тупроқлари умумий физик хоссалари, сугориладиган дехқончилик шароитида агротехник ҳусусиятларига таъсири, уларни яхшилаш бўйича чора тадбирлари олинган маълумотлар асосида келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 273 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ўсимликларни ҳимоя қилишда биологик кураш усулларининг аҳамияти ҳамда бу усулни қўллашда ўсимликларни зараркунанда ҳашаротларига қарши энтомопатоген бактерия Bacillus thuringiensisдан фойдаланиш истиқболлари келтирилган. Bacillus thuringiensis^M ҳашаротлар личинкаларига заҳарлилигини таъсир қилиш механизми ҳам баён этилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Mikrobiologiya / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 363 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада келтирилган фаол штаммларнинг экстремал шароитли минтақаларда етиштирилаётган ўсимликларнинг ўсиши, ривожланишини кучайтириш, уларни индол бирикмалари ҳамда молекуляр азот билан таъминлаш мақсадларида қўлланиш истиқболлари келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 271 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация: Мақолада тўгри қанотли ҳашаротларда аниқланган касаллик чақирувчи микроспоридиялар - Nosema locustae Canning, Nosema acridiafagus Genri, Nosema cuneatum Genri, Nosema maroccanus Krilova, Nurjanov ҳақида маълумот келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Mikrobiologiya / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 231 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Тошкент вилоятида тпрқалган типик бўз тупроқларда эрозия жараёнлари ва уларнинг тупроқ морфологик белгиларига ва механик таркибига таъсири илмий тадқиқот натижалари маълумотлари асосида келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 295 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация: Мақолада тог жигарранг тупроқларининг механик таркибига эрозиянинг таъсири юзасидан ўзгариши тадқиқот натижалари маълумотлари асосида ёритилган. Эрозион жараёнлар таъсирида тоғ жигарранг тупроқларни морфогенетик, кимёвий, агрокимёвий хоссалари ўзгарган, аммо эрозия таъсирида тог жигарранг тупроқларни айрим агрофизик хоссалари, жумладан, механик таркибини кескин ўзгариши кузатилади, бу

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 259 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада, типик бўз тупроқларнинг физик ҳусусияти ва механик таркиби, майда қум ва лойқа фракцияларнинг лёсс ётқизиқларидаги бўз тупроқларга нисбатан кўплиги, гипс ва карбонатларнинг зичлиги, хилма-хиллиги ва бошқа физик ҳусусиятларнинг турлича кўринишда бўлиши, ўрганилган тупроқлар зичлиги, хилма-хилликнинг озлиги ва тупроқ қаттиқ фазаси зичлигининг каттааҳамиятга эгалиги билан

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 325 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12