» » Мақолада » Страница 7

Аннотация. Мақолада Қашқадарё вилояти бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида кузги бугдойнинг Половчанка навида 6 та вариант бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Натижаларга кўра 30 т/га чиритилган аралаш гўнг маъдан ўғитларнинг тавсия этилган (N180P90K60) ва оширилган (N21OP110K7o) меъёрлари қўлланилганда тупроқдаги гумус миқдорига ижобий таъсири кузатилган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 246 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада лабораторияда олиб борилган тажрибаларда турли ўғитлар таъсирида тупроқда юз бераётган ферментлар фаоллигини ўгитлар турига ёки уларниг таркибига чамбарас боглиқ эканлиги ёритилган. Тупроқ ферментлар фаоллиги ўғитлар таркибига, ҳамда микроорганизмларнинг кўпайиш тезлигига боглиқлиги келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 267 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада олма пайвантагларини in vitro шароитида ўстириш учун оптал стериллаш вариантлари тўгрисидаги маълумотлар келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Genetika / Mevachilik Ko'rildi: 282 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ҳар хил меъёр ва муддатда киритилган минерал ўгитларнинг тупроқдаги озуқа элементларининг ўзгариш динамикасига таъсири ва кузги буғдойнинг ҳосилига таъсири ўрганилганлиги келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 197 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада органик ўгит азот билан минерал ўғитларни ҳар хил нисбатда қўлланилганда гўзани ўсиши ва ҳосилини ошганлиги аниқланган. Минерал ўғитларни органик ўғитларга бўлган нисбати минерал ўгитни кам берилганда 1:0,07 ва икки миқдорда кўп берилганда 1:0,14 бўлганда ғўзани ўсиши, ривожланиши ва ҳосили юқори бўлган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 259 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Ушбу мақолада, Омонқўтон ўрмон богидаги тоғ жигарранг тупроқ типчаларининг кимёвий таркиби (гумус, умумий азот, карбонатлар), тупроқ типчаларининг морфологик кўрсаткичлари, механик таркиби, тупроқ пайдо бўлишига таъсир қилувчи омиллар, чимли ва гумусли қатлам қалинлиги, тупроқларнинг эрозияланиш даражаси ҳақида маълумотлар келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Tuproqshunoslik / O'rmonchilik Ko'rildi: 291 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада азотли ўгитларнинг турли шакллари лимон ўсимлигига қўланилиб, унинг меваси таркибидаги органик моддалар миқдорига таъсири ўрганилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 257 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш ва уни сифатини яхшилаш қишлоқ хўжалик экинлари учун агротехник тадбирларини ишлаб чиқариш, дала тажрибалари ўтказиш турли тупроқ-иқлим шароитларида ўгитлар меъёрини, қўллаш муддати ва усулини аниқлаш, иқтисодий самарадорлигини белгилаш. Ўгитлар билан дала тажрибалари - бу ўгитларни қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилига, сифатига ҳамда

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Agronomiya Ko'rildi: 283 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация:Мақолада Қашцадарё вилояти оч-тусли бўз тупроқларини ҳозирги ҳолати, унинг сугориш таъсирида ўзгарганлиги,тупроқларни балл бонитети камайганлиги ва уларни яхшилаш бўйича тавсиялар ёритилиб берилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 298 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада бугдойнинг асосий зараркунандаларидан бири ҳисобланган зарарли хасванинг қишлаш жойлари, баҳорги ривожланиш ҳусусиятлари ва ўсимликни зарарлаш хатти ҳаракатлари тўгрисида маълумотлар келтириган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Ekologiya Ko'rildi: 275 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12