» » Мақолада » Страница 8

Аннотация. «Дарахт танасининг зараркунандалари» номли мақолада манзарали ва мевали дарахтларни зарарловчи ҳашаротлар, мўйловдорлар, пўстлоқхўрлар, бадбўй ёгочхўрларга қарши биологик ва кимёвий кураш чоралари тўғрисида маълумот берилган, кузатувлар Тошкент вилояти шароитида ўтказилган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Manzarali bog'dorchilik Ko'rildi: 344 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Бойсун тог ёнбагрининг лалми типик бўз тупроқларининг умумий физик хоссалари ва уларнинг эрозия жараёнлари таъсирида ўзгаришига оид маълумотлар келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 296 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Lamiaceaea оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлик Lophantus annisatus Benth. Тошкент шаҳрида интродукцияси, тупроқ таркиби ва онтогенезини ювенил даври ўрганилди ва ўсимликнинг уруглари экилгандан сўнг 9 кун ичида униб чиқиши, 10-11 кундан сўнг ялпи майсаларнинг ҳосил бўлиши, уругпалла барглари 68 кундан кейин тўкилиши аниқланди.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Ekologiya Ko'rildi: 259 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада Тошкент вилояти типик бўз тупроқлари шароитида тупроқларнинг умумий физик хоссалари унда кечадиган барча жарёнларига ирригацион эрозия таъсир этиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари тупроқнинг юқори горизонти эрозияланиш даражасига кўра, яъни эрозия жараёнларининг ортиб бориши билан механик таркибнинг енгиллашуви ва ювилиб тўпланган тупроқларда эса огирлашуви

26-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 234 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пиллачилик соҳасида олиб борилаётган илмий ишлар натижасида Япониянинг сермаҳсул ипак қуртларини уругларини жонланишини юқорилиги боқиш даврида қуртларнинг ҳаётчанлигининг юқорилиги тирик пиллаларни огирлиги, навдорлиги юқорилиги, уларни биологик кўрсатгичлари батафсил ёритилган.

25-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 289 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пиллачилик соҳасида олиб борилаётган илмий ишлар натижасида Япониянинг сермаҳсул ипак қуртларини уругларини жонланишини юқорилиги боқиш даврида қуртларнинг ҳаётчанлигининг юқорилиги тирик пиллаларни огирлиги, навдорлиги юқорилиги, уларни биологик кўрсатгичлари батафсил ёритилган.

25-04-2018 Kategoriya:  Qoramolchilik / Zootexniya Ko'rildi: 349 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон шароитида хориждан келтирилган наслли моллар зоотехникавий баҳолаш, ҳамда уларнинг иссиқ иқлим шароитига мослашиши асослаб берилган.

25-04-2018 Kategoriya:  Qoramolchilik / Zootexniya Ko'rildi: 279 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ипакчилик соҳасида уруг тайёрлаш жараёнида капалаклар вазни, танасининг катта-кичиклиги каби белгиларнинг ўзгарувчанлиги, ирсияти ва бу белгиларнинг серпуштлик ҳамда маҳсулдорлик белгилари билан корреляцион боғланишларни таъсири ҳақида батафсил ёритилган.

23-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 279 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пиллачилик соҳасида олиб борилаётган илмий ишлар натижасида Хориждан келтирилган сермаҳсул зотларни боқиб, ёзги ипак қуртини уругини тайёрлаш, боқиш ва пиллаларни папильонажга тайёрлаш, капалакларни чатиштириш жараёнлари ва уларнинг пушдорлиги ҳамда мавжуд агротехника қонун -қоидаларига асосан олиб борилган, технологик жараёнлар батафсил ёритилган.

23-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 296 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада биогаз хақида қисқача тушунча, уни қўлланиш соҳалари, хориж мамлакатлардаги ундан фойдаланиш холати, биз республикамизда қишлоқ хўжалиги тизимида қўллаш ва тадбиқ этиш тўгрисида фикр юритганлар. Табиийки бир мақола доирасида бу мавзуни хар томонлама ёритиб бўлмайди, чунки мазкур мавзу республикамиз халқ-хўжалигида, хусусан қишлоқ хўжалигида ката ацамият касб этади.

23-04-2018 Kategoriya:  Agrokimyo / Biotexnologiya Ko'rildi: 327 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12