Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 482 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ўсимликларнинг ривожланишини биоэнергетик баҳолаш, иқтисодий баҳолаш сингари, Тошкент вилоятида қанд лавлагининг Rablo Fb Action Fh Рамонская 407 ва Белоцерковская односемянная каби нав намуналарини етиштиришнинг самарали эканлигини тасдиқлади, уларда ҳосил билан бирга ялпи энергиянинг чиқиши, шунингдек ялпи энергия орттирмаси максимал бўлди ва ўртача 5987 ва 5864МДж/га ни

14-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 549 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Умуман, ўрганилган аччиқ қалампир нав ва дурагайларидан Орион Fj ва Олимпус Fj иситиладиган иссиқхоналарга тавсия этамиз, Ласточка нави ҳамда Спринтер Fj дурагайини истиқболли деб ҳисобласа бўлади.

10-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 595 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада Тошкент вилоятининг сугориладиган туманларида арпа ўсимлигидан юқори сифатли дон ҳосили олиш учун ҳар гектарига ўсимликнинг навига ва нав тозалигига қараб гектарига 4,0 млн дона уруғ экиш тавсия қилинади

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 646 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикасининг Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятининг нам билан ярим таъминланган лалми минтақалари арпа етиштириладиган асосий ҳудудлар ҳисобланади.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 402 marta 0 Batafsil ko'rish

Уруғчилик-қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг махсус тармоғи бўлиб, асосий вазифаси хўжаликларни юқори сифатли навдор уруғлар билан таъминлашдир. Уруғчилик фани навдор уруғликни кўпайтириш, унинг соф ҳолда бўлишини (нав тозалигини) таъминлаш, навнинг ирсий, хўжалик-биологик белги хусусиятларини барча чоралар билан яхшилаш каби масалаларни ўз ичига олади.

23-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 506 marta 0 Batafsil ko'rish

Ризамат - ўрта муддатда пишадиган истиқболли хўраки нав. Тошкент шароитида мазкур навдан юқори кондицион ҳосил олиш учун нав агротехникасини ишлаб чиқиш мақсадида Қибрай хўжалигида тадқиқотлар олиб борилди. Нам тўпловчи ва вегетацион суғориш билан биргаликдаги нам тўпловчи суғориш фонида тупларни ҳосил новдалари билан ҳар хил юклашга навнинг реакциясини ўрганиш мазкур тадқиқотнинг бир қисми

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 628 marta 0 Batafsil ko'rish

Пахтачиликда муҳим тадбирлардан бири ўсимликни нормал ўсиб ривожланишини таъминлаш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда энг мақбул кўчат қалинлиги ва озиқланиш майдонини белгилаш ҳисобланади. Ўсимликни кўчат қалинлигини тўғри белгилаш ўсимликда физиологик жараёнларга, хусусан: фотосинтез, аэрация, транспирация ва модда алмашинув жараёнларига сезиларли таъсир этади. Ўсимликни кўчат

07-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 649 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдой инсоният томонидан биринчилардан маданийлаштирилган дон экини бўлиб 10000 йилдан ортиқ йиллар мобайнида дунё ахолисининг асосий озиқ овқат хом ашёси сифатида фойдаланиб келинмоқда. Ушбу экин ғалла экинлари ичида энг катта майдонларда экилмоқда ва дунё озиқ-овқат хавфсизлиги таъминловчи энг асосий экин турларидан бири хисобланади. Хозирги кунда бутун дунёда 217 млн гектар майдонда буғдой

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 491 marta 0 Batafsil ko'rish

Президентимиз раҳбарлигида Республикамизда ҳар йили халқаро тола кўргазмаси ўтказилмоқда. Бутун жахон енгил саноат ходимлари Ўзбекистон пахта толасига катта қизиқиш билдирмоқдалар. Шу боис селекционер олимларимиз зиммасига тола сифати бунданда юқори бўлган навларни яратиш вазифаси юклатилган. Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан ғўза уруғчилигини

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 459 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3