Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 085 marta 8 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мураккабгулдошлар оиласига кирувчи эрмон ўсимлигининг тавсифи ва тарқалиши, халқ табобатида ишлатилиши,илмий тиббиётда доривор препаратларидан фойдаланиш ёритиб берилган.

10-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 534 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада ялпиздошлар оиласига кирувчи, мармарак туркумига мансуб кенг тарқалган доривор турларининг тавсифи ва халқ табобатида қўлланилиши, замонавий тиббиётда бу ўсимлик турларидан тайёрланган препаратлардан фойдаланиш мумкинлиги ёритилган.

04-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 304 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Lamiaceaea оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлик Lophantus annisatus Benth. Тошкент шаҳрида интродукцияси, тупроқ таркиби ва онтогенезини ювенил даври ўрганилди ва ўсимликнинг уруглари экилгандан сўнг 9 кун ичида униб чиқиши, 10-11 кундан сўнг ялпи майсаларнинг ҳосил бўлиши, уругпалла барглари 68 кундан кейин тўкилиши аниқланди.

26-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 557 marta 0 Batafsil ko'rish

Бурчоқдошлар (Fabaceae Lindl.) оиласига мансуб турлар ер юзида жуда кенг тарқалган бўлиб, халқ хўжалигида, табобатда, кўкаламзорлаштиришда, тупроқларни ҳосилдорлигини оширишда, кимё ва фармацевтика саноатида кенг миқёсда қўлланиб келинмоқда. Amorpha L. туркуми бурчоқнамолар (Fabales Nakai) қабиласига мансуб бурчоқдошлар Leguminosae Juss. (Fabaceae Lindl.) оиласининг кенжа оиласи Faboideae Amorpha

20-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 587 marta 0 Batafsil ko'rish

Жийда жийдадошлар (Elaeagnaceae) оиласига мансуб бўлиб ушбу оилага жийда туркумидан (Elaeagnus) ташқари чаканда (Hippophae) ва шефердия (Shepherdia) туркумлари киритилган. Жийда туркумига 40 га яқин турлар киради, улар асосан Шимолий ярим шарда, Шимолий Америка, Осиё ва Европанинг мўътадил ва субтропик зоналарида тарқалган [4].

20-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 586 marta 0 Batafsil ko'rish

Сабина арчаси (Juniperus Sabina L) сарвидошлар (Cupressaceae) оиласига мансуб манзарали арча тури ҳисобланади. Бу тур Марказий ва Жанубий-шарқий Европада, Кавказда, Жанубий Уралда, Сибир ва Қозоғистоннинг дашт қисмида, Ғарбий Соянда тоғли Мўғулистонда ва Марказий Осиёнинг тоғли қисмида кенг тарқалган. Сабина арчаси ер бағирлаб ўсувчи бута шаклига эга бўлиб, турли-туман тоғ тупроқларида, қумли,

15-04-2018 Kategoriya:   / / / Ko'rildi: 1 021 marta 0 Batafsil ko'rish

Ток энг қадимий маданий ўсимликлардан бири ҳисобланади. У Vitaceae оиласига киради. 10 авлод ва 1000 ортиқ турни ўз ичига олади. Буларнинг ичида Vitisvinifera авлоди муҳима ҳамиятга эга.   VI - VII асрларда Ўзбекистоннинг ҳозирги ҳудудларида токчилик ва виночилик ривожланган бўлиб, бу ерда нафақат маҳаллий навлар, балки четдан келтирилган навлар ҳам етиштирилган.Ток асосан суғориладиган ерларда

07-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 2 851 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, кузги тунлам (Agrotis segetum Den.et Schiff.) - суғориладиган ғўза экиладиган ҳудудларда кенг тарқалган зараркунандалардан бўлиб, унаётган чигитга ва ғўза майсаларига шикаст етказади. Бу зараркунанда капалаклар гуруҳидан бўлган тунламлар оиласига киради. Кузги тунлам катта ёшда қуртлик даврида тупроқнинг 5-10 см чуқурликдаги қатламида қишлайди. Кузги тунлам Ўзбекистон шароитда 3-4 авлод

06-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 538 marta 0 Batafsil ko'rish

Фармацевтика корхоналарининг доривор ўсимликлар хом-ашѐси билан таьминлашнинг асосий йўлларидан бири тиканли артишок ва бошқа доривор ўсимликларни етиштиришни кенгайтиришни тақозо этади. Артишок–йирик саватчалар ҳосил қилувчи ўтсимон ўсимлик бўлиб мураккабгулдошлар оиласига киради. Ўсимлик тиканли йирик патсимон-қирқилган барглар ва бақувват ўқилдизга эга. Пояси тик ўсувчи, кулранг-яшил,

27-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 035 marta 0 Batafsil ko'rish