Доннинг энг муҳим сифат кўрсаткичларидан бири - бу технологик сифат кўрсаткичлари бўлиб, унга дон таркибидаги оқсил, клейковина миқдори, доннинг ялтироқлиги, натураси, ун кучи, қовушоқлиги, нон ҳажми сингари кўрсаткичлар киради. Буғдой навлари донининг сифат кўрсаткичларига кўра уч тоифага: кучли, ўрта ва кучсиз буғдойларга ажралади. Кучли буғдой донлари энг юқори сифатли бўлиб, ундан тайёрланган

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 460 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз ахолисини юқори сифатли, экологик тоза, чорвачилик махсулотлари билан узлуксиз таъмин этиш хозирги кундаги долзарб вазифалардан биридир. Хозирги бозор шароитида чорвадорларда мулкка ва ўз мехнати натижаларига эгалик хиссиёти шаклланиб, эркин тадбиркорлик ошади, фаолият юритишлари учун ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий асослари яратилди. Ҳозирги кунда Республикамизда ишлаб чиқарилаётган

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 554 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш ва уни сифатини яхшилаш қишлоқ хўжалик экинлари учун агротехник тадбирларини ишлаб чиқариш, дала тажрибалари ўтказиш турли тупроқ-иқлим шароитларида ўгитлар меъёрини, қўллаш муддати ва усулини аниқлаш, иқтисодий самарадорлигини белгилаш. Ўгитлар билан дала тажрибалари - бу ўгитларни қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилига, сифатига ҳамда

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 470 marta 0 Batafsil ko'rish

Бошоқли дон экинлар ҳосилдорлигини оширишда ва дон сифатини кўпайтиришда ҳамда лалмикор ерларнинг тупроқ унумдорлигини оширишда дуккакли дон экинларнинг аҳамиятини эътиборга олган ҳолда экишга тавсия этилган янги навларининг бошлангич уруғчилигини йўлга қўйиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 422 marta 0 Batafsil ko'rish

Уруғчилик-қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг махсус тармоғи бўлиб, асосий вазифаси хўжаликларни юқори сифатли навдор уруғлар билан таъминлашдир. Уруғчилик фани навдор уруғликни кўпайтириш, унинг соф ҳолда бўлишини (нав тозалигини) таъминлаш, навнинг ирсий, хўжалик-биологик белги хусусиятларини барча чоралар билан яхшилаш каби масалаларни ўз ичига олади.

23-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 483 marta 0 Batafsil ko'rish

Инсоният яралибдики, ўз фарзанди xақида қайғурмаган, унинг учун елиб-югурмаган, меxр кўрсатмаган ота-она, оила ёки миллат топилмайди. Ҳар қайси замонда, ҳар қандай маконда бўлмасин, доимо фарзандлар ардоқланиб, кўз қорачиғидек авайлаб-асраб келинган. Айниқса, ўзбек халқи ўзининг тантилиги, меҳнатсеварлиги, бағрикенглиги, меxр-оқибатлилиги каби бир қанча xеч кимга ўхшамас фазилатлари қаторида

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 716 marta 0 Batafsil ko'rish

Демократик жамиятнинг муҳим омилларидан бири, унда яшаётган инсонларнинг жисмонан соғлом, руxан тетик, маънавий етук ва комиллиги деб эътироф этилади. Маълумки, ҳар бир инсон оилада камол топади, унинг онгини ва дунёқарашини шакллантиришга оиладаги муҳит ва ўзаро шахсий муносабатлар катта таъсир кўрсатади. Оила мустаxкам, тинч, фаровон ва соғлом бўлсагина, жамият барқарор ривожланади. Унинг

09-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 151 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўсимликлар ҳосилдорлигини оширишга жуда кўп омиллар таъсир кўрсатади. Айниқса экинларнинг ўсиши ва ривожланиши, унинг ҳосилдорлигига таъсир этувчи муҳим физиологик жараѐн бўлиб ҳисобланади. Ўсимлик ҳаѐти давомида унинг хўжалик жиҳатдан фойдали ва ҳосил беришга йўналтирилган қисмларини шакллантиришга айнан ўз вақтида ўсиши ва жадал ривожланиши туфайли юқори ва сифатли ҳосил етиштирилиши мумкин. Бу

30-03-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 464 marta 0 Batafsil ko'rish