» » РИВОЖЛАНИШ

Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ў^имлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланыаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади, натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан таьминлаш керагидан

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 563 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон республикасининг тараққиёт давридаги ривожланиш босқичида, илмий соҳада жуда кўплаб кузатув ишлари олиб борилмоқда, бу келажакда аҳолини озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини қондириш масаласини ечимини топиш учун йўналтирилган асосий тадбирлардан ҳисобланади. Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги ходимлари зиммасига ҳам жуда катта маъсулият юкланган бўлиб, сувсизлик, шўр ва касалликларга чидамли

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 252 marta 0 Batafsil ko'rish

Кузги буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш жараёни маълум даражада уруғ сифатига боғлиқ. Сифатли уруғлар экилиши уруғларни қисқа муддатлар ичида униб чиқиши ва жадал ўсиб ривожланишини таъминлайди. Уруғ сифатини кузги буғдой навларининг ўсиб, ривожланишига таъсири республикамизда етарлича ўрганилмаган ва бу борадиги маълумотлар кам. Уруғ сифатини дон ҳосилдорлигига ижобий таъсири турли йилларда

29-05-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 279 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз аҳолисининг мева сабзавот маҳсулотларига бўлган ва  ошиб бораётган эҳтиёжларини  биргина мавсум даврида эмас, балки йил давомида мунтазам равишда қондириш вазифасини муваффақиятли ҳал қилишда, етиштирилган ҳосилни далалардан мўл ҳосил, нобудгарчиликларсиз йиғиштириб олишга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқиш билан боғлиқдир (Новобранова, 1985; Дорожкин, Алясеева, 1991; Исмоилова,

18-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Sabzavotchilik Ko'rildi: 490 marta 0 Batafsil ko'rish

Давлатимизнинг оила сиёсати оиланинг муаммоси – жамиятнинг муаммоси эканлиги, оила мустаҳкамлиги – жамият барқарорлигининг кафолатларидан эканлигини исботлайди. Шу боис ҳам бирор бир халқ, миллат ёки жамият йўқки, у ўзининг ривожланиш тарихида ва тараққиёт истиқболини белгилашда оила ва унинг атрофидаги муаммоларни, қадриятларини инобатга олмаган бўлса. Ҳар қандай истиқбол оиланинг манфаатларидан

15-05-2018 Kategoriya:  Gumanitar soxa / Sotsiologiya Ko'rildi: 250 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигини интенсив ривожланиш йўллари, мавжуд моддий ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда олиб борилаётган инновацион гояларҳацида қисқача маълумот бериб ўтилган.

15-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 276 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада олма ва нокни кучсиз ўсувчи пайвандтакларнинг ватани, уларни тарқалиши, пайвандтакларни мевали боглар ҳосилини оширишга таъсири интенсив боғ барпо этишда фойдаланиш ҳамда уларнинг ривожланиш тарихи қисқача баён қилинган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 230 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада бугдойнинг асосий зараркунандаларидан бири ҳисобланган зарарли хасванинг қишлаш жойлари, баҳорги ривожланиш ҳусусиятлари ва ўсимликни зарарлаш хатти ҳаракатлари тўгрисида маълумотлар келтириган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Ekologiya Ko'rildi: 275 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда истиқлолга эришган йилларданоқ иқтисодиётни эркинлаштириш, иқтисодий ўсиш кўрсаткичларини жадаллаштириш бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширила бошланди. Бу борада республикамиз босқичма-босқич эволюцион ривожланиш йўлини танлади ва бу танлов қанчалик тўғри эканлигини мана бугунги кунда бераётган самарасидан кўриш насиб этмоқда. Иқтисодиётимизнинг барча тармоқлари сингари

10-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 255 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2