Республикамиз мустақилликка эришган дастлабки йилларидан бошлаб республика чорвачилик тармоғида бозор муносабатларини жорий этишга қаратилган кенг кўламдаги иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилиб келинди. Натижада тармоқда хўжалик юритиш ва ишлаб чиқаришни ташкил қилишнинг иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий шарт-шароитлари тубдан ўзгариб, бозор муносабатларига асосланган янги тизим шаклланди.

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 599 marta 0 Batafsil ko'rish

  Паррандачилик республика ҳукуматининг соҳани ривожлантириш бўйича сайъи-ҳаракатлари натижасида турли тоифадаги хўжаликларда паррандалар маҳсулдорлиги ортиб, сифати яҳшиланиб бормоқда. Бу борада паррандачилик учун зарур наслдор тухум ва бир суткалик жўжаларни, емни бойитиш учун зарур озуқа қўшимчаларини импорт қилишдаги берилган имтиёзлар соҳани ривожланиши ва самарадорлигига ижобий таъсир

22-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 466 marta 0 Batafsil ko'rish

Республика шароитида, ҳозирга келиб, 50 фоиздан кўпрок суғориладиган ерлар турли даражада шўрланган. Ерларнинг шўрини бирданига йўқотиш анча қийинлиги маълум, кўп йилларни талаб этади. Шўр ерларда экинларга бериладиган минерал ўғитларнинг таъсири анча кам. Шу сабабли, турли даражада шўрланган ерларда юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун минерал ўғитлар (NРК) микдорини белгилаш долзарб бўлиб

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 510 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда мамлакатимиз ғалачилигида навларнинг тўғри танланиши, мукаммаллашган уруғчилик тизимининг жорий этилиши, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида, бенуқсон бажарилиши 2009 йилда республика бўйича ўртача ҳосилдорлик суғориладиган ерларда гектарига 50,0 центнерга етишига асосий омил бўлиб хизмат қилди [9].

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 469 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда дастлаб бракон яйдоқчисини лаборатория шароитида оммавий кўпайтириш усуллари ЎзР ФА Зоология ва Тошкент қишлоқ хўжалик институтларида ишлаб чиқилган. Бунда паразитнинг хўжайини сифатида унпарвонаси ва катта мум куяси қуртларидан фойдаланилган. Республика ишлаб чиқариш биолабораторияларида бракон фақат катта мум куяси қуртларидагина кўпайтирилади. Шунинг учун ҳам катта мум куяси

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 661 marta 0 Batafsil ko'rish

Томаты в Узбекистане занимают свыше 40% от общей площади  в овощеводстве. Объясняется это тем, что благоприятные условия южного климата и поливное земледелие позволяют выращивать эту культуру не только для местного потребления, но и на экспорт. Республика экспортирует свежие плоды и в большом объеме переработанные. В основном это томатная паста, соки, сушеные и замороженные томаты. Томатопродукты

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 458 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада республика фершер хўжаликларининг ихтисослашув бўйича кўрсаткичлари, улар фаолиятида шоддий-техника базаси тушнчаси, инвестицияларнинг аҳашияти, шуқобил МТПлар билан шуносабатлари ёритилган.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 512 marta 0 Batafsil ko'rish

Сўнгги йилларда сув таъминотининг ёмонлашуви республика кишлок хўжалигида мавжуд сув ресурсларидан янада тежамли фойдаланишни такозо этмокда. Республикада мавжуд сув ресурсларидан тежаб-тергаб фойдаланиш шароитида ҳам якин келажакда халк хўжалигини сув билан таъминлаш масаласининг янада жиддийлашуви кутилмокда. Шу сабабдан кишлок хўжалигида маҳаллий сув ресурси - чорвачилик корхоналари чикинди

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 372 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда чорвачилик муҳим соҳалардан бири ҳисобланади. Чорвачилик инсон учун зарур бўлган гўшт, сут, тухум ва бошқа ҳаётий зарур маҳсулотлар билан таъминлайди. Кейинги йилларда чорвачиликни ривожлантириш учун хукуматимиз томонидан муҳим чора-тадбирлар белгиланди. Бунга Республика Президентининг шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва молларни кўпайтиришни рағбатлантириш ва

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 342 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорларида Республика аҳолисини доимий равишда сифатли мева-сабзавот маҳсулотлари билан таъминлаш ва мевали боғлардан унумли фойдаланиш мақсадида мевали боғлар экин майдонларини кенгайтириш ва уларнинг ҳосилдорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги таъкидланган.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 632 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3