Қадриятлар жамият ривожининг негизи, миллатнинг тарихий тараққиётида эришилган мувафаққиятларини авлоддан-авлодга ўтказувчи қудратли омилдир.             Тарихий тараққиёт босқичларига назар ташлар эканмиз, хар бир жамият, давлат ўзининг миллий қадриятларини ривожлантирмай ҳамда мустаҳкамламай туриб тараққий этмаган. Шу боис, Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонунида қайд

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 752 marta 0 Batafsil ko'rish

Қуйида соғлом фикрли, юксак маънавиятли ўқувчиларни тарбиялаш, уларда ватанпарварлик туйғуларини шакллантириш, турли ёд ғоялардан ҳимоялашда театрнинг ролини кучайтириш масаласи илгари сурилган. Жорий йилда Соғлом бола давлат дастурини қабул қилиниши, унда маънавий юксак, соғлом фикрлайдиган ёшларни камол топтириш масаласи биз учун алоxида эътиборга лойиқ бўлиши зарур. Соғлом болани камол

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 449 marta 0 Batafsil ko'rish

Қадриятлар жамият ривожининг негизи, миллатнинг тарихий тараққиѐтида эришилган мувафаққиятларини авлоддан-авлодга ўтказувчи қудратли омилдир. Тарихий тараққиѐт босқичларига назар ташлар эканмиз, хар бир жамият, давлат ўзининг миллий қадриятларини ривожлантирмай ҳамда мустаҳкамламай туриб тараққий этмаган. Шу боис, Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонунида қайд қилинганидек,

30-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 3 665 marta 0 Batafsil ko'rish

Таълим ва тарбия жараѐнларини ташкил этиш ўта мураккаб жараѐн бўлиб, тарбия берувчи ўзи тарбия жараѐнига оид маълумотлар билан таниш, тарбия соҳасида чуқур билимга эга бўлган ва доимо ўз устида ишлайдиган фаол шахсбўлмоғи даркор. Тарбия жараѐнини айрим кишилар ўз ҳолича бўладиган, инсон туғулиб улғайиш жараѐнида ҳамда атроф муҳитдан ўзига керагини қабул қилиб олиб шахс сифатида шаклланаверади деб

27-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 525 marta 0 Batafsil ko'rish