Ҳозирги даврда аҳолининг билим даражаси, таълим ва фан соҳаларининг ривожланганлиги, инвестиция фаолиятининг самарадорлиги, ишлаб чиқаришга янги технологияларни жорий қилиш жамият ва иқтисодиёт тараққиётининг зарурий шартига айланди. Таълим соҳасининг мамлакат ақлий салоҳиятини юксалтириш омили эканлиги, глобаллашув шароитида инсон ресурсларининг иқтисодиётни ривожлантириш ва рақобатбардошлигини

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 409 marta 0 Batafsil ko'rish

Аграр иқтисодий мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини таъминловчи сохалардан бири сифатида қишлоқ ҳўжалиги аҳоли истеъмоли учун  бирламчи маҳсулот етиштириб берувчи, саноатнинг ишлаб чиқариш барқарорлигини таъминлашда хом-ашё етказиб берувчи соха сифатида эътироф этилади. Қишлоқ ҳўжалигини шакллантириш натижасида мамлакатни истеъмол товарлари билан таъминлаш ҳамда соха билан боғлиқ саноат

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 344 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда жамият қурилиши жараёнлари, стратегик мақсад - фуқаролик жамиятини барпо этишда маънавий қадриятларимизни ривожлантириш ўз аҳамиятига эга.  Эркин шахс маънавияти, замонавий демократик ғоялар ва миллий-маънавий қадриятлар уйғунлигига эришиш фозил жамият ҳақидаги Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, Шайх Саъдий, Жомий, Навоий адабий–илмий меросидан ҳам қувват олади. Шундай экан, Ўзбекистонинг

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 437 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз Президентининг 1997 йил 29 августда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг IX сессиясида сўзлаган нутқи, Ўзбекистонда баркамол авлодни тарбиялаш дастурини яратишда пойдевор бўлди. Нутқда айтилган фикрлар асосида Республикамизда «Таълим тўғрисидаги» қонун ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» қабул қилинди. «Таълим тўғрисидаги» қонун ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» жахон

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 373 marta 0 Batafsil ko'rish

Давлат таълим стандартлари талаблари, махсус адабиётлар ташхиси ҳамда махсус фан ўқитувчилари билан суҳбат шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалиги коллежлари ўқувчиларида касбий кўникмаларни шакллантириш жараёнида муайян математик кўникмаларга талаб пайдо бўлади. Шунинг учун коллеж ўқувчиларида математика фанини ўқитишни бошлашданоқ аниқ эга бўладиган касбга йўналтирилиши керак, яъни касбий

29-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Matematika Ko'rildi: 392 marta 0 Batafsil ko'rish

Қадриятлар жамият ривожининг негизи, миллатнинг тарихий тараққиётида эришилган мувафаққиятларини авлоддан-авлодга ўтказувчи қудратли омилдир.             Тарихий тараққиёт босқичларига назар ташлар эканмиз, хар бир жамият, давлат ўзининг миллий қадриятларини ривожлантирмай ҳамда мустаҳкамламай туриб тараққий этмаган. Шу боис, Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонунида қайд

15-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 544 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикасида фаолият юргазаётган барча “Педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш” тармоқ марказлари, асосан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 26-сентябрдаги “Олий таълим муассасалари педагог кадрларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 278-сон қарори ижросини таъминлаш

15-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 335 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда қабул қилинган таълимнинг узлуксизлиги ва узвийлиги тўғрисидаги қонунга асосланган xолда ўрта мактабда ва таълимнингII босқичи ва кейинги олий таълим босқичида ўқувчи ёшлар ва талабаларда, ватанга, она еримизга муxаббат уйғотиш, ёшларимизни замонавий билимлар билан қуроллантириш ва олинган билимларини халқ хўжалигининг турли соҳаларида шу жумладан қишлоқ хўжалиги соҳасида қўллай

15-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Fizika Ko'rildi: 392 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги қошида 70 га яқин олий ўқув юртлари рўйхатга олинган. Уларнинг ҳар бирида эса мингдан ортиқ талаба ёшлар таxсил олмоқдалар. Бу эса мамлакатимиз ёшларининг келажаги айнан шу даргоxдан бошланиши ва уларнинг ватан тараққиётидаги xиссаси шу ерда шаклланишини инкор этиб бўлмайди. Шундай экан, республикамиздаги барча олий ўқув юртларида таxсил олаётган

15-04-2018 Kategoriya:  Siyosatshunoslik / Pedagogika Ko'rildi: 447 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 14.03.2011 йилдаги 109- сонли буйруғига асосан таълим самарадорлиги ва кадрлар сифатини оширишга қаратилган фаолиятини такомиллаштириш мақсадида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 28 майдаги “Малакали педогог кадрларни тайёрлаш ҳамда ўрта махсус, касб-xунар таълим муассасаларини малакавий кадрлар билан таъминлаш

15-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 351 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5 6 7