» » ТЕХНОЛОГИЯСИ

Кириш. Республикамизни барча вилоятларида боғдорчилик ва узумчиликни жадал ривожлантириш, ҳосилдорлигини кескин ошириш, сифатини яхшилаш, шу йўл билан аҳолини, маҳсулот ишлаб чиқариш корхоналарини сифатли мева, узум маҳсулотлари билан таъминлаш учун имкониятлари мавжуд. Бу имкониятлардан самарали фойдаланиш учун аввало, бутун эътиборни ҳар бир хўжаликдаги мавжуд боғ ва токзорларнинг аҳволини

01-06-2018 Kategoriya:  Mevachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 789 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ток тупларини жадал шакл бериш технологияси баён қилинган. Бунда асосий новдани учи чилпиб ташланиб, қўлтиқ новда шакллантирилади ва кераксиз новдалари олиб ташланади. Кўчат ўтқазилган ҳар тупда 4 дан 6 гача бақувват новда қолдирилиб, ҳар бирида 8-12 куртак қолдирилади. Кучсиз новдада 2-3 куртак қлодирилиб кесилади. Келгуси йили бу куртаклардан чиққан новда қўшимча занг

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 404 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон қишлоқ ҳўжалиги иқтисодиётида узум етиштириш, уни қайта ишлаш муҳим аҳамиятга эгадир.Узумчилик Республикамиз қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири ҳисорбланади. Узум меваси таркибида одам организми учун зарур бўлган 15-30% гача қанд моддаси, органик кислоталар, витаминлар, ферментлар, макро ва микро  элементлар, ранг берувчи моддалар, ошловчи моддалар бўлади. Узумдан

07-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Uzumchilik Ko'rildi: 528 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўзанинг ривожланишига ва ҳосилига салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири зараркунанда хашорат ва каналардир. Ғўзанинг дастлабки ривожланиш босқичларида унга ғўза битлари (шира) ва тамаки трипси катта зарар етказади. Буларнинг  тасирида ғўза ривожланишдан 1015 кун орқада қолади. Ўсимликнинг пастки  ярусларидаги мева шохлари умуман шакилланмайди. Базан ўсиш нуқталари бутунлай нобуд бўлади.

06-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 331 marta 0 Batafsil ko'rish

Карам икки йиллик ўсимлик бўлиб, бириичи йили карамбош, иккинчи йили эса гулпоя чиқариб, гуллайди ва уруғ беради. У совуққа (4-8 даражагача) чидамли сабзавот экинидир. Ўсимликнинг яхши ўсиб ривожланиши учун ҳарорат 15—20 даража бўлгани маъқул. Суткалик ўртача ҳарорат 250С дан ортиб, кундузи 30-350С гача бўлганда, карам бош ўраши секинлашади. Тезпишар навларда тўхташи ҳам мумкин. Республикамизда

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Sabzavotchilik Ko'rildi: 1 324 marta 0 Batafsil ko'rish

Педагогик технологиянинг миллий моделини таълим-тарбия жараѐнига татбиқ этиш йўлида ўқув фанлари машғулотлари модулли технология асосида лойиҳаларини тузиш куннинг долзарб масаласидир. Модулли ўқитиш технологияси педагогик технологиянинг таркибий қисми сифатида таълим жараѐнига тобора кенгроқ қўлланилмоқда. Модулли таълимнинг асосида ўтган ХХ асрнинг ярмида таълим тизимида қўлланилган

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 499 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўқув жараѐнига янги,илғор педагогик технология, дарс ўтишнинг ностандарт, ноанъанавий услублари, хусусан, интерфаол услуб кенг жорий этилмоқда. Биз шундан келиб чққан ҳолда янги педагогик технологияларни ўқув жараѐнига татбиқ этиш бўйича тўпланган тажрибаларни баѐн этишни лозим топдик. Дарс ўтишнинг илғор педагогик технологияларга асосланган босқичларини қуйидагича белгиладик: Дарснинг мақсад ва

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Matematika Ko'rildi: 873 marta 0 Batafsil ko'rish

Педагогик технологиянинг миллиймоделини таълим-тарбия жараѐнига татбиқ этиш йўлида ўқув фанлари машғулотлари модулли технология асосида лойиҳаларини тузиш куннинг долзарб масаласидир. Модулли ўқитиш технологияси педагогик технологиянингтаркибий қисми сифатида таълим жараѐнигатобора кенгроқ қўлланилмоқда. Модулли таълимнинг асосида ўтганХХ асрнинг ярмида таълим тизимида қўлланилган дастурланган

29-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 282 marta 0 Batafsil ko'rish