Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 406 marta 0 Batafsil ko'rish

Мустақиллигимизнинг дастлабки йилларидан бошлаб қишлоқ хўжалигида бозор ислоҳотларини кескин чуқурлаштириш муаммоси улкан сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган муаммолардан бири деб эътироф этилмоқда.  Қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилишга алоҳида эътибор берилаётгани албатта бежиз эмас. Аввало,  қишлоқ хўжалигининг иқтисодиётимиздаги, ҳаётимиздаги ўрни шуни тақозо этмоқда. Ҳозир аграр

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 459 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация: Мақолада тог жигарранг тупроқларининг механик таркибига эрозиянинг таъсири юзасидан ўзгариши тадқиқот натижалари маълумотлари асосида ёритилган. Эрозион жараёнлар таъсирида тоғ жигарранг тупроқларни морфогенетик, кимёвий, агрокимёвий хоссалари ўзгарган, аммо эрозия таъсирида тог жигарранг тупроқларни айрим агрофизик хоссалари, жумладан, механик таркибини кескин ўзгариши кузатилади, бу

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 389 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон иктисодиётида, шу жумладан, кишлок хўжалиги соҳасининг мева-сабзавотчилик ва узумчилик куйи мажмуаси ривожлантириши бўйича ўтказилаётган озик-овкат дастури амалга оширилишида албатта ўзига ҳос ислоҳотлар муҳим ўрин эгаллайди. Бу борада мустакиллик йилларида мазкур мажмуадаги ислоҳотлар боскичма-боскич такомиллаштириб борилишига, ҳукумат даражасида кенг кўламда меъёрий-ҳукукий тадбирлар

10-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 335 marta 0 Batafsil ko'rish

Таълим соҳасидаги ислохатлар ёш авлоднинг билимли, мустақил ва эркин фикр юритадиган, онгли интизомли бўлган шахс бўлиб шаклланишини назарда тутади. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов «Ўқувчи ва ўқитувчи муносабатларидаги мажбурий итоаткорлик ўрнини онгли интизом эгаллаши жуда қийин кечаяпти. Ўқитувчининг бош вазифаси талабаларда мустақил фикр юритиш кўникмаларини ҳосил қилишдан

09-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 396 marta 0 Batafsil ko'rish